Hatice HARMANCI
(Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tokat)
Sabri HERGÜNER
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Harun TOY
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 26Sayı: 2ISSN: 1018-8681 / 1309-5749Sayfa Aralığı: 157 - 163İngilizce

167 2
Psychiatric symptoms in women with polycystic ovary syndrome
Amaç: Yayınların çoğunda polikistik over sendromuna (PKOS) psikiyatrik hastalıkların eşlik ettiği, özellikle depresyon ve kaygı bozukluklarının daha yüksek düzeyde görüldüğü bildirilmiştir. PKOS’da artan testosteron miktarı sebebiyle kıllanmada artış, adet düzensizlikleri, sivilcelenme, kısırlık, obezite gibi semptomlar görülmektedir. Bu şikayetler, çoğunlukla olumsuz duygulanıma sebep olurlar. Bunlarla birlikte, psikiyatrik belirtilerin görülme riski artar. Biz, çalışmamızda PKOS tanısı alan hastalarda, diğer kadınlara oranla psikiyatrik belirtilerin görülme düzeyini ve bunun cinsiyet yönelimiyle ilişkisini araştırdık. Yöntem: Çalışmaya, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum Hastalıkları Polikliniği’ne gelen 42 PKOS tanısı almış hasta ve kıyaslama yapabilmek için, 42 sağlıklı veya adet düzensizliği, sivilcelenme veya kıllanma artışı olmayan gönüllü kadın alındı. Kontrol grubu ve çalışma grubunun sosyodemografik özellikleri birbirine benzemekteydi. Her iki gruba da araştırmacıların hazırladığı sosyodemografik form, Kısa Semptom Envanteri ve Bem Cinsiyet Rolü Envanteri uygulandı. Bulgular: PKOS tanılı hastalarda, kontrol grubuna kıyasla depresyon, kaygı bozukluğu, somatizasyon, kişilerarası ilişkilerde duyarlılık artışı, obsesif kompulsif bozukluk, fobik anksiyete, paranoid düşünce düzeyi daha yüksek bulunurken, hostilite ve psikotik bulguların düzeyleri arasında fark bulunamamıştır. Psikiyatrik belirtilerin görülmesinde cinsiyet yöneliminin etkisi olmadığı görülmüştür. Sonuç: PKOS tanılı hasta grubunda, literatür bilgilerini destekler biçimde, kontrol grubuna göre daha fazla düzeyde psikiyatrik belirtiler görülmektedir. Kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerinde bu hastaların daha dikkatli incelenerek psikiyatri polikliniklerine yönlendirilmeleri hastaların yaşam kalitelerini olumlu yönde etkileyecektir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Adalı E, Yıldızhan R, Kurdoğlu M, Kolusarı A, Edirne T, Şahin HG, Yıldızhan B, Kamacı M. The relationship between clinicobiochemical characteristics and psychiatric distress in young women with polycystic ovary syndrome. J Int Med Res 2008; 36:1188-1196.
 • 2. Pişkinpaşa S, Yıldız BO. Polikistik over sendromu. Hacettepe Tıp Dergisi 2005; 36:168-174 (Article in Turkish).
 • 3. Niet JE, Koning CM, Pastoor H, Duivenvoorden HJ, Valkenburg O, Ramakers MJ, Passchier J, Klerk C, Laven JSE. Psychological well–being and sexarche in women with polycystic ovary syndrome. Hum Reprod 2010; 25:1497-1503.
 • 4. Okay İT, Kısa C, Dilbaz N. Psikiyatrik bozukluklarda valproat kullanımı. Klinik Psikiyatri 2002; 5:33-41 (Article in Turkish).
 • 5. Özenli Y, Haydardereoğlu B, Micozkadıoğlu İ, Şimşek E, Kılıçdağ EB, Bağış T. Anxiety, depression and ways of coping skills by women with polycystic ovary syndrome: a controlled study. Journal of Turkish German Gynecological Association 2008; 9:190-194.
 • 6. Ching HL, Burke V, Stuckey BGA. Quality of life and psychological morbidity in women with polycystic ovary syndrome: body mass index, age and the provision of patient information are significant modifiers. Clin Endocrinol (Oxf) 2007; 66:373-379.
 • 7. Deeks AA, Gibson–Helm ME, Paul E, Teede HJ. Is having polycystic ovary syndrome a predictor of poor psychological function including anxiety and depression? Hum Reprod 2011; 26:1399-1407.
 • 8. Cinar N, Kizilarslanoglu MC, Harmanci A, Aksoy DY, Bozdag G, Demir B, Yildiz BO. Depression, anxiety and cardiometabolic risk in polycystic ovary seyndrome. Hum Reprod 2011; 26:3339- 3345.
 • 9. Rotterdam ESHRE / ASRM – sponsored PCOS Consensus Workshop Group Revised 2003 Consensus on diagnostic criteria and long term healty risks related to polycystic ovary syndrome. Fertil Steril 2004; 81:19-25.
 • 10. Derogatis L. The Brief Symptom Inventory-BSI administration, scoring and procedures manual-II. Unpublished manuscript, 1992.
 • 11. Derogatis L, Lazarus L. SCL 90-R Brief Symptom Inventory and Matching Clinical Rating Scales: In Maruish M (Editor). The Use of Psychological Testing for Treatment Planning and Outcome Assessment.Hillside, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1994; 217-248.
