Mustafa Cahit UNGAN
(Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Sivas, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 43Sayı: 1ISSN: 1300-1469Sayfa Aralığı: 112 - 119Türkçe

48 0
Süreç kıyaslamasında veri toplamaya etki eden faktörler
Birçok kıyaslama (benchmarking) türü olmasına rağmen süreç kıyaslaması kıyaslama konusunda çalışma yapan araştırmacılar ve uygulamacılar tarafından en etkili kıyaslama yöntemi olarak düşünülmektedir. Bununla birlikte araştırmacılar bu tür bir kıyaslamanın başarı şansının kıyaslama yapan ve yapılan işletme (ortak) ile ilgili bilgileri elde etmenin güç olmasından dolayı düşük olduğundan bahsetmişlerdir. Bu çalışma için yapılan bir literatür taraması kıyaslama yapmak için gerekli verileri toplamaya etki eden faktörlerin yeterince aydınlatılmamış olduğunu göstermiş ve bu çalışma ile literatürdeki bu eksiklik giderilmeye çalışılmıştır. Veri toplamaya etki eden faktörler üç kısımda incelenmiştir. Bunlardan birincisi süreç özellikleri ile ilgili olanlar, ikincisi kıyaslama yapan ve yapılan işletme ile ilgili olanlar ve üçüncüsü ise sadece kıyaslama yapılan işletme ile ilgili olanlardır.
veri toplama
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Andersen, B. ve Pettersen, P. 1996. The Benchmarking Handbook Chapman & Hall, England
 • Bagchi, P.K 1997. Logistics Benchmarking as a Competitive Strategy Some Insights. Logistics Mormation Management Sayi:10(l): 28-39
 • Bhutta, KS. ve Huq, F. 1999. Benchmarking Best Practices: An Integrated Approach. Benchmarking: an International Journal Sayı:6(3): 254-268
 • Bran, SA, Ong, AL ve Rao, M. 2000. Understandingthe BenchmarkingProcess in Singapore, international Journal of Quality & Reliability Management Sayı: 17(3): 259-275
 • Chan, J.W.K ve Burns, N.D. 2002. Benchmarking Manufacturing Planning and Control MPC Systems: An Empirical Study of Hong Kong Supply Chains. Benchmarking: An International JoumaL Sayi:9(3): 256-277
 • Cohen, W. ve Levinthal, D. 1990. Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation Administrative Science Quarterly. Sayi:35:128-152
 • Delpachitra, S. ve Beal, D. 2002. Process Benchmarking: An Application to Lending Products. Benchmarking: An International JoumaL Sayi:9(4): 409420
 • Elmuti, D. and Kathawala, Y. 1997. An Overview of Benchmarking Process: A Tool For Continuous Improvement and Competitive Advantage. Benchmarking: An International Journal Sayi:4:229-243
 • Freytag, P.V. ve Hollensen, S. 2001. The Process of Benchmarking, BenchleamingAnd Benchaction The TQMMagazine. Sayi:13(l): 2533
 • Harrison, A 2000. Continuous Improvement The Tradeoff Between Self-Manage¬ment and Discipline. Integrated Manufacturing Systems. Sayi:ll(3): 180-187
 • Klein, KJ. ve Sora, J.S. 1996. The Challenge of Innovation Implementation Academy of Management Review. Sayi:21:1055-1080
 • Kyro, P. 2000. Revising The Concept And Forms of Benchmarking Benchmarking: An international Journal Sayi:10(3): 210-225
 • Langley, A 1999. Strategies for Theorizing From Process Data Academy of Management The Academy of Management Review. Sayi:24(4): 691-710
 • Lee, KT ve Chuah, KB. 2001. A SUPER Methodology for Business Process Improvement An Industrial Case Study in Hong Kong/China International Journal of Operations & Production Management Sayi:21(5/6): 687-706
 • Leung, S.N.H., Chan, J.W.K ve Lee. W.B. 2004. Benchmarking the Role-Modification Process for Successful Knowledge Transfer. Benchmarking: An International Journal. Sayi:ll(6): 601-618
 • Love, R, Bunney, HS., Smith, B.G. ve Dale. B.G. 1998. Benchmarking in Water Supply Services: The Lessons Learnt Benchmarking for Quality Management & Techlogy. Sayi:5(l): 59-70
 • McAdam, R 2001. Fragmenting the Function-Process Interface: The Role of Process Benchmarking Benchmarking: An International Journal. Sayi:8(4): 332-348
 • Ralston. D, Wright, A ve Kumar, J. 2001. Process Benchmarking as a Market Research Tool For Strategic Planning Marketing lntelligence & Planning Sayi:19(4): 273-281
 • Ramabadron, R, Dean, J.W. ve Evans, J.R 1997. Benchmarking and Project Manage ment A Review and Organizational Model Benchmarking for Quality Management & Technology. Sayi:4(l): 47-58
 • Rigby, D. 2001. Management Tools and Techniques: A Survey. California Management Review. Sayi:43(2): 13960
 • Robson, A, Prabhu, V.B. ve Mitchell, E. 2002. TQM Enablers and Business Sustainability: An Empirical Study of The Service Sector in The North East of England. International Journal of Quality & Reliability Management Sayi:19(5): 610-632
 • Scarborough, H. 1998. BPR and the Knowledge-Based View of the Firm Knowledge and Process Management Sayi:5(3): 192-201
 • Simatupang, TM ve Sridharan, R 2004, A Benchmarking Scheme for Supply Chain Collaboration, Benchmarking: An International Journal. Sayi:ll(l): 9-30
 • Simonin, B.L 1999. Ambiguity and the Process of Knowledge Transfer in Strategic Alliances. Strategic Management Journal Sayi:20:595-623
 • Stork,K 1999. Five Mistakes that Cause Benchmarkingto Fail Purchasing Sayi:127:43
 • Voss, CA, Ahlstrom, P. ve Blackmon, K1997. Benchmarking and Operational Performance: Some Empirical Results. International Journal of Operations & Production Management Sayi:17(10): 1046-1058
 • Wanous, J.P., Reichers, AE. ve Austin, J.T 2000. Cynicism about Organizational Change. Group and Organization Management Sayı: 25:132-153
 • Wanberg C.R ve Banas, J.T 2000. Predictors and Outcomes of Openness to Change in a Reorganizing Workplace. Journal of Applied Psychology. Sayi:85:132-142

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.