M. Erkan ÖZCAN
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Cengiz YAKINCI
(Girilmedi)
Birsen SİPAHİ
(Girilmedi)
Yaşar DURMAZ
(Girilmedi)
Metin GENÇ
(Girilmedi)
Yıl: 2000Cilt: 6Sayı: 4ISSN: 1300-4743Sayfa Aralığı: 487 - 489Türkçe

27 2
Makrosefalik çocuklarda IQ düzeyleri
AMAÇ: Makrosefali baş çevresinin yaşa ve 'cinsiyete göre iki standart sapmanın üzerinde olmasıdır. Makrosefali çocuk nörolojisine başvuran çocuklarda sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Makrosefalik çocuklarının zeka düzeyinin ne olduğu, ailelerin hekimlere sıklıkla sorduğu bir sohıdıır. GEREÇ VE YÖNTEM: Yaşlan 7 ile 12 arasında olan makrosefali tanısıyla izlenen fizik ve nörolojik muayene bulguları ve motor gelişimi normal olan ve beyin tomografisi çekilerek tümör ve hidrosefali gibi nedenler dışlanmış olan 26 çocuk ile, baş çevresi, fizik ve nörolojik muayeneleri normal sınırlarda olan yaş ve cinsiyeti benzer 21 çocuğun sözel, performans ve tüm puan 10 skorları W1SC-R testi ile ölçüldü. BULGULAR: İki grup arasında 10 skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı. SONUÇ: Makrosefalisi olan çocuklarda/d 10 düzeylerinin normosefalik yaşıtlarından farldı olmadığı sonucuna ulaşıldı.
Çocuk Baş Zeka
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. Gerald MF. Clinical Pediatric Neurology. Philadelphia: WB Saunders. 1997:365-87.
 • 2. Sandler AD, Knudsen MW, Brown TT, Christian RM. Neurodevelopmental dysfunction among nonreferred children with idiopathic megalencephaly.J Pediatr 1997;131:320-4.
 • 3. Alvarez LA, Maytal J, Shinner S. Idiopathic external hydrocephalus: natural history and relationship to benign familial macrocephaly. Pediatrics 1986;77:901-7.
 • 4. Lewis BA, Aram DN, Horwitz S. Language and motor findings in benign megalencephaly. Percept Mot Skills 1989;68:1051 -4.
 • 5. Lorber J, Priestly BL. Children with large heads: a practical approach to diagnosis in 557 children, with special reference to 109 children with megalencephaly. Dev Med Child Neurol 1981; 23:494-504.
 • 6. Jones K.L. Smith's Recognizable Patterns of Human Malformation. 5th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1997:758.
 • 7. Savaşır I, Şahin N: Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi Gözden Geçirilmiş (W1SC-R). Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1988.
 • 8. Smith RD, Ashley J, Hardesty RA, Tulley R, Hewitt J: Macrocephaly and minor congenital anomalies in children with learning problems. J Dev Behav Pediatr 1984; 5(5):231-6.
 • 9. Smith RD. Abnormal head circumference in learning-disabled children Dev Med Child Neurol 1981 Oct;23(5):626-32.
 • 10.Gooskens RH, Willemse J, Faber JA, Verdonck AF: Macrocephalies: a differentiated approach. Neuropediatrics 20(3): 164-9,1989.
 • 11.Yakıncı C, Durmaz Y, Kutlu NO, Ozcan ME, Baysal T. Ailesel benign makrosefali. Yeni Tıp Dergisi 2000; 17(1):18-19.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.