İsmail Önder UYSAL
(Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
Salim YÜCE
(Sivas Numune Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Sivas, Türkiye)
MEHMET AKİF ERYILMAZ
(Konya Numune Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Konya, Türkiye)
CAHİT POLAT
(Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Elazığ, Türkiye)
Suphi MÜDERİS
(Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 7Sayı: 3ISSN: 1304-3900Sayfa Aralığı: 145 - 150Türkçe

42 2
Topikal nazal kortikosteroidlerin rat nazal respiratuar mukozası üzerindeki histopatolojik etkileri
Amaç: Çalışmada topikal intranazal kortikosteroidlerin nazal mukoza üzeride yaptıkları histopatolojik değişiklikler araştırıldı. Gereç ve yöntem: Çalışmaya 36 adet sağlıklı rat alındı. 12 ratın burnuna budesonid (BUD) 5mcg/kg/gün, 12 adedine mometazon furoat (MF) 5mcg/kg/gün damla, 12 adedine ise kontrol grubu olarak serum fizyolojik uygulandı. Her 3 gruptaki ratların yarısı 2 haftalık, diğer yarısı 4 haftalık peryot sonunda nazal mukozalarından mikroskopik kesitler hazırlandı. Bütün kesitler ışık mikroskopi ile mukozal ödemin şiddeti, epitel hücrelerinde silia kaybının derecesi, intraepitelyal gland proliferasyon miktarı, goblet hücre miktarı, inflamatuar hücre infiltrasyonunun şiddeti, epitelyal kalınlık ve fibrozis yönünden histopatolojik olarak incelendi. Bulgular: İkinci hafta sonunda ratların nazal septal mukozaları hafif, orta, şiddetli silier kayıp, epitelyal kalınlıkta artma, mukozal ödem, intraepitelyal gland artışı ve goblet hücre artışı yönünden BUD, MF ve kontrol grubu karşılaştırıldığında histopatolojik farklılık saptanmamıştır. İnflamatuar hücre infiltrasyonu yönünden ise MF grubunda BUD ve kontrol grubuna göre artış gözlendi. BUD grubunda fibrozis yönünden artış görülmüştür. Dördüncü haftada parametreler yönünden BUD, MF ve kontrol grubu değerleri karşılaştırıldığında farklılık önemsiz bulunmuştur. İkinci ve 4. hafta da BUD’e ait parametreler yönünden karşılaştırma yapıldığında BUD’i alan ratların inflamatuar hücre infiltrasyonu skalasında artış olmuştur, diğer parametler yönünden fark bulunamamıştır. İkinci ve 4. hafta ki MF’ın ve kontrol grupları karşılaştırılması sonucunda bütün parametreler yönünden fark bulunamamıştır. Sonuç: Bu çalışma sonunda budesonid ve mometazon furoatın kullanım süresine bağlı olarak nazal mukozada harabiyete, atrofiye veya anlamlı herhangi bir histopatolojik değişikliğe neden olmadığı sonuçlarına varıldı.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. 1. Bende M, Mark J. Long-term effects of topical corticosteroids in the nose.The Journal of Laryngology and Otology 1992; 106: 810-812.
 • 2. Mınshall E, Ghaffar O, Cameron L,et al. Assessment by nasal biopsy of long-term use of mometasone furoate aqueous nasal spray (nasonex) in the treatment of perennial rhinitis. Otolaryngology-Head and Neck Surgery 1998; 118: 648-654.
 • 3. Bende M, Lindqvist N, Pipkorn U. Effect of a topical glucocorticoid, budesonide, on nasal mucosal blood flow as measured with 133Xe wash-out technique. Allergy, 1983; 38: 461-464.
 • 4. Lindqvist N, Anderson M, Pipkorn U. The Clinical Efficacy Of Budesonide in Hay Faver Treatment is Dependent on Topical Nasal Application. Clin. Exp. Allergy. 1989; 19: 71- 76.
 • 5. Masuyama K, Jacobsan MR, Rak S,et al Topical glucocorticasteroid (fluticacone Propionate) inhibitis cells expressing cytokine mRNA for interleukin-4 in the nasal mucosa in allergen-induced rhinitis. İmmunology 1994; 82: 192-9.
 • 6. Pipkorn U, Proud D, Lichtenstein LM, Kagey- Sobotka A, Norman PS, Naclerio RM. İnhibition of mediator release in allergic rhinitis by pretreatment with topical glucorticosteroids. N Engl J Med 1987; 88: 1506-1510.
 • 7. Orgel HA, Meltzer EO, Bierman W, et al. İntranasal fluocortin butly in patients with perennial rhinitis: a 12-month efficacy and safety study including nasal biyopsy. J Allergy Clin İmmunol 1991; 88: 257-264.
 • 8. Meltzer EO. An overview of current pharmacotherapy in perennial rhinitis. J Allergy Clin Immunol 1995; 95: 1097-1110
 • 9. Van Henke E, Temmerman L. Contact allergy to the corticosteroid budesonide. Contact Dermatitis. 1980; 6: 509.
 • 10. Cervin A, Akerlund A, Greiff L, Andersson M. The effect of intranasal budesonide spray on mucosal blood flow measured with laser Doppler flowmetry. Rhinology. 2001; 39(1): 13-6.
 • 11. Mygind N, Sorensen H, Pedersen CB. The nasal mucosa during long-term treatment with beclamefhasone dipropionate aerosol. A light and scanning electron microscopic study of nasal polyps. Acta Otolaryngol 1978; 85(5-6): 437-443.
 • 12. Lindqvist N, Balle VH, Karma P, Karja J, Lindstrom D, Makinen J, Pukander J, Ruoppi P, Suonpaa J, Ostlund W ve ark. Long-term safety and efficacy of budesonide nasal aerosol in perennial rhinitis. A 12-month multicentre study. Allergy 1986; 41(3): 179-186.
 • 13. Steinsvag SK, Bjerknes R, Berg OH. Effects of topical nasal steroids on human respiratory mucosa and human granulocytes in vitro. Acta Otolaryngol (Stockh) 1996; 116: 868-875.
 • 14. Berg OH, Steinsvag SK. The effects of topical nasal steroids on rat respiratory mucosa in vivo, with special reference to benzalkonium chloride. Allergy 1997; 52: 627-632.
 • 15. Güngör A, Poyrazoğlu E, Yıldırım Ş, Basutcu S, Candan H. Topikal Kortikosteroid Olan Budesonidin Rat Nazal. Mukozasına Etkisi. Türk Otolarengoloji Arşivi, 2002; 40(1): 23- 27
 • 16. Hoffman T, Wolf G, Koidl B. Effect of topical corticosteroids and antihistaminics on the ciliated epithelium of human nasal mucosa in vitro. HNO 1998; 46(2): 146-151.
 • 17. Sahay JN, Ibrahim NB, Chatterjee SS, Nassar WY, Lodge KV, Jones CW. Long-term study of flunisolide treatment in perennial rhinitis with special reference to nasal mucosal histology and morphology. Clin Allergy. 1980; 10(4): 451-457,
 • 18. Pipkorn U, Pukander J, Suonpaa J. Safety of Budesonide in lon-term Treatment: 5,5 year follow-up study. Clinical Alergy, 1998; 18: 253-255.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.