Murat KAPAN
(Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Akın ÖNDER
(Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Serkan POLAT
(Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
İbrahim ALİOSMANOĞLU
(Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Fatih TAŞKESEN
(Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Zülfü ARIKANOĞLU
(Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Mesut GÜL
(Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
İbrahim TAÇYILDIZ
(Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Yıl: 2012Cilt: 39Sayı: 1ISSN: 1300-2945 / 1308-9889Sayfa Aralığı: 83 - 88Türkçe

164 4
Rektal prolapsus cerrahi tedavisinde abdominal ve perineal yaklaşımlar
Giriş: Rektal prolapsus, sosyal ve fonksiyonel problemlere neden olan ve ideal cerrahi yöntem konusunda tartışmaların devam ettiği bir hastalıktır. Bu çalışmada rektal prolapsus nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastalarımızda abdominal ve perineal yaklaşımların postoperatif erken ve geç dönem sonuçlarla beraber araştırılması amaçlandı. Gereç ve yöntem: 2006-2011 yılları arasında rektal prolapsus tanısıyla cerrahi tedavi uygulanan 21 hastanın kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalara ait demografik ve fizik muayene bulguları, uygulanan cerrahi yöntemler, postoperatif erken ve geç dönemde gelişen komplikasyonlar, nüks ve mortalite oranları kaydedildi. Bulgular: Hastaların medyan yaş 43 olup, kadın/erkek oranı 1.63/1 idi. En sık başvuru şikayeti gaz kontrolünde bozukluk ve sıklıkla mukusla ıslanma idi. Fizik muayenede hastaların %19unda evre 1 ve %81inde evre 3 rektal prolapsus saptandı. En sık uygulanan cerrahi yöntem Notarastı (%52.4). Hastaların % 14.3ünde postoperatif erken dönemde komplikasyon gelişti. Postoperatif mortalite, nüks ve reeksplorasyon gerektiren bir komplikasyon gözlenmedi. Perineal yaklaşım uygulanan hastalarda yaş daha ileri ve hastanede yatış süresi daha kısaydı ve sıklıkla rejyonel anestezi altında uygulandı. Postoperatif erken komplikasyonlar ve nüks gelişimi açısından istatistiksel farklılık izlenmedi. Sonuç: Cerrahi tedavi açısından risk faktörleri, hastaya ait bulgular ve cerrahın tecrübesi göz önünde bulundurularak uygulanacak abdominal veya perineal yaklaşımlara ait sonuçlar benzerdir.
Fen > Mühendislik > Robotik
Fen > Tıp > Anestezi
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Cerrahi
Fen > Tıp > Üroloji ve Nefroloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Boccasanta P, Venturi M, Barbieri S, Roviaro G. Impact of new technologies on the clinical and functional outcome of Altemeier’s Procedure: A randomized, controlled trial. Dis Colon Rectum 2006; 49(5): 652-60.
 • 2. Karulf RE, Madoff RD, Goldberg SM. Rectal prolapse. Curr Probl Surg 2001; 38(10): 771-832.
 • 3. Riansuwan W, Hull TL, Bast J, Hammel JP, Church JM. Comparison of perineal operations with abdominal operations for full-thickness rectal prolapse. World J Surg 2010; 34(5): 1116–22.
 • 4. Akcan A, Sözüer E, Akyıldız H, et al. Tam kat rektal prolapsus cerrahi tedavisinde rektopeksi ve rektopeksi ile birlikte sigmoid rezeksiyonun karşılaştırılması. Ulusal Cerrahi Dergisi 2007; 23(2): 54-7.
 • 5. Michalopoulos A, Papadopoulos VN, Panidis S, et al. Surgical management of rectal prolapse. Tech Coloproctol 2011; 15(1): 25–8.
 • 6. Hoel AT, Skarstein A, Ovrebo KK. Prolapse of the rectum, long-term results of surgical treatment. Int J Colorectal Dis 2009; 24(2): 201–7.
 • 7. Altemeier WA, Culbertson WR, Schowegerdt C, Hunt S. Nineteen years experience with the one stage perineal repair of rectal prolapse. Ann Surg 1971; 173(6): 993-1006.
