MEHMET ÖZDEMİR
(Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
BAHADIR FEYZİOĞLU
(Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Nadire Seval GÜNDEM
(Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
MAHMUT BAYKAN
(Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Bülent BAYSAL
(Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 22Sayı: 1ISSN: 2602-3741Sayfa Aralığı: 1 - 5Türkçe

199 2
Otoimmün hastalıklarda antinötrofil sitoplazmik antikorların araştırılması
Amaç: Antinötrofil sitoplazmik antikorlar, monositlerin lizozomları ve nötrofillerin sitoplazmik granüllerinde bulunan antijenlere karşı oluşan otoantikorlardır. Özellikle Wegener granulomatozis olmak üzere pek çok sistemik vaskülitte tanı değeri olan değerli bir prognostik belirteçtir. Çalışmada 2009 yılında otoimmün hastalık ön tanısı alan hastaların ANCA test sonuçlarının retrospektif olarak irdelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada hastanemizde 2009 yılında otoimmün hastalık ön tanısıyla Mikrobiyoloji Laboratuvarına gönderilen 1040 hastanın serum örneklerinde antinötrofil sitoplazmik antikorlar indirekt immunfloresans yöntemi ile incelenmiş, hedef antijenleri ve nötrofillerde oluşturdukları paternlere göre sitoplazmik (cANCA) veya perinükleer (pANCA) varlığı kalitatif olarak belirlenmiştir. Bulgular: Toplam 1040 hastanın 44’ünde (% 4,2) antinötrofil sitoplazmik antikorlar pozitif olarak bulunmuştur. Bunlar içinde 34’ü (% 3,2) pANCA, 10’u (% 1,0) cANCA’dır. Bu 44 hastanın 10’u (% 22,7) kronik akciğer hastalığı, 5’i (% 11,3) bağ dokusu hastalığı, 5’i (% 11,3) artrit, 5’i (% 11,3) sistemik hastalıklar, 4’ü (% 9,09) romatoid artrit, 4’ü (% 9,09) vaskülit, 4’ü (% 9,09) iridosiklit, 2’si (% 4,5) sistemik lupus eritematosus (SLE), 2’si (% 4,5) mikroskopik polianjitis, 2’si (% 4,5) ülseratif kolit, 1’i (% 2,2) lokalize skleroderma tanısı almıştır. Sonuç: ANCA pozitifliğinin özellikle vaskülitler başta olmak üzere otoimmün hastalıklarda tanı açısından önemli bir yeri vardır. ANCA tayini klinik tanıya yardımcı olarak araştırılması gereken önemli bir otoantikordur. Elde ettiğimiz veriler, hastanemizde ANCA testlerinin maliyet etkin kullanım politikalarının gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Fen > Tıp > Romatoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Bosch X, Guilabert A, Font J. Antineutrophil cytoplasmic antibodies. Lancet 2006;368:404-18.
 • 2. Davies DJ, Moran JE, Niall JF, Ryan GB. Segmental necrotizing glomerulonephritis with anti neutrophil antibody: possible arbovirus aetiology. Br Med J 1982;285:606.
 • 3. Hall JB, Wadham BM, Wood CJ, Ashton V, Adam WR. Vasculitis and glomerulonephritis: A subgroup with an antineutrophil cytoplasmic antibody. Aust N Z J Med 1984;14:277-8.
 • 4. Van der Woude FJ, Rasmussen N, Lobatto S, Wiik A, Permin H, van Es LA et al. Autoantibodies against neutrophils and monocytes: tool for diagnosis and marker of disease activity in Wegener's granulomatosis. Lancet. 1985;1:425-9.
 • 5. Falk RJ, Jennette JC. Anti-neutrophil cytoplasmic autoantibodies with specificity for myelopreoxidase in patients with systemic vasculitis and idiopathic necrotizing and crescentic glomerulonephritis. N Engl J Med 1988;318:1651– 57.
