Ayhan KOÇAK
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Özkan ATEŞ
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
MEHMET AKİF DURAK
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Alpay ALKAN
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Süleyman ÇAYLI
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
KAYA SARAÇ
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 19Sayı: 4ISSN: 1019-5149Sayfa Aralığı: 333 - 337İngilizce

32 2
Acute subdural hematomas caused by ruptured aneurysms: Experience from a single turkish center
AMAÇ: Bir anevrizma ruptürü tipik olarak tomografide subaraknoid kanama ile ortaya çıkmasına rağmen kendiliğinden (travmasız) subdural kanama ile beraber görülebilir. Bu makalenin amacı, bu hayatı tehdit eden durumun klinik ve radyolojik özellikleriyle birlikte tanı ve tedavisindeki potansiyel tehlikeleri tartışmaktır. YÖNTEM ve GEREÇ: İnönü Üniversitesi Nöroşirürji Anabilimdalı (Turgut Özal Tıp Merkezi) 1999’dan bu yana intrakraniyal anevrizma tanısı ile tedavi edilen hastaların kayıtlarını prospektif olarak tutmaktadır. Bu veri tabanını kullanarak, tomografisinde akut subdural kanama ile gelen ruptüre anevrizma hastalarını tespit ettik. BULGULAR: Ocak 2000-Ocak 2009 tarihleri arasında radyolojik olarak dökümante edilmiş 687 hasta başvurdu. Bunların 11 (on bir) tanesinde akut travmatik olmayan subdural kanama mevcuttu. Akut subdural kanama-anevrizma rüptürü birlikteliği serimizde % 1,6 idi. SONUÇ: Subaraknoid kanamanın varlığı veya yokluğunda bile, tomografide görülen akut travmatik olmayan subdural kanama anevrizma ruptürü ile ilgili acil çalışmaları düşündürmelidir. CT anjiyografinin DSA’ya göre avantajları vardır ve akut olan bir travmatik olmayan subdural kanama olgularının tedavi planlaması, triyajı ve tanısında makul bir alternatif modalitedir.
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Anderson GB, Steinke DE, Petruk KC, Ashforth R, Findlay JM: Computed tomographic angiography versus digital subtraction angiography for the diagnosis and early treatment of ruptured intracranial aneurysms. Neurosurgery 45:1315-20, 1999
 • 2. Barton B, Tudor J: Subdural hematoma in association with intracranial aneurysm. Neuroradiology 23:157–160,1982
 • 3. Bassett RC, LemmenLJ: Subdural hematoma associated with bleeding intracranial aneurysm. J Neurosurg 9:443-450, 1952
 • 4. Clarke E, Walton JN: Subdural hematoma complicating intracranial aneurysm and angioma. Brain 76:378-404,1953
 • 5. Dehdashti AR, Rufenacht DA, Delavelle J, Reverdin A, de Tribolet N: Therapeutic decision and management of aneurysmal subarachnoid haemorrhage based on computed tomographic angiography. Br J Neurosurg 17:46-53, 2003
 • 6. Drake CG: Report of World Federation Neurological Surgeons Committee on a universal subarachnoid hemorrhage grading scale. J Neurosurg 68:985–986,1988
 • 7. Fritag E: Fatal rupture of intracranial aneurysms. Arch Pathol Lab Med 81:418-424, 1966
 • 8. Hasse KE: Die Krankheiten des Nervensystems. In: Virchow R, ed. Handbuch der speziellen Pathologie und Therapie. Vol. IV/1Erlangen: F Enke 1855:404
 • 9. Inamasu J, Saito R, Nakamura Y, Ichikizaki K, Suga S, Kawase T, Hori S, Aikawa N: Acute subdural hematoma caused by ruptured cerebral aneurysms: Diagnostic and therapeutic pitfalls. Resuscitation 52: 71–76, 2002
 • 10. Jannet B, Bond M: Assessment of outcome after severe damage. A practical scale. Lancet 1:480–484,1975
 • 11. Kondziolka D, Bernstein M, Brugge K, Schultz H: Acute subdural hematoma from ruptured posterior communicating artery aneurysm. Neurosurgery 22:151-154, 1988
 • 12. Meyer F, Sandvo G: Acute subdural hematoma associated with nontraumatic aneurysm rupture. Zentralbl Neurochir 58: 66-70, 1997
 • 13. O’Sullivan MG, Whyman M, Steers JW, Whittle IR, Miller JD: Acute subdural hematoma secondary to ruptured intracranial aneurysm: Diagnosis and management. Br J Neurosurg 8:439- 45, 1994
 • 14. Pasqualin A, Bazzan A, Cavazzani P, Scienza R, Licata C, Pian RD: Intracranial hematomas following aneurysmal rupture: Experience with 309 cases. Surg Neurol 25:6-17, 1986
 • 15. Reynolds AF, Shaw CM: Bleeding from ruptured intracranial aneurysms. An autopsy series of 50 patients. Surg Neurol 15:232-235, 1981
 • 16. Strang RR, Tovi D, Hogosson R: Subdural haematoma resulting from ruptured intracranial aneurysms. Acta Chir Scand 121:345-350, 1961
 • 17. Teasdale G, Jennett B: Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. Lancet 2:81–84, 1974
 • 18. Triantafyllopoulou A, Beaumont A, Ulatowski J, Tamargo RJ, Varelas PN: Acute subdural hematoma caused by an unruptured, thrombosed giant intracavernous aneurysm. Neurocrit Care 5:39-42, 2006
 • 19. Weir B, Myles T, Kahn M, Maroun F, Malloy D, Benoit B, McDermott M, Cochrane D, Mohr G, Ferguson G, Durity F: Management of acute subdural hematomas from aneurysmal rupture. Can J Neurol Sci 11: 371-376, 1984
 • 20. Villablanca JP, Hooshi P, Martin N, Jahan R, Duckwiler G, Lim S, Frazee J, Gobin YP, Sayre J, Bentson J, Viñuela F: Threedimensional helical computerized tomography angiography in the diagnosis, characterization, and management of middle cerebral artery aneurysms: Comparison with conventional angiography and intraoperative findings. J Neurosurg 97:1322-332, 2002

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.