Melih AKYOL
(Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye)
V. Kenan ÇELİK
(Girilmedi)
Sedat ÖZÇELİK
(Girilmedi)
Ahmet AKER
(Girilmedi)
Yıl: 2000Cilt: 34Sayı: 1ISSN: 1019-214X / 1308-6294Sayfa Aralığı: 38 - 40Türkçe

59 1
Glutatyon s-transferaz ve ultraviole ışıması
Ultraviole B duyarlılığı ile eritrosit içi bazal glutatyon s-transferaz aktivitesi arasında bir ilişkinin var olup olmadığının araştırılması amaçlandı. Çalışmaya alınan 49 olgu ultraviole B duyarlılığı düşük (1. Grup), orta (2. Grup) ve yüksek (3. grup) derecede olmak üzere üç gruba ayrıldı. Hemoglobin başına tespit edilen glutatyon s-transferaz aktivite değerlerinin (nmol/gr Hb) ortalaması 1. grupta 7.51±1.01, 2. grupta 7.06±0.82 ve 3. grupta ise 8.26±1.28 bulundu. Buna göre tüm gruplarda, eritrosit içi glutatyon s-transferaz aktivite değerleri açısından tespit edilen farklılık istatistiksel olarak anlamsız bulundu (p>0,05). Ultraviole duyarlılığı yüksek olan grupta tespit edilen glutatyon s-transferaz enziminin kişilerin ultravioleye olan hassasiyetlerinde bir rol oynayabileceği konusunda daha geniş bir çalışma grubunda ve kalıtsal glutatyon s-transferaz eksikliklerinin de tayini ile daha anlamlı sonuçlar alınabileceği fikrini vermektedir.
Fen > Tıp > Dermatoloji
DergiDiğerErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.