Ahmet ÜSTÜN
(Amasya Üniversitesi, Amasya Eğitim Fakültesi, Amasya, Türkiye)
Elife KILIÇ DOĞAN
(Sinop Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sinop, Türkiye)
Türkan ERDEM
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Konya, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 8Sayı: 15ISSN: 1306-4223Sayfa Aralığı: 25 - 32Türkçe

184 2
Eğitim fakültesi ve formasyon eğitimi alan fen- edebiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları
Türkiye’de öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulan kurumlar 158 yıl öncesine dayanmaktadır. Cumhuriyetin sonrasında ise ihtiyaca yönelik olarak farklı uygulamalar ile öğretmen yetiştirmeye yönelik kurumlar eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. Günümüzde öğretmenler eğitim fakültelerinde 4 yıllık yüksek öğretim programlarında eğitim verilerek yetiştirilmektedir. Ayrıca öğretmen istihdamlarında ihtiyaca yönelik olarak açılmış formasyon programlarında eğitim almış Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerine de olanak tanınmaktadır. Öğretmenlik, gelecek nesillerin iyi bir şekilde yetiştirilmesi bakımından kuşkusuz önemli bir meslektir ve bu nedenle öğretmen adaylarının mesleklerine yönelik tutumları da önem taşımaktadır. Son yıllarda öğretmen atama kriterlerine yönelik tartışılan konulardan biri de formasyon eğitimi alan adayların öğretmen olarak atanmalarıdır. Bu araştırmada, güncelliğini koruyan bu konuya ilişkin öğretmen adaylarının mesleklerine yönelik tutumları incelenmiştir. Araştırma grubunu Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinden toplam 240 ve aynı üniversiteden formasyon eğitimi alan 71 öğrenci olmak üzere toplam 311 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla Üstüner’in (2006), “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlar” ölçeği uygulanmıştır. Elde Edilen veriler SPSS 15.0 paket programında analiz edilip yorumlanmıştır. Bulgulara göre eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyete ve bölümlere göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklılık göstermediği ve formasyon eğitimi alan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının eğitim fakültesi öğrencilerine göre daha olumlu olduğu görülmektedir. Elde edilen verilere göre bulgular tartışılmıştır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiDiğerErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.