MUKADDER ŞANLI
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Aytaç YÜCEL
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Mustafa Said AYDOĞAN
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Hüseyin KONUR
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Zekine BEGEÇ
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
MAHMUT DURMUŞ
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 19Sayı: 2ISSN: 1300-1744Sayfa Aralığı: 104 - 106Türkçe

45 0
Poland sendromlu hastada anestezik yaklaşım: Olgu sunumu
Bir kas iskelet sistemi anomalisi olan Poland Sendromunda; özellikle göğüs duvarı deformitelerinin olması nedeniyle ciddi solunum sıkıntıları ile karşılaşılabilmektedir. Bu olgu sunumunda Poland Sendromu olan 14 yaşında kız çocuğunun, sol elde kısa parmaklar ve hareket kısıtlılığı nedeniyle ameliyatı planlandı. Olgu sunumumuzda anestezinin majör komplikasyonlarından malign hipertermi için yüksek riskli olan hastanın anestezi yönetiminde neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgilerimizi güncellemeyi amaçladık.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
  • 1. Sethuraman R, Kannan S, Bala I, et al. Anaesthesia in Poland syndrome. Can J Anaesth 1998; 45: 277-9. DOI: 10.1007/BF03012917
  • 2. Bissonnette B, Luginbuehl I, Marciniak B, Dalens B. Syndromes. Rapid Recognition and Perioperative Implicatioıns; 1st rev ed. New York: McGraw-Hill. 2006.
  • 3. Küpper HJ. Anesthesia in Poland syndrome. Can J Anaesth 1999; 46: 513-4. DOI: 10.1007/BF03012963
  • 4. Kabukcu HK, Sahin N, Kanevetci BN, ve ark. Anaesthetic management of patient with Poland syndrome and rheumatic mitral valve stenosis: a case report. Ann Card Anaesth 2005; 8: 145-7.
  • 5. Bavinck JN, Weaver DD. Subclavian artery supply disruption sequence: hypothesis of a vascular etiology for Poland, Klippel-Feil, and Möbius anomalies. Am J Med Genet 1986; 23: 903-18. DOI: 10.1002/ajmg.1320230405
  • 6. Marui Y, Nitahara K, Iwakiri S. Anesthetic management of patients with Poland syndrome: report of two cases. Masui 2003; 52: 274-6.
  • 7. Fabregat-López J, Garcia-Rojo B, Cook TM. A case series of the use of the ProSeal laryngeal mask airway in emergency lower abdominal surgery. Anaesthesia 2008; 63: 967-71. DOI: 10.1111/j.1365-2044.2008.05539.x

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.