RUHUŞEN KUTLU
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Ayşe Özlem KILIÇASLAN
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 18Sayı: 3ISSN: 1303-6637 / 1308-531XSayfa Aralığı: 149 - 155Türkçe

197 1
Bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınların rahim içi aracı terk etme nedenleri
Amaç: Rahim içi araç (RİA) uygulaması aile planlamasında yaygın olarak kullanılan, güvenilir, ekonomik bir metottur. Bu çalışmada, bir aile planlaması polikliniğine başvuran kadınlarda RİAyı terk etme nedenlerini ve etkileyen faktörleri araştırmayı amaçladık. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma 01.12.2012- 31.12.2012 tarihleri arasında, Konya Faruk Sükan Çocuk Hastalıkları ve Doğumevi aile planlaması polikliniğine RİA çıkarılmak üzere başvuran 18 yaş ve üstü 190 kadında yapıldı. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen katılanların sosyodemografk özellikleri ve RİAyı terk nedenlerini sorgulayan bir anket formu kullanıldı. Bulgular: Katılanların yaş ortalaması 33,52±8,78 yaş (20-58) idi. Kadınların %64,2si ilköğretim, %23.2si ortaokul-lise mezunu ve bunların %92,1i ev hanımı idi. Kullanılan RİA tipi %97,8 sıklıkta en fazla bakırlı RİA idi. RİA kullanımı sırasında karşılaşılan şikayetler sorgulandığında %52,6sı RİA öncesine göre menstrüel kanama miktarının arttığını, %51,6sı kanama süresinin uzadığını, %40,0ı menstrüel siklusunun ağrılı olduğunu, %51,6sı kötü kokulu akıntının, %35,8i cinsel ilişki sırasında ağrısının olduğunu bildirdi. RİA kullanmayı terk etme nedenleri incelendiğinde; sıklık sırasıyla %34,2si çocuk istedikleri için, %17,9u menstrüel kanamanın uzaması, %14,2si uterin enfeksiyon, %10,5i RİAnın spontan atılması nedeni ile RİAyı terk ettiklerini bildirmişlerdi. Yaş, çocuk sayısı ve evlilik süresi arttıkça RİAyı terk etme sıklığı da artmakta idi. Bu fark istatistiksel olarak önemli idi (p=0,001). RİA kullanma süresi ile çıkarılma nedenleri arasındaki ilişki incelendiği RİA kullanma süresi özellikle çocuk isteyen kadınlarda daha kısa süreli iken, menopozdaki kadınlarda daha uzun süreli idi (p=0,001). Sonuç: RİA kullanımının bırakılmasında çocuk sahibi olma isteği birinci neden olarak yer alırken uzun ve ağrılı menstrüel kanama, uterin enfeksiyon, RİA+gebelik olması diğer nedenler arasında yer alıyordu.
Sosyal > Kadın Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Kaya H, Tatlı H, Açık Y ve ark. Bingöl İli Uydukent Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15-49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2008;22:185-91.
 • 2. Dilbaz B. Intrauterine Device. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006;2(22):51-9.
 • 3. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi tarafından basılmıştır Yayın No: NEE-HÜ.09.01ISBN 978-975-491-274-6. 2009;134:43-94.
 • 4. T.C Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, Ankara, 2005;2:453- 495.
 • 5. Wildemeersch D, Pett A, Jandi S, et al. Precision intrauterine con- traception may signifcantly increase continuation of use: a review of long-term clinical experience with frameless copper-releasing intrauter- ine contraception devices. Int J Womens Health 2013;5:215-25.
 • 6. Rimmer E, Jamieson MA, James P. Malposition and expulsion of the levonorgestrel intrauterine system among women with inherited bleeding disorders. Haemophilia 2013. doi: 10.1111/hae.12184.
 • 7. Zincir H, Bayık-Temel A. RİA’ya Özel Danışmanlık İlkesine Göre RİA Uygulanması, Genital Hijyen Eğitimi ve Vulvovajinal Enfeksiyonların Görülme İlişkisi. Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 2010;19(1):60-67.
 • 8. Aksakoğlu G. Sağlıkta araştırma teknikleri ve analiz yöntemleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu. İzmir. 2001.
 • 9. Fathizadeh N, Salemi P, Ehsanpour S. Dissatisfaction with contraceptive methods. Iran J Nurs Midwifery Res 2011;16(1):79-82.
 • 10. Pasinlioğlu T, Bülbül F. Çiftlerin Aile Planlaması Yöntemlerini Bırakma Nedenleri Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2003;6(2):40-49.
 • 11. Moreau C, Bouyer J, Bajos N, et al. Frequency of discontinuation of contraceptive use: results from a French population-based cohort. Hum Reprod 2009;24(6):1387-92.
 • 12. Zincir H, Albayrak E, Başer M, ve ark. Kadınların Rahim İçi Aracı Bırakma Nedenleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2009;18(6):103-106.
 • 13. Tang JH, Lopez LM, Mody S, et al. Hormonal and intrauterine methods for contraception for women aged 25 years and younger. Cochrane Database Syst Rev 2012;11:CD009805. doi: 10.1002/14651858.CD009805.pub2.
 • 14. Güner H. Korucuoğlu Ü. Aile Planlaması ve Kontrasepsiyon Yöntemleri. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Editor, Nedim Çiçek. Publisher, Güneş Kitabevi, 2007.p 533-534
 • 15. Teal SB, Sheeder J. IUD use in adolