FEYZA DERELİ
(Muğla Sağlık Yüksek Okulu, Muğla, Türkiye)
Bennur KOCA
(İnönü Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Malatya, Türkiye)
SACİDE DEMİRCAN
(Muğla Sağlık Yüksek Okulu, Muğla, Türkiye)
Neslihan TOR
(Muğla Sağlık Yüksek Okulu, Muğla, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 27Sayı: 2ISSN: 1300-2317Sayfa Aralığı: 93 - 97Türkçe

109 3
Bir huzurevinde kalan yaşlıların yalnızlık düzeylerinin incelenmesi
Çalışma bir huzurevinde kalan yaşlı bireylerin yalnızlık durumlarını incelemek amacıyla yapıldı. Huzurevinde kalan ve araştırmayı kabul eden 48 yaşlıya anket yapıldı. Çalışmada, yaşlıların sosyo-demografik özelliklerini belirleyen 19 soruluk ön görüşme formu ve 20 maddelik UCLA yalnızlık ölçeği kullanıldı. Yaşlıların; %58,3’ü erkek, %47,9’unun 80 ve üzeri yaş grubunda, %33,3’ünün okur-yazar olmadığı, %81,3’ünün dul, %39,6’sının sosyal güvencesinin olmadığı, %58,3’ünün bakıma ihtiyacı olduğu için huzur evine geldiği, %27,1’inin 5 yıl ve üzeri süredir huzurevinde kaldığı saptandı. Ziyaretçi gelme, ziyaret dışında haberleşme, grup etkinliklerine katılma, kendilerini yalnız hissetme durumları ve grup ilişki profilleri ile yalnızlık düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edildi (p<0,05). Huzurevinde kalan yaşlıların yalnızlık hissetmedikleri (43,56±9,94) belirlendi.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiDiğerErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.