Ömer AKYOL
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Ahmet GÜREL
(Girilmedi)
Haluk AKIN
(Girilmedi)
Yıl: 2000Cilt: 10Sayı: 4ISSN: 1301-8825Sayfa Aralığı: 207 - 211Türkçe

21 3
17-$\beta$-estradiol ve 7,12-dimethylbenz(a)anthracene ile muamele edilmiş MCF-10A hücre kültüründe major antioksidan enzimlerin durumu: Bir ön çalışma
Son yıllarda karsinogenez sürecinde oksidatif stresin önemli bir role sahip olduğuna dair bir hayli delil bulunmuştur. MCF-10A hücrelerinin (insan meme epitel hücreleri) bir tümör promotor olan 17-$\beta$-estradiol (E2) ve meme için karsinojen bir ajan olan 7,12-dimetilbenz(a)anthracene (DMBA)'e maruz bırakılması, reaktif oksijen türlerinin üretimi üzerinden hücrelerin neoplastik transformasyonunu etkileyebilir. Bu çalışmada MCF-10A hücrelerinde serbest radikal süpürücü enzim aktiviteleri üzerine E2 ve DMBA'nın etkisi araştırıldı. Bu amaçla hücre kültür ortamına 4, 8 ve 12 haftalık sürelerle 0 $\mu$M, 10 $\mu$M, 25 $\mu$M DMBA ve 0 M, 10-9 M ve 10-8 M E2 ilave edildi. Bu maruziyet periyodundan sonra hücreler triton X-100 ihtiva eden hipotonik solüsyonda parçalandı. Bu hücre ekstraktlarında süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) aktiviteleri belirlenerek birbiriyle karşılaştırıldı. 10 $\mu$M DMBA ve 10-9 M E2 ile 12 hafta süreyle muamele edilen hücrelerde GSH-Px aktivitesinde kontrol grubuna göre önemli bir artış tespit edildi (kontrol grubunu, DMBA grubu için %0.1 aseton ve E2 grubu için %0.01 etanol ile muamele edilmiş hücreler oluşturdu). SOD ve CAT aktiviteleri DMBA ve E2'nin konsantrasyonlarına ve maruziyet zamanına göre irregüler bir değişim gösterdi.
Fen > Tıp > Onkoloji
DergiDiğerErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.