Serpil ÜNAL
(Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Meslek Yüksek Okulu İzmir, Türkiye)
Yıl: 2011Cilt: 9Sayı: 36ISSN: 1300-0845 / 1300-0845Sayfa Aralığı: 73 - 86Türkçe

367 8
Viral pazarlamanın sosyal paylaşım sitelerine üye olan kullanıcılar üzerindeki etkisini inceleyen
İnternet kullanımının artması sonucunda önemi artan sosyal paylaşım siteleri ile ilginç iletilerin kişiler ya da gruplar arasında paylaşımından yararlanan "viral pazarlama" pazarlama literatürüne giren yeni kavramlar arasındadır. Tüketiciler, genellikle arkadaşlarından gelen bir elektronik posta mesajını en güvenilir kaynak olarak gördüklerinden viral kampanyaların sosyal paylaşım sitelerindeki dolaşımı kolaylaşmaktadır. Viral pazarlama, ağızdan ağza iletişimin elektronik şekli olarak tanımlanabilir. Dijital teknolojinin yararları sonucunda gelişmiş ve ağızdan ağza iletişimin kritik bir elektronik versiyonu olarak da adlandırılabilir. Bu çalışmanın ana amacı viral pazarlama uygulamalarının etkinliğini ölçmektir. Araştırma İzmir ili içerisinde çeşitli yaş, meslek ve gelir grubundaki 236 kişi üzerinde viral pazarlama uygulamalarına yönelik yüz yüze anket çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda katılımcıların sosyal paylaşım siteleri içerisinde en çok facebook ve msn'i kullandıkları, viral kampanyalar içinde komik şakalardan daha fazla etkilendikleri görülmüştür. Ayrıca katılımcıların yaklaşık %64'ünün viral kampanyalardan etkilenerek alışveriş yapması ve %72'sinin de bu kampanyaları başkaları ile paylaşmaları araştırma sonucunda elde edilen önemli bir bulgudur. Yapılan istatistiksel analiz sonuçlarına göre, 18-28 yaş dilimindeki katılımcıların, meslek dilimlerinden öğrenci ve serbest meslek gruplarının ve gelir dilimleri daha yüksek olan bireylerin diğer gruplara kıyasla e-postalardan daha fazla etkilenerek alışveriş yaptıkları saptanmıştır. Kısacası, belirli gruplar için viral pazarlama uygulamalarının oldukça uygun olabileceği araştırma sonucunda elde edilen bir bulgudur. Sosyal paylaşım sitelerinin Türkiye'de kullanımı giderek yaygınlaştığı için, viral pazarlama daha etkili bir pazarlama çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle araştırma sonucunda elde edilen bulguların, Türk firmalarının pazarlama faaliyetlerindeki etkinliğini arttırmaları konusunda bir rehber olabileceği düşünülmektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • [1] Argan, M. & Tokay Argan, M. (2006). Viral Pazarlama veya İnternet Üzerinde Ağızdan Ağza Reklam: Kuramsal Bir Çerçeve. Sosyal Bilimler Dergisi, (2), 231-250.
 • [2] Güventürk, G. (2010). Sosyal Ağlar ve E-postayla Pazarlamanın İncelikleri. (www.istekobi.com.tr) [15.10.2010],
 • [3] Cruz, D. & Fill, C. (2008). Evaluating Viral Marketing: Isolating The Key Criteria. Marketing Intelligence & Planning, 26(7), 743-758.
 • [4] Kotler, P. & Armstrong, G. (2008) Principles of Marketing. 12th Ed. New Jersey: Pearson Education international.
 • [5] Chaffey, D.; Mayer, R.; Johnston, K. & Chadwick, F.E. (2003). Internet Marketing. 2nd Ed. England (Harlow): Financial Times Prentice Hall.
 • [6] (2008). Have You Got The Bug? Viral Marketing and Its Place In Your Marketing Arsenal. Strategic Direction, 24(9), 17-18.
 • [7] Ferguson, R. & Colloquy, M. (2008). Word Of Mouth and Viral Marketing: Taking the Temperature of the Hottest Trends in Marketing. Journal of Consumer Marketing, 25(3), 179-182.
 • [8] Odabaşı, Y. (2001). Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • [9] Pitta, D. (2008). Providing The Tools to Build Brand Share of Hearth: Gydnet.com. Journal of Product & Brand Management, 17(4), 280-284.
 • [10] Procter, J. & Richards, M. (2008). Word Of Mouth Marketing: Beyond Pester Power. World Advertising Research Center. Advertising and Marketing to Child, 3(3), 3-11.
 • [11] Onat, F. & Alikılıç, Ö.A. (2008). Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam ve Halkla İlişkiler Ortamları Olarak Değerlendirilmesi. Journal of Yasar University, 3(9), 1111-1143.
 • [12] Akgül, A. & Çevik, O. (2005). İstatistiksel Analiz Teknikleri "SPSS'te İşletme Yönetimi Uygulamaları". İkinci Baskı. Ankara: Emek Ofset Ltd.Şti.
 • [13] (http://www.facebakers.com). [07.07.2011].
 • [14] Jurvetson, S. (2000). What is Viral Marketing. (http://www.dfj.com/news/article_25). [07.07.2011].
 • [15] Jurvetson, S. & Draper, F (1997). Viral Marketing. (http://www.dfi.com/news/article_25). [07.07.2011].

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.