İsmail Önder UYSAL
(Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
Cengiz GÖK
(Konya Numune Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Konya, Türkiye)
Salim YÜCE
(Sivas Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Sivas, Türkiye)
MEHMET AKİF ERYILMAZ
(Konya Numune Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Konya, Türkiye)
Fatih KILIÇLI
(Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Sivas, Türkiye)
Fettah ACIBUCU
(Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Sivas, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 32Sayı: 1ISSN: 1305-0028 / 1305-0028Sayfa Aralığı: 85 - 91Türkçe

85 6
Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda işitsel değerlendirme
Amaç. Bu araştırma tip 2 diabetes mellitus (DM) olgularında odyometri ve işitsel beyin sapı yanıtı testlerinin klinik önemini incelemek amacıyla yapıldı. Yöntem. Tip 2 DM tanısı konan 33’ü kadın, 17’si erkek olmak üzere toplam 50 hasta ile aynı yaş ve cinsiyetle eşleştirilmiş 50 kontrol grubu bireye kulak burun boğaz muayenesi yapıldı; saf ses odyometri, yüksek frekans odyometrisi ve işitsel beyin sapı yanıtları testleri uygulandı. Çalışmada elde edilen verilerin istatiksel değerlendirmesi Fisher kesin ki-kare, ki-kare ve iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testleri ile yapıldı. Bulgular. Diabetik olgular ile kontrol grubunun işitsel beyin sapı yanıtları karşılaştırıldığında I. dalga, III. dalga mutlak latanslarında ve I-III interpeak latansta anlamlı bir fark yok iken V. dalga mutlak latansında ve III-V ile I-V interpeak latanslarda anlamlı uzama saptandı. Sonuçlar. Periferik iletim zamanını gösteren I. dalga mutlak latansının normal, santral iletim zamanını gösteren V. dalga mutlak latans ve III-V ile I-V interpeak latanslarında uzama olmasının beyin sapı üst seviyelerinde diabetik nöropati etkisinin daha belirgin olduğunu göstermiştir. Diabetli olgularda işitme sinirinin iletim hızının santralde daha fazla etkilendiği görülmüştür.
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. Kabalak T, Yılmaz C, Tüzün M. Endokrinoloji El Kitabı. 2. basım. İzmir:Güven Nobel kiatabevi; 2001:573-9.
 • 2. Olesfsky JM. Diabetes Mellitus. Wyngaorden, J., Smith, L.H. Cecil Textbook of Medicine. Philadelphia: WB Saunders, 1988:1360-80.
 • 3. Aydın H. Diabetes Mellituslu Hastalarda ABR-Uzmanlık Tezi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi. İstanbul: 1995.
 • 4. Ünlü Y, Tekalan ŞA, Külahlı İ, Ünlü Y, Doğan H. Diabetik hastalarda işitme kaybı. Erciyes Tıp Dergisi. 1992; 14: 50-5.
 • 5. Tandon OP, Padam R, Sharma ML. Brainstem auditory evoked potential in diabetes mellitus. Indian J Physiol Pharmacol 2002; 46: 375-8.
 • 6. Durmuş C, Yetişer S, Durmuş Ö. Auditory brainstem evoked responses in insulin-dependent (ID) and non-insulin-dependent (NID) diabetic subjects with normal heraing. International Journal of Audiology. 2004; 43: 29-33.
 • 7. Wackym PA, Linthicum FH. Diabetes mellitus and hearing loss: clinical and histopatologia relationships. The Am J Otology. 1986: 7: 176-82.
 • 8. Parving A, Elberling C, Bale V, Parbo J, Dejgoard A, Parving HH. Hearing disorders in patients with insülin-dependent diabetes mellitus. Audiology. 1990; 29: 113-21.
 • 9. Ardıç FN, Baysoy S, Sermez Y, Kara CO. Diabetik işitme kayıplarında otonom sinir sistemi aktivasyonunun rolü. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni. 1999; 1: 36-42.
 • 10. Duck WS, Prazma J, Bennett S, Harold C. Interaction between hypertension and diabetes mellitus in the pathogenesis of sensorineural heraing loss. Laryngoscope. 1997; 107: 1596-605.
 • 11. Nakamura Y, Takahashi M, Kitaguti M, Imaoka H, Kono N, Tarui S. Abnormal brainstem evoked potentials in diabetes mellitus evoked potential testing and magnetic resonance imaging. Elektromyogr Clin Neurophysiol. 1991; 31: 243-9.
 • 12. Gürtekin Y. Beyin Sapı İşitsel Uyandırılmış Potansiyeller. In: Akyüz G. (Ed) Elektrodiagnoz. Ankara: Güneş Kitabevi 2003; 395-410.
 • 13. Gürsoy M. Beyin sapı işitsel uyarılmış yanıtlar ve beyin sapında lezyon bulunan çeşitli hastalardaki değeri-Uzmanlık Tezi. 1991.
 • 14. Fedele D. İmpaired ABR in insülin dependent diabetic subjects. Diabetes.1984; 33: 1085-9.
 • 15. Buller N, Laurıan N, Shvılı I, Laurıan L. Delayed braistem audtory evoked responses in experimental diabetes mellitus. The Journal of Laryngology and Otology. 1986;100; 883-91.
 • 16. Martini A, Comacchio F, Magnavita V. Auditory brainstem and middle latency evoked responses in the clinical evalution of diabetes. İnstitüe of Otorinolaryngology.Universty of Padua ,İtaly Diabetic Medicine 1991; 8: 74-7.
 • 17. Virtaniemi J, Laakso M, Karja J, Nuutinen J, Karjalainen S. Auditory brainstem latencies in type I (insülin-dependent) diabetic patients. Am J. Otolaryngology. 1993; 14: 413-8.
 • 18. Seidl R, Birnbacher R, Hauser E, Bernert G, Freilinger M, Schober E. Brainstem Auditory Evoked Potentialis and Visually Evoked Potentialis in Young Patients With IDDM. Diabetic Care. 1996; 1220-4.
 • 19. Berk D, Develioğlu ÖN, Külekçi M: Diabetli Hastalarda ABR bulguları. Palandöken’99 KBB Sempozyumu. 1999.
 • 20. Yıldırım B, Yılmaz M, Kepekçi Y, Mumbuç S, Kanlikama M. Use of the auditory brainstem response testing in the clinical evaluation of the patients with diabetes mellitus. Journal of the Neurological Sciences. 2000; 181: 29-32.
 • 21. Yiğit Ö, Atlı F, Dadaş B, Sanisoğlu O, Karaaslan O, Han T: Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Beyin Sapı Uyarılmış Cevapları. 24. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 1997; 1069-72.
 • 22. Durmuş C, Tosun F, Yetişer S, Bolu E, Özkaptan Y: Diabetes Mellituslu Hastalarda İşitsel Beyin Sapı Cevapları. Otoskop 2002; 1: 5-10.
 • 23. Toth F, Varkonyi TT, Kiss JG, Rovo L, Lengyel C, Legrady P, Jori J, Czigner J: Brainstem auditory-evoked potential examinations in diabetic patients. Scand Audiol Suppl. 2001; 52: 156-9.
 • 24. Chaudhari L, Tandon OP, Vaney N, Agarwal N: Auditory evoked responses in gestational diabetics. Indian J Physiol Pharmacol 2003; 47: 75-80.
 • 25. Virtaniemi J, Laakso M, Kärjä J, Nuutinen J, Karjalainen S. Auditory brainstem latencies in type I (insulin-dependent) diabetic patients. Am J Otolaryngol. 1993; 14: 413- 8.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.