Halil SAĞINÇ
(Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
Nesim KUĞU
(Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
Gamze AKYÜZ
(Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
Orhan DOĞAN
(Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
Yıl: 2000Cilt: 1Sayı: 2ISSN: 1302-6631Sayfa Aralığı: 83 - 88Türkçe

200 50
Yatarak tedavi gören hastalarda intihar öyküsünün araştırılması
Amaç: Bu çalışmanın amacı, intihar girişiminde bulunanların sosyodemografik ve klinik özelliklerini saptamak ve ilgili literatür bilgileriyle karşılaştırmaktır. Yöntem: Bu çalışmaya Ocak 1993 - Ekim 1999 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği'nde yatarak tedavi gören 1050 hasta alınmış ve intihar girişimi öyküsü olan 108 hasta (% 10.2) sosyodemografik bilgi formu kullanılarak intihar öyküsüne ilişkin sosyodemografik ve klinik özellikleri açısından retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar: Çalışmanın sonucunda intihar girişimlerinin en sık 15-44 yaş grubunda (yaş ortalaması=28.02±10.05), daha sıklıkla kadınlarda (% 69.4) ve çalışmayanlarda (%54.6), en sık ilaç alınması yoluyla (% 56.5) ve daha çok 8-12. aylar arasında (% 38) olduğu, deneklerin intihar girişimi nedeni olarak en sık ailesel/kişisel nedenleri gösterdiği (% 54.8), intihar girişimi sonrası en sık konulan psikiyatrik tanının depresyon (% 48.1) olduğu bulunmuştur. İntihar girişiminde bulunan 108 hastadan 2'sinin (% 1.8) intihar girişimi ölümle sonuçlanmıştır. Cinsiyet ile intihar girişimi sıklığı ve intihar girişim yeri açısından istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı. Kadınlar erkeklere göre daha sık intihar girişiminde bulunmuşlardı (X<sup>2</sup>=10.8, p=0.00), intihar girişim yeri olarak kadınlar evi tercih ederken erkekler daha çok ev dışını tercih etmişlerdi (X<sup>2</sup>=13.2, p=0.00). Tartışma: Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, intihar girişiminde bulunanlar sosyodemografik ve klinik özellikler açısından genel olarak ilgili literatürle uyumludur. Bu çalışmada literatüre uymayan bir bulgu, evli olma, evlilik şekli ve mutsuz evliliğin ülkemizde intihar girişimi açısından birer risk etkeni olabileceğidir.
Fen > Tıp > Psikiyatri
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. Bekaroğlu M: Birinci Basamak İçin Acil Psikiyatri. İstanbul, Uniform Matbaası, 1998.
 • 2. Köknel Ö: Genel ve Klinik Psikiyatri.İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi, 1989.3
 • 3. Öztürk MO: Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. 5.baskı, Ankara, Hekimler Yayın Birliği, 1994.
 • 4. Kaplan HI, Sadock BJ: Synopsis of Psychiatry. 8. baskı, Giza, Mass Publishing Co., 1994.
 • 5. Adam E , Tükel R , Yazıcı O: Psikiyatri.İstanbul, İstanbul Tıp Fakültesi Basımevi,1995.
 • 6. Sayıl 1: Acil Psikiyatri. Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1987.
 • 7. Ringback WG, Gallberg A, Rosen M:Avoidable mortality among psychiatric patients. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol1998;33(9):430-437.
 • 8. Hattori T, Taketani K, Ogasawara Y: Suicide and suicide attempts in general hospital.psychiatry: Clinical and statistical study.Psychiatry Clin Neurosci 1995; 49(l):43-48.
 • 9. Güven O, Güler K, Öztürk N ve ark: Suisid amaçlı zehirlenmelerde sosyal ve psikolojik özellikler. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1993; 57(2):86-90.
 • 10. Aykaç M: İntiharlar. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1977; 40:856.
 • 11. Samuk F, İlkay E, Beyazyürek M: Çeşitli yaş gruplarında intihar teşebbüsü, nispeti ve seçilen vasıtalar. Yeni Symposium, 1982;20 (1):21.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.