Abdullah GÖĞÜŞ
(Kadir Has Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Şenol AKMAN
(Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye)
Ufuk TALU
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Cüneyt ŞAR
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Azmi HAMZAOĞLU
(İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2001Cilt: 35Sayı: 3ISSN: 1017-995XSayfa Aralığı: 196 - 207Türkçe

123 2
Adölesan idiyopatik skolyozun anterior enstrümantasyon ile tedavisi ve erken sonuçlar
Amaç: Üçüncü kuşak anterior vida;tek çubuk sistemleri ve intervertebral titanyum mesh kullanılarak tedavi edilen adölesan idiopatik skolyozlu olgularda erken dönem tedavi sonuçları değerlendirildi. Çalışma planı: Adölesan idiopatik skolyozlu 17 hasta (15 kadın, 2 erkek; ort. Yaş 14.9:dağılım 11-20) değerlendirildi. Eğrilikler dört olguda King tip I, altı olguda tip II, iki olguda tip III, iki olguda tip IV ve üç olguda lomber olarak sınıflandırıldı. Lomber olgularda tüm seviyelerde, torakal olgularda ise enstrümantasyonun kranial ve kaudal sınırlarında intervertebral titanyum mesh$ler kullanıldı. Tüm olgular ameliyat sonrası 3-6 ay süreyle torakolumbosakral ortez içinde immobilize edildi. Hastaların ameliyat öncesi, ameliyat sonrası ve takiplerinde iki yönlü orthoröntgenografileri değerlendirildi. Ortalama takip süresi 28 ay (dağılım 18-41 ay) idi. Sonuçlar: Koronal eğrilik derecesi ortalamaları ameliyat öncesinde 51, ameliyat sonrasında 8.6 bulundu. Koreksiyon oranı ortalaması %83.9 idi. Ameliyat sonrası sagital açı değerleri ortalaması torakal kifoz için 27.5, lomberlordoz için 37.6 bulundu. Sekonder eğriliklerin hiçbirinde dekompensasyon gelişmedi. Posterior enstrümantasyon ile karşılaştırıldığında ortalama 0.93 seviye füzyondan tasarruf edildi. Torakolomber geçiş bölgesi kifozu saptanmadı. Bir torasik olguda vida sıyırması nedeniyle, erken dönemde posterior enstrümentasyon ile revizyon uygulandı. Takiplerde psödoartroz, implant yetersizliği ve koreksiyon kaybı gibi problemlerle karşılaşılmadı, Çıkarımlar: Sonuçlarımız üçüncü kuşak anterior tek çubuk enstrümentasyon ve intervertebral titanyum mesh'lerin adölesan idiopatik skolyozun cerrahi tedavisinde posterior enstrümentasyona iyi bir alternatif olduğunu gösterdi.
DergiDiğerErişime Açık
 • 1.Dwyer AF, Newton NC, Sherwood AA. An anterior approach to scoliosis. A preliminary report. Clin Orthop 1969;(62):192-202.
 • 2. Dwyer AF. Experience of anterior correction of scoliosis. Clin Orthop 1973;(93):191-214.
 • 3. Zielke K, Stunkat R, Beaujean F. Ventrale Derotations- Spondylodesis. Arch Orthop Unfallchir 1976;85:257-77. [Abstract]
 • 4. Betz RR, Harms J, Clements DH, Lenke LG, Lowe TG, Shufflebarger HL, et al. Comparison of anterior and posterior instrumentation for correction of adolescent thoracic idiopathic scoliosis. Spine 1999;24:225-39.
 • 5. Kaneda K, Fujiya N, Satoh S. Results with Zielke instrumentation for idiopathic thoracolumbar and lumbar scoliosis. Clin Orthop 1986;(205):195-203.
 • 6. Luk KD, Leong JC, Reyes L, Hsu LC. The comparative results of treatment in idiopathic thoracolumbar and lumbar scoliosis using the Harrington, Dwyer, and Zielke instrumentations. Spine 1989;14:275-80.
 • 7. Moe JH, Purcell GA, Bradford DS. Zielke instrumentation (VDS) for the correction of spinal curvature. Analysis of results in 66 patients. Clin Orthop 1983;(180):133-53.
 • 8. Lenke LG, Bridwell KH, Baldus C, Blanke K, Schoenecker PL. Cotrel-Dubousset instrumentation for adolescent idiopathic scoliosis. J Bone Joint Surg [Am] 1992;74:1056-67.
 • 9. Richards BS, Birch JG, Herring JA, Johnston CE, Roach JW. Frontal plane and sagittal plane balance following Cotrel- Dubousset instrumentation for idiopathic scoliosis. Spine 1989;14:733-7.
