Sadullah GİRGİN
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
HAKAN TEMİZ
(Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır Devlet Hastanesi, Diyarbakır, Türkiye)
Ercan GEDİK
(Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır Devlet Hastanesi, Diyarbakır, Türkiye)
Kadri GÜL
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 36Sayı: 4ISSN: 1300-2945 / 1308-9889Sayfa Aralığı: 283 - 287Türkçe

282 3
Genel cerrahi hastalarında preoperatif HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV seroprevalansı
Amaç: Kan kaynaklı patojenlerle temas; sağlık çalışanları için çok ciddi bir mesleki risk oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı elektif cerrahi öncesi hastalarda HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV seroprevalansını belirlemektir. Gereç ve yöntem: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’ne Ocak 2007 ve Temmuz 2007 tarihleri arasında elektif cerrahi girişim uygulamak amacıyla yatırılan ameliyat hazırlığı döneminde 486 hastanın kan örneklerinde; HbsAg, anti-HCV ve anti-HIV testleri ELISA yöntemiyle çalışıldı. Aynı dönemde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Bankası’na başvuran gönüllü kan vericilerinden (n=14354) kontrol grubu oluşturuldu. Bulgular: Preoperatif hastalarda HBsAg ve anti-HCV seroprevalansı sırasıyla %6.6, %1.6 olarak bulunmuştur. Kontrol grubunda ise HBsAg ve anti-HCV seroprevalansı sırasıyla %2.9, %0.7 olarak bulundu ve hasta grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü. Bu sonuç; preoperatif hastalardaki HBsAg ve anti-HCV pozitiflik oranının, kan bankasından elde edilecek verilerden daha yüksek olması beklenilmesi gerektiği göstermektedir. Kontrol ve hasta gruplarının her ikisinde de anti-HIV pozitifliği saptanmamıştır. Sonuç: Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklar hakkında tüm sağlık çalışanları eğitilmeli, HBV’ne karşı aşılanmalı, ameliyathanelerde infeksiyon geçişini engelleyecek evrensel önlemlerle ilgili standartlar hazırlanıp ciddiyetle uygulanmalı ve temas edilen her hastanın infekte olabileceği kabul edilmelidir.
Fen > Tıp > Tıbbi İnformatik
Fen > Tıp > Tıbbi Laboratuar Teknolojisi
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. Fry DE. Occupational risks of blood exposure in the operating room. Am Surgeon 2007; 73: 637-646.
 • 2. Phillips EK, Owusu-Ofori A, Jagger J. Bloodborne pathogen exposure risk among surgeons in Sub-Saharan Africa. Infect Control Hosp Epidemiol 2007; 28: 1334-1336.
 • 3. Hoşoğlu S, Akalın Ş, Sünbül M, Oktun M, Öztürk R. Predictive factors for occupational bloodborne exposure in Turkish hospitals. Am J Infect Control 2009; 37: 65-69.
 • 4. Öner M, Güney A, Halıcı M, Argün M, Kafadar İ. Ortopedik cerrahi uygulanan olgularda hepatit B ve Hepatit C prevalansı: 10 yıllık retrospektif çalışma. Genel Tıp Derg 2007; 17: 167-171.
 • 5. Gupta A, Anand S, Sastry J et al. High risk for occupational exposure to HIV and utilization of post-exposure prophylaxis in a teaching hospital in Pune, India. BMC Infect Dis 2008; 8:142.
 • 6. Patterson JMM, Novak CB, Mackinnon SE, Pafterson GA. Surgeons' concern and practices of protection against bloodborne pathogens. Ann Surg 1998; 228: 266-272.
 • 7. Çöl C, Dağlı Z. Genel cerrahi hastalarında hepatit B virüsü prevalansı ve risk faktörlerinin analizi. MN Klinik Bilimler ve Doktor 2004; 10:34-39.
