A. Erkin BOZDEMİR
(Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Burcu BARUTÇUOĞLU
(Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Ceyda KABAROĞLU
(Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
H.Saygın DEMİREL
(Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Sara HABİF
(Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Mehmet UYAR
(Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Oya BAYINDIR
(Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Dilek ÖZMEN
(Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Ali Reşat MORAL
(Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 20Sayı: 3ISSN: 2602-3741Sayfa Aralığı: 87 - 92Türkçe

283 5
Çekirdekli eritrositlerin hastane ölümlerinde risk belirleyici rolü
Amaç: Çekirdekli eritrositler (NRBC) sağlıklı erişkinlerde dolaşımda bulunmayan immatür eritrositler olup, ağır hastalık durumlarında saptanmaları, artmış mortalite ve kötü prognoz ile ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmada retrospektif olarak NRBC varlığının mortalite ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Hastanede yatan hastalardan 1 yıl süresince laboratuvara gelen 93833 örnekte (39522 hasta) çekirdekli eritrosit varlığı sorgulandı. Ayrıca, yoğun bakımda yatan 757 hastanın sonuçları retrospektif olarak incelendi. Bu olgulardaki çekirdekli eritrosit düzeyleri ve organ işlev bozuklukları ile ilişkili diğer laboratuvar parametreleri lökosit, trombosit, hemoglobin, CRP, düzeyleri, mortalite durumuna göre karşılaştırıldı. Bulgular: 93833 örneğin 4209’unda (% 4.49), 39522 hastanın 2125’inde (% 5.38) tam kan sayımında dolaşımda NRBC varlığı saptandı. Yoğun bakımda yatan ve ölüm ile sonuçlanan olgularda, hayatta kalan olgulara kıyasla, NRBC, lökosit ve CRP istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek, trombosit ve hemoglobin ise anlamlı düşük bulundu. Sonuç: Yoğun bakım hastalarında saptanan çekirdekli eritrositlerin mortalite ile ilişkisi tam olarak aydınlatılamamıştır. Ancak, çeşitli yayınlarda çekirdekli eritrosit varlığının şiddetli enfeksiyon, hipoksi, akut ve kronik anemi ile ilişkili olduğu bildirilmektedir. Bulgularımız, yoğun bakım hastalarında, çekirdekli eritrositler ile mortalite arasında bir ilişki olduğunu desteklemektedir. Ölümden önce prognostik gösterge olabilecek dolaşımdaki çekirdekli eritrositlerin yüksek riskli hastaları ayırt etmedeki rolü, daha kapsamlı çalışmalarla incelenmelidir.
Fen > Tıp > Yoğun Bakım, Tıp
Fen > Tıp > Gastroenteroloji ve Hepatoloji
Fen > Tıp > Hematoloji
Fen > Tıp > Pediatri
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Dulay AT, Buhimschi IA, Zhao G ve ark. Nucleated red blood cells are direct response to mediators of inflammation in newborns with early-onset neonatal sepsis. Am J Obstet Gynecol 2008;198:4261-9
 • 2. Otsubo H, Kaito K, Asai O, Usui N, Kobayashi M, Hoshi Y. Persistent nucleated red blood cells in peripheral blood is a poor prognostic factor in patients undergoing stem cell transplantation. Clin Lab Haematol. 2005;27:242-6.
 • 3. Stachon A, Holland-Letz T, Krieg M. High in-hospital mortality of intensive care patients with nucleated red blood cell in blood. Clin Chem Lab Med 2004;42:933-8.
 • 4. Stachon A, Bolulu O, Holland-Letz T, Krieg M. Association between nucleated red blood cells in blood and the levels of erythropoietin, Interleukin 3, Interleukin 6, and Interleukin 12p70. Shock 2005;24:34-9.
 • 5. Ian Chin-Yee, Wendy Brown, Kathleen Johnson, Michael Keeney, Bernard Steele, Nancy Wolfe, Sandra Kaplan. Enumeration of Nucleated Red Blood Cells on the Coulter LH 750. Laboratory Hematology 2002;8: 210-7.
 • 6. Stachon A, Kempf R, Holland-Letz T, Friese J, Becker A, Krieg M. Daily monitoring of nucleated red blood cells in the blood of surgical intensive care patients.Clin Chim Acta. 2006;366:329-35.
 • 7. Stachon A, Holland-Letz T, Kempf R, Becker A, Friese J, Krieg M. Poor prognosis indicated by nucleated red blood cells in peripheral blood is not associated with organ failure of the liver or kidney. Clin Chem Lab Med 2006;44(8):955-61.
 • 8. Stachon A, Sondermann N, Imohl M, Krieg M. Nucleated reb blood cells indicate high risk of in-hospital mortality. J Lab Clin Med 2002;140:407-12.
 • 9. Frey B, Duke T, Horton SB. Nucleated red blood cells after cardiopulmonary bypass in infants and children: is there a relationship to the systemic inflammatory response syndrome? Perfusion. 1999;14:173-80.
 • 10. Stachon A, Segbers E, Holland-Letz T, Kempf R, Hering S, Krieg M. Nucleated red blood cells in the blood of medical intensive care patients indicate increased mortality risk: a prospective cohort study. Crit Care 2007;11:62.
 • 11. Stachon A, Becker A, Kempf R, Holland-Letz T, Friese J, Krieg M. Re-evaluation of established risk scores by measurement of nucleated red blood cells in blood of surgical intensive care patients. J Trauma 2008;65:666-73.
 • 12. Stachon A, Böning A, Krismann, Wiesser H, Lackovics A, Skipka G, Krieg M. Prognostic significance of the presence of erythroblasts in blood after cardiothoracic surgery. Clin Chem Lab Med 2001;39:239-43.
 • 13. Casey LC. Role of cytokines in the pathogenesis of cardiopulmonary-induced multisystem organ failure. Ann Thorac Surg. 1993;56:92-6.
 • 14. 1.Krafte-Jacobs B, Bock GH. Circulating erythropoietin and interleukin-6 concentrations increase in critically ill children with sepsis and septic shock. Crit Care Med. 1996;24:1455-9.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.