 • 10. Richards BS, Herring JA, Johnston CE, Birch JG, Roach JW. Treatment of adolescent idiopathic scoliosis using Texas Scottish Rite Hospital instrumentation. Spine 1994;19:1598-605.
 • 11. Kaneda K, Shono Y, Satoh S, Abumi K. New anterior instrumentation for the management of thoracolumbar and lumbar scoliosis. Application of the Kaneda two-rod system. Spine 1996;21:1250-61.
 • 12. Kaneda K, Shono Y, Satoh S, Abumi K. Anterior correction of thoracic scoliosis with Kaneda anterior spinal system. A preliminary report. Spine 1997;22:1358-68.
 • 13. Majd ME, Castro FP, Holt RT. Anterior fusion for idiopathic scoliosis. Spine 2000;25:696-702.
 • 14. Sweet FA, Lenke LG, Bridwell KH, Blanke KM. Maintaining lumbar lordosis with anterior single solid-rod instrumentation in thoracolumbar and lumbar adolescent idiopathic scoliosis. Spine 1999;24:1655-62.
 • 15. Turi M, Johnston CE 2nd, Richards BS. Anterior correction of idiopathic scoliosis using TSRH instrumentation. Spine 1993;18:417-22.
 • 16. King HA, Moe JH, Bradford DS, Winter RB. The selection of fusion levels in thoracic idiopathic scoliosis. J Bone Joint Surg [Am] 1983;65:1302-13.
 • 17. Betz RR, Harms J, Clements DH III, et al. Anterior instrumentation for thoracic idiopathic scoliosis. Semin Spine Surg 1997;9:141-9.
 • 18. Cochran T, Irstam L, Nachemson A. Long-term anatomic and functional changes in patients with adolescent idiopathic scoliosis treated by Harrington rod fusion. Spine 1983;8:576-84.
 • 19. Dubousset J, Herring JA, Shufflebarger H. The crankshaft phenomenon. J Pediatr Orthop 1989;9:541-50.
 • 20. Ginsburg HH, Goldstein L, Haake PW, Perkins S, Gilbert K. Longitudinal study of back pain in postoperative idiopathic scoliosis: long-term follow-up, Phase IV. In: Scoliosis Research Society 30th Annual Meeting; September 13-16, 1995; Asheville, North Carolina. p. 168.
 • 21. Batzdorf U, Batzdorff A. Analysis of cervical spine curvature in patients with cervical spondylosis. Neurosurgery 1988;22:827-36.
 • 22. Hohl M. Soft-tissue injuries of the neck in automobile accidents. Factors influencing prognosis. J Bone Joint Surg [Am] 1974;56:1675-82.
 • 23. Hilibrand AS, Tannenbaum DA, Graziano GP, Loder RT, Hensinger RN. The sagittal alignment of the cervical spine in adolescent idiopathic scoliosis. J Pediatr Orthop 1995;15:627-32.
 • 24. Moskowitz A, Moe JH, Winter RB, Binner H. Long-term follow- up of scoliosis fusion. J Bone Joint Surg [Am] 1980;62:364-76.
 • 25. Bridwell KH, McAllister JW, Betz RR, Huss G, Clancy M, Schoenecker PL. Coronal decompensation produced by Cotrel-Dubousset "derotation" maneuver for idiopathic right thoracic scoliosis. Spine 1991;16:769-77.
 • 26. Lenke LG, Betz RR, Bridwell KH, Harms J, Clements DH, Lowe TG. Spontaneous lumbar curve coronal correction after selective anterior or posterior thoracic fusion in adolescent idiopathic scoliosis. Spine 1999;24:1663-71.
 • 27. Şar C, Hamzaoğlu A, Talu U, Kılıçoğlu Ö. Selection of fusion levels in surgical treatment of King type II curves. In: Scoliosis Research Society 30th Annual Meeting; September 13-16, 1995; Asheville, North Carolina. p. 208.
 • 28. Lenke LG, Bridwell KH, Baldus C, Blanke K. Preventing decompensation in King type II curves treated with Cotrel- Dubousset instrumentation. Strict guidelines for selective thoracic fusion. Spine 1992;17(8 Suppl):S274-81.
 • 29. D'Andrea LP, Betz RR, Lenke LG, Harms J, Clements DH, Lowe TG. The effect of continued posterior spinal growth on sagittal contour in patients treated by anterior instrumentation for idiopathic scoliosis. Spine 2000;25:813-8.
 • 30. Dickson JH, Erwin WD, Rossi D. Harrington instrumentation and arthrodesis for idiopathic scoliosis. A twenty-oneyear follow-up. J Bone Joint Surg [Am] 1990;72:678-83.
 • 31. Hammerberg KW, Rodts MF, DeWald RL. Zielke instrumentation. Orthopedics 1988;11:1365-71.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.