 • 8. Boutsis C, Ellis H. The Ivalon sponge wrap operation for rectal prolapse. Dis Colon Rectum 1974; 17(1): 21-37.
 • 9. Çalıskan C, Korkut AM, Fırat Ö, Akgün E, Osmanoğlu H. Rectal prolapse experience: 68 cases in 27 years. Ege Journal of Medicine 2008; 47(1): 29-34.
 • 10. Frykman HM. Abdominal proctopexy and primary sigmoid resection for rectal procidentia. Am J Surg 1955; 90(5): 780–9.
 • 11. Gordon PH. In: Gordon PH, Nivatvongs S, eds. Principles and Practice of Surgery for the Colon, Rectum, and Anus, 2nd ed. St. Louis, MO: Quality Medical Publishing Inc, 1999: 575–717.
 • 12. Tobin SA, Scott IH. Delorme operation for rectal prolapse. Br J Surg 1994; 81(11): 1681–4.
 • 13. Longo A. Treatment of hemorrhoid disease by reduction of mucosa and hemorrhoidal prolapse with a circular suturing device: a new procedure. In: Proceedings of 6th World Congress of Endoscopic Surgery, Rome, Italy, 1998: 777–84.
 • 14. Madiba TE, Baig MK, Wexner SD. Surgical Management of Rectal Prolapse. Arch Surg 2005; 140(1): 63-73
 • 15. Welton ML. Anorectum. In: Way LW, Doherty GM, eds. Current Surgical Diagnosis and Treatment, 11th ed. New York: McGraw-Hill, 2003; 32: 764-6.
 • 16. Özkan S, Özkan FC, Sönmez H, Ergenoglu O, Kekeç Y. Rektal prolapsus tamiri ve fonksiyonel sonuçları. Çagdaş Cerrahi Dergisi 2000; 14: 170-74.
 • 17. Corman ML, Aliıson SI, Kuehne JP. Rectal Prolapse. Solitary Rectal Ulcer, Syndrome of the Descending Penneum and Rectocele. Handbook of Colon and Rectal Surgery 4th ed. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins 2002; 17: 246-77.
 • 18. Akgün YA, Demirel AH, Kapan M, Öktem Ö, Öngören AU, Tezel S. Rektal prolapsusun tedavisinde rektopeksinin yeri. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2004; 37(1): 37-41.
 • 19. Steele SR, Goetz LH, Minami S, Madoff RD, Mellgren AF, Parker SC. Management of recurrent rectal prolapse: surgical approach influences outcome. Dis Colon Rectum 2006; 49(4): 440–5.
 • 20. Mellgren A, Dolk A, Johanscon C. Enterocele is correctable using the Ripstein rectopexy. Dis Colon Rectum 1994; 37(8): 800-4.
 • 21. Sayfan J, Pinho M, Williams AJ, Keighley MRB. Sutured posterior abdominal rectopexy with sigmoidectomy compared with Marlex rectopexy rectal prolapse. Br J Surg 1990; 77(2): 143-5.
 • 22. Sen D. Rectal prolapse. In: Alemdaroglu K, Akcal T, Bugra D, eds. Kolon Rektum ve Anal Bölge Hastalıkları. Istanbul: Ajans Plaza, 2004: 259–73.
 • 23. Agachan F, Reissman P, Pfeifer J, Weiss EG, Nogueras JJ, Wexner SD. Comparison of three perineal procedures for the treatment of rectal prolapse. South Med J 1997; 90(9): 925-32.
 • 24. Benoist S, Toffinder N, Gould S, Chang A, Darzi A. Functional results two years after laparoscopic rectopexy. Am J Surg 2001; 182(2): 168-73.
 • 25. Kim DS, Tsang CB, Wong WD, Lowry AC, Goldberg SM, Madoff RD. Complete rectal prolapse: evolution of management and results. Dis Colon Rectum 1999; 42(4): 460-9.
 • 26. Cuthbertson AM, Smith JA. An abdominal repair for complete rectal prolapse. ANZ J Surg 1988; 58(6): 499-503

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.