Mustafa AYDIN
(Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 8Sayı: 14ISSN: 1303-698XSayfa Aralığı: 11 - 38İngilizce

113 1
Contending Agendas For The Black Sea Region: A Turkish Alternative
Soğuk Savaşın sona ermesi yüzlerce yıl çok sayıda çatışmaya tanıklık etmiş olan Karadeniz havzasında çok taraflı iş birliğine dayalı yeni bir siyasi çerçevenin gelişmesini mümkün kıldı. Avrasya’nın ortasındaki stratejik konumu nedeniyle geniş alanları kontrol edebilen Karadeniz coğrafyası Soğuk Savaş sonrasının değişen jeopolitiğinde önemli bir yer işgal etmeye devam etmektedir. Bölgenin kendine özgü jeopolitiği ve stratejik değeri bölge ülkeleri açısından uluslararası ilişkilerinde çeşitli avantajlar sağlamaktaysa da sıklıkla bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrar için önemli riskleri de içinde barındırmaktadır. Bu çalışma büyük güçlerin (ABD, RF ve AB) son yıllarda bölgeye yönelik artan ilgileri ve özellikle güvenlik arayışlarının bölgeselleşmesinin her zaman olumlu sonuçlar doğurmayabileceği ve çatışmalara yol açabileceğini ileri sürerek; bir alternatif sunması açısından, Karadeniz vizyonunu bu güçlerden farklı olarak, küresel endişelerden ziyade bölgesel arayışlara dayandıran Türkiye’nin politikalarını değerlendirecektir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akerman, Ella (2003), “Central Asia in the Mind of Russia”, The Review of International Relations, 2 (4).
 • Aron, Leon & Kenneth M. Jensen (eds.), (1994), The Emergence of Russian Foreign Policy, Washington: USIP.
 • Asmus, Ronald D. & Bruce P. Jackson (2004), “The Black Sea and the Frontiers of Freedom”. Oover Institution Policy Review; www.hoover.rg/ publications/ policyreview/3437816.html.
 • Asmus, Ronald D. (2004), Developing a New Euro-Atlantic Strategy for the Black Sea Region. Istanbul Paper #2; http://www.gmfus.org /doc/07.28_GMF_ Istanbul2_Report.pdf.
 • Aydın, Mustafa (2004), Europe’s Next Shore; Black Sea after the Enlargement. Paris:EU Institute for Security Studies.
 • Aydın, Mustafa (2005a), “Regional Cooperation in the Black Sea Area and its Intergration into Euro-Atlantic Structures”, The Role of Wider Black Sea Area in a Future European Security Space, Vol. 1. Rome: NATO Defence College.
 • Aydın, Mustafa (2005b), “Europe’s New Region; Black Sea in Wider Europe- Neighbourhood”, Southeast European and Black Sea Studies, 5 (2).
 • Aydın, Mustafa (2006), “Regional Cooperation in the Black Sea and the Role of Institutions”, Perceptions, X (3).
 • Aydın, Mustafa (2009), “Geographical blessing versus geopolitical curse: Great power security agendas fort he Black Sea region and a Turkish alternative”, Southeast European and Black Sea Studies, 9 (3).
 • Aydın, Mustafa & Neslihan Kaptanoğlu (2007), “Regionalization of Great Power Security Concerns: Intertwining between New Neighborhood, Near Abroad and Greater/Wider Middle East”. Hans G. Brauch, J. Grin, C. Mesjasz, et all. (eds.), Globalization and Environmental Challenges: Reconceptualizing Security in the 21st Century, Berlin & New York: Springer.
 • Aydın, Mustafa & Ömer Fazlıoğlu (2007), “Turkish Policy towards the Wider Black Sea Region and its Chairmanship of the BSEC - May-October 2007”. Panagiota Manoli (ed.), Unfolding the Black Sea Economic Cooperation: Views from the Region, Athens: ICBSS.
 • Bahgat, Gawdat (2003), “The Caspian Sea: Oil and Gas Export Options”. Oil, Gas & Energy Law Intelligence, 1 (2); http://www.gasandoil.com/ogel/ samples/ freearticles/article_16.htm.
 • Commercio, Michele E. (2004), “Exit in the Near Abroad: The Russian Minorities in Latvia and Kyrgyzstan”, Problems of Post-Communism, 51 (6).
 • Croft, Michael (1996), “Russia’s peacekeeping policy, part 1: Domestic imperatives and the near abroad”, Peacekeeping and International Relations, 25 (4).
 • Erhan, Çağrı (2005), “Human Security in the Middle East: Broader Middle East and North Africa Initiative and Beyond”, Perceptions, 10 (3).
 • Japaridze, Tedo (2006), “BSEC: A Road Map to Relevance”, Turkish Policy Quarterly,5(2).
 • Kubicek, Paul (2000), “Russian Foreign Policy and the West”, Political Science Quarterly, 114 (4).
 • Lake, David A. & Patrick M. Morgan (1997), Regional Orders; Building Security in a New World, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press.
 • Lebl, Leslie S. (2005), “Security beyond Borders”, Policy Review, 130.
 • O’Brien, Kevin (1994), “Russian Peacekeeping in the Near Abroad”, Peacekeeping and International Relations, 23 (4).
 • Perovic, Jeronim (2005), “From Disengagement to Active Economic Competition: Russia’s Return to the South Caucasus and Central Asia”, Demokratizatsiya, 13 (1).
 • World Bank (2007), World Development Indicators, 2007. Washington: IBRD.
 • Ziegler, Charles E. (2006), “The Russian Diaspora in Central Asia: Russian Compatriots and Moscow’s Foreign Policy”, Demokratizatsiya, 14 (1).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.