 • 12. Şahin NH, Durak A. Kısa Semptom Envanteri (Brief Symptom Inventory – BSI) Türk gençleri için uyarlanması. Türk Psikoloji Dergisi 1994; 31:44-56 (Article in Turkish).
 • 13. Bem SI. The measurement of psychological androgyny. J Consult Clin Psychol 1974; 42:155-162.
 • 14. Kavuncu N. Bem Cinsiyet Rolü Envanteri’nin Türk toplumuna uyarlama çalışması. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1987 (Article in Turkish).
 • 15. Dökmen Z. BEM Cinsiyet Rolü Envanteri’nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi 1991; 35:81-89 (Article in Turkish).
 • 16. Dokras A, Clifton S, Futterweit W, Wild R. Increased prevalence of anxiety symptoms in women with polycystic ovary syndrome: systematic review and meta-analysis. Fertil Steril 2012; 97:225- 230.
 • 17. Barry JA, Kuczmierczyk AR, Hardiman PJ. Anxiety and depression in polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod 2011; 26:2442-2451.
 • 18. Livadas S, Chascout S, Kandaraki AA, Skourletos G, Economou F, Christou M, Boutzios G, Karachalios A, Zerva A, Xyrafis X, Christakau C, Pighou AK, Kandarakis ED. Anxiety is associated with hormonal and metabolic profile in women with polycystic ovarian syndrome. Clin Endocrinol 2011; 75:698-703.
 • 19. Pastore LM, Patrie J, Morris WL, Dalal P, Bray MJ. Depression symptoms and body dissatisfaction association among polycystic ovary syndrome women. J Psychosom Res 2011; 71:270-276.
 • 20. Benson S, Janssen OE, Hahn S, Tan S, Dietz T, Mann K, Pleger K, Schedlowski M, Arck PC, Elsenbruch S. Obesity, depression, and chronic low-grade inflammation in women with polycystic ovary syndrome. Brain Behav Immun 2008; 22:177-184.
 • 21. Tarım Ö. Pediyatrik obeziteye genel bakış. Güncel Pediyatri Dergisi 2006; 4:28-31 (Article in Turkish).
 • 22. Deveci A, Demet MM, Özmen B, Özmen E, Hekimsoy Z. Obez hastalarda psikopatoloji, aleksitimi ve benlik saygısı. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005; 6:84-91 (Article in Turkish).
 • 23. Balcıoğlu İ, Başer SZ. Obezitenin psikiyatrik yönü. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi 2008; 62:341-348 (Article in Turkish).
 • 24. Baysal B. Polikistik Over Sendromu ve Hirsutizm. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi 2008; 63:99-107 (Article in Turkish).
 • 25. Jedel E, Gustafson D, Waern M, Sverrisdottir YB, Landen M, Janson PO, Labrie F, Ohlsson C, Victorin ES. Sex steroids, insulin sensitivity and sympathetic nerve activity in relation to affective symptomps in women with polycystic ovary syndrome. Psychoneuroendocrinology 2011; 36:1470-1479.
 • 26. Kartalcı Ş. Testosteron ve depresyon. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2010; 2:457-472 (Article in Turkish).
 • 27. Kartalcı Ş, Özsoy S, Ünal S, Eşel E. Depresyonlu kadın hastalarda testosteron ve 17 – OH progesteron düzeyleri ve antidepresan tedavinin etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010;11:285-292 (Article in Turkish).
 • 28. Deeks AA, Gibson ME, Teede HJ. Anxiety and depression in polycystic ovary syndrome: a comprehensive investigation. Fertil Steril 2010; 93:2421-2423.
 • 29. Benson S, Hahn S, Tan S, Mann K, Janssen OE, Schedlowski M, Elsenbruch S. Prevalence and implications of anxiety in polycystic ovary syndrome: results of an internet-based survey in Germany. Hum Reprod 2009; 24:1446-1451.
 • 30. Jedel E, Waern M, Gustafson D, Landen M, Eriksson E, Holm G, Nilsson L, Lind AK, Janson PO, Victorin ES. Anxiety and depression symtoms in women with polycystic ovary syndrome compared with controls matched for body mass index. Hum Reprod 2010; 25:450-456.
 • 31. Mansson M, Holte J, Landin-Wilhelmsen K, Dahlgren E, Johansson A, Landen M. Women with polycystic ovary syndrome are often depressed or anxious—a case control study. Psychoneuroendocrinology 2008; 33:1132-1138.
 • 32. Öztürk MO, Uluşahin A. (Editörler). Somatoform bozukluklar. Ruh sağlığı ve hastalıkları. Onbirinci baskı. Ankara, 2008, 537- 539 (Book in Turkish).
 • 33. Kesebir S, Aksoy AE. Üreme hormonları ve duygudurum bozuklukları. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2010; 2:281-307 (Article in Turkish).
 • 34. Baron-Cohen S, Lombardo MV, Augeung B, Ashwin E, Chakrabarti B, Knickmayer R. Why are autism conditions more prevalent in males? PLoS Biol 2011; 9:e1001081.
 • 35. Knickmayer R, Baron-Cohen S, Fane BA, Wheelwright S, Mathews GA, Conway GS, Brook CGD, Hines M. Androgens and autistic traits: a study of individuals with congenital adrenal hyperplasia. Horm Behav 2006; 50:148-153.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.