 • 6. Niles JL, McCluskey RT, Ahmad MF, Arnaout MA. Wegener's granulomatosis autoantigen is a novel neutrophil serine proteinase. Blood 1989;74:1888-93
 • 7. Jennette JC, Hoidal JR, Falk RJ. Specificity of anti-neutrophil cytoplasmic autoantibodies for proteinase 3. Blood 1990;75:2263-4.
 • 8. Jennette JC, Wilkman AS, Falk RJ. Diagnostic predictive value of ANCA serology. Kidney Int 1998;53:796–8.
 • 9. Kallenberg CG. Pathogenesis of PR3-ANCA associated vasculitis. J Autoimmun 2008;30:29-36.
 • 10. Güllülü M, Dalkılıç E, Ersoy A, Aslanhan İ, Yavuz M, Güçer P, et al. Renal vaskülitli olgularımızın değerlendirilmesi. Turk Neph Dial Transp 2001;10:158-61.
 • 11. Roozendaal C, Jong MA, Van den Berg AP, Van Wijk RT, Limburg PC. Clinical significance of anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) in autoimmune liver diseases. J Hepatol 2000;32:734-41.
 • 12. Kılıç ZMY, Tunç B, Ayaz S, Filik S, Aktaş S. Antineutrophil cytoplasmic autoantibodies and anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies in inflammatory bowel diseases. Turk J Gastroenterol 2004;15: 238-42.
 • 13. Merkel PA, Polisson RP, Chang Y, Skates SJ, Niles JL. Prevalence of antineutrophil cytoplasmic antibodies in a large ınception cohort of patients with connective tissue disease. Ann Intern Med 1997;126:866-73.
 • 14. Özoran K, Tulek N, Düzgün N. Romatoid artrit (ra) ve sitokinler: İnterlökin-1 (IL-1), interlökin-6 (IL-6), tümör nekrozis faktör alfa (TNF-α) ve interferon gama (IFN-). Ankara Tıp Mecmuası 1994;47:495-504.
 • 15. Mulder AHL, Horst G, Van Leeuwen MA, Limburg, PC, Kallenberg, CGM. Antineutrophil cytoplasmic antibodies in rheumatoid arthritis characterization and clinical correlations. Arthritis Rheum 1993;36:1054-60.
 • 16. De Bandt M, Meyer O, Haim T, Kahn MF. Antineutrophil cytoplasmic antibodies in rheumatoid arthritis patients. Br J Rheumatol. 1996;35:38-43.
 • 17. Polat MU, Vahaboğlu G, Ekşioğlu M, Önde U. Behçet hastalarında serum anti-nötrofil sitoplazmik antikor varlığının araştırılması. Düzce Tıp Fakültesi Derg 2005;1:15-8.
 • 18. Ersoy R, Gül K, Dirikoç A, Topaloğlu O, Aydın C, Kuru M, et al. Tirotoksikoz ve perinükleer antinötrofil sitoplazmik antikorla (p-ANCA) ilişkili vaskülit: Olgu sunumu. Türk Tıp Derg 2007;1: 159-162.
 • 19. Chewoolkar V, Bichile LS, Jain N, Raj P. Psoriatic arthritis with ANCA-positive vasculitis: A rare association. Int J Rheum Dis 2008;11:192–4.
 • 20. Quarenghi MI, Del Vecchio L, Casartelli D, Manunta P, Rossi R. MPO antibody-positive vasculitis in a patient with psoriatic arthritis and gold induced membranous. Nephrol Dial Transplant 1998;13:2104-6.
 • 21. İlhan F, Coşkun BK. Behçet hastalarında otoantikorların araştırılması. Fırat Tıp Derg 2006;11: 30-2.
 • 22. Röther E, Metzger D, Lang B, Melchers H, Peter H. Antineutrophil cytoplasm antibodies (ANCA) in rheumatoid arthritis: relationship to HLA-DR phenotypes, rheumatoid factor, anti-nuclear antibodies and disease severity. Rheumatol Int 1994;14:155-61.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.