 • 8. Dursun M, Ertem M, Yılmaz Ş, Saka G, Özekinci T, Şimşek Z. Prevalence of hepatitis B infection in the Southeastern Region of Turkey: Comparison of risk factors for HBV infection in rural and urban areas. Jpn J Infect Dis 2005; 58: 15-19.
 • 9. Myers DJ, Epling C, Dement J, Hunt D. Risk of sharp device-related blood and body fluid exposure in operating rooms. Infect Control Hosp Epidemiol 2008; 29: 1139-1148.
 • 10. Okpalugo CE, Oguntibeju OO. Prevalence of human immunodeficiency virus and hepatitis B virus in preoperative patients: Potential risk of transmission to health professionals. Pak J Biol Sci 2008; 11: 298-301.
 • 11. Berguer R, Heler PJ. Strategies for preventing sharps injuries in the operating room. Surg Clin N Am 2005; 85: 1299–1305.
 • 12. Halpern SD, Asch DA, Shaked A, Stock P, Blumberg EA. Inadequate hepatitis B vaccination and post-exposure evaluation among transplant surgeons: Prevalence, correlates, and implications. Ann Surg 2006; 244: 305-309.
 • 13. Mingoli A, Sapienza P, Sgarzini G, Modini C. Letters to the editor. Ann Surg 1999; 230: 736–738.
 • 14. Caillot JL, Voiglio EJ. First clinical study of a new virusinhibiting surgical glove. Swiss Med Wkly 2008; 138: 18–22.
 • 15. Fry ED. Occupational blood-borne diseases in surgery. Am J Surg 2005; 190: 249-254.
 • 16. Rantala M, van de Laar1 MJW. Surveillance and epidemiology of hepatitis B and C in Europe a review. Eurosurveillance 2008; 13: 1-8.
 • 17. Ertem M, Dalar Y, Çevik U, Şahin H. Injury or body fluid splash incidence rate during three months period in elective surgery procedures, at Dicle University Hospital, Diyarbakır, Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2008; 14: 40-45.
 • 18. Kargı E, Külah C, Hoşnuter M, Babuccu O, Tekerekoğlu B, Tekin İ. Plastik cerrahide hepatit B, hepatit C ve HIV enfeksiyonu riski. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2003; 5: 14-17.
 • 19. Ocak S, Kaya H, Çetin M, İnandı T. Antakya’da preoperatif hastalarda hepatit A ve B seropozitifliği, yaş ve cinsiyete göre dağılımı. Viral Hepatit Dergisi 2005; 10: 169-175.
 • 20. Utkan A, Dayıcan A, Toyran A, Tümöz MA. Ortopedi ve travmatoloji hastalarında hepatit B, hepatit C ve HIV seroprevalansı. Acta Orthop Traumatol Turc 2006; 40:367-370.
 • 21. Temiz H, Gül K. Kan vericilerinin HBsAg, anti-HCV, anti-HIV ve VDRL tTest sonuçlarının değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi 2008; 22: 79-82.
 • tzman DJ, Williams RA, Gelfand DV, Wilson SE. The surgeon and AIDS: Twenty years later. Arch Surg 2005; 140: 961-967.
 • 23. http://www.saglik.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F88 92433CFF71BE64510F6C8BC9896F9EC5A003E1BC Erişim tarihi: 23.02.2008.
 • 24. Dua RS, Wajed SA, Winslet MC. Impact of HIV and AIDS on surgical practice. Ann R Coll Surg Engl 2007; 89: 354-358.
 • 25. Aldemir M, Çaça İ, Akalın Ş, Süner A, Kaya Z. The eye splash injuries of echinococcal fluid during surgery of peritoneal echinococcosis: Our experiences due to two cases. Eur J Gen Med 2004; 1: 43-44.
 • 26. Watson KJR. Surgeon, test (and heal) thyself: sharps inju- ries and hepatitis C risk. MJA 2004; 181: 366-367

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.