Hatice ŞİRİN
(Selçuk Üniversitesi Konya, Türkiye)
HÜSEYİN IZGAR
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Konya, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 12Sayı: 1ISSN: 1305-3515 / 1305-3515Sayfa Aralığı: 254 - 266İngilizce

140 1
Relationship between undergraduates’ communication skills and their negative automatic thoughts
Araştırmanın amacı bazı demografik özelliklere göre üniversite öğrencilerinin iletişim beceri ve olumsuz otomatik düşünce sıklığı puanlarındaki farklılaşmayı ve iletişim beceri puanları ile olumsuz otomatik düşünce sıklığı puanları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmaya Düzce Üniversitesinde öğrenim gören 191 kız 287 erkek toplam 478 öğrenci katılmıştır. Araştırmada Korkut (1996b) tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri Ölçeği (İBDÖ)”, Hollan ve Kendall (1980) tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlama çalışmaları Şahin ve Şahin (1992) tarafından yapılan “Otomatik düşünceler Ölçeği” ve “Kişisel bilgi formu” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; Üniversite öğrencilerinin iletişim becerileri ile olumsuz otomatik düşünce sıklığı puanları arasında cinsiyete, sınıf düzeyine ve ailelerinin yerleşim yerine göre anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri bölümlere göre iletişim becerileri farklılaşmazken olumsuz otomatik düşünce sıklığı puanları farklılaşmaktadır. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin olumsuz otomatik düşünce sıklığı puanları diğer bölümlere göre yüksek bulunmuştur. Üniversite öğrencilerinin iletişim becerileri ve olumsuz otomatik düşünce puanları arasında anlamlı negatif yönlü ve orta düzeyde ilişki gözlenmiştir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.