Ufuk EMRE
(Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Zonguldak, Türkiye)
AYŞE SEMRA DEMİR AKCA
(Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Zonguldak, Türkiye)
ESRA ACIMAN DEMİREL
(Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Zonguldak, Türkiye)
Nejla ÇABUK
(Muş Devlet Hastanesi, Muş, Türkiye)
Sibel KIRAN
(Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Zonguldak, Türkiye)
AYSUN ÜNAL
(Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Zonguldak, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 15Sayı: 3ISSN: 1301-062X / 1309-2545Sayfa Aralığı: 134 - 139Türkçe

63 2
Acil serviste değerlendirilen nöroloji hastalarının profili
AMAÇ: Acil servislerde, nörolojik hastalıkların tanısı için erken, hızlı ve multidisipliner yaklaşım oldukça önemlidir. Bu çalışmada acil servise başvuran ve nöroloji konsültasyonu istenen olguların özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık. YÖNTEMLER: Çalışmaya toplam 780 hasta dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, acil başvuru ve nöroloji konsültasyon nedenleri, nörolojik tanıları, laboratuvar (hemoglobin, beyaz küre, platelet, kan glukoz, üre, kreatinin, eritrosit sedimentasyon hızı, D-dimer düzeyleri) ve görüntüleme incelemeleri retrospektif olarak hasta dosyalarından değerlendirildi. BULGULAR: Bilinç bozukluğu, nöroloji konsültasyonlarının en sık nedeni idi (%19.7). Bu hastaların, %27.9’una iskemik inme, %18.2’sine hipoksik ensefalopati, %9.1’ine serebral hemoraji tanısı konulmuştu. %11’inde ise nörolojik bir tanı düşünülmedi. Diğer sık nöroloji konsültasyonu istenen nedenler, vertigo, baş ağrısı, nöbet ve inme idi. Çalışma grubunun %43.7’sinde, klinik bulgular diğer sistemik nedenlerle ilişkili bulundu. Fokal nörolojik bulgular özellikle iskemik ve hemorajik inme, epilepsi ve hipoksik ensefalopati tanılarında saptandı. SONUÇ: Acil servislerde, fokal nörolojik bulguları bulunmayan bilinç bozukluğu olan hastalarda, ilk olarak metabolik nedenler dışlanmalıdır. Fokal nörolojik bulguların varlığında ise öncelikle intrakraniyal yapısal hastalıkların değerlendirilmesi gerekir. Dikkatlice oluşturulacak algoritimler ve nörolojik muayene eğitimleri, hastaların tanısında acil servis çalışanları için yararlı olacaktır.
Fen > Tıp > Nörolojik Bilimler
DergiDiğerErişime Açık
  • 1. Moulin T, Sablot D, Vidry E, Belahsen F, Berger E, Lemounaud P, et al. Impact of emergency room neurologists on patient management and outcome. Eur Neurol 2003;50:207-14.
  • 2. Warlow C, Humphrey P, Venables G. UK neurologists and the care of adults with acute neurological problems. Clin Med 2002;2:436-9.
  • 3. de Falco FA, Sterzi R, Toso V, Consoli D, Guidetti D, Provinciali L, et al. The neurologist in the emergency department. An Italian nationwide epidemiological survey. Neurol Sci 2008; 29:67-75.
  • 4. Martikainen K, Seppä K, Viita P, Rajala S, Laippala P, Keränen T. Transient loss of consciousness as reason for admission to primary health care emergency room. Scand J Prim Health Care 2003;21:61-4.
  • 5. Demircan C, Çekiç C, Akgül N, Odabşı A, Çalışır N, Kıyıcı S ve ark. Acil dahiliye ünitesi hasta profili: 1 yıllık deneyim. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005;31:39-43.
  • 6. Carroll C, Zajicek J. Provision of 24 hour acute neurology care by neurologists: Manpower requirements in the UK. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004;75:406-9.
  • 7. Adams HP Jr, del Zoppo G, Alberts MJ, Bhatt DL, Brass L, Furlan A, et al. Guidelines for the early management of adults with ischemic stroke: A guideline from the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council, Clinical Cardiology Council, Cardiovascular Radiology and Intervention Council, and the Atherosclerotic Peripheral Vascular Disease and Quality of Care Outcomes in Research Interdisciplinary Working Groups: The American Academy of Neurology affirms the value of this guideline as an educational tool for neurologists. Stroke 2007;38:1655-711.
  • 8. Nor AM, McAllister C, Louw SJ, Dyker AG, Davis M, Jenkinson D, et al. Agreement between ambulance paramedic and physician-recorded neurological signs with Face Arm Speech Test (FAST) in acute stroke patients. Stroke 2004;35:1355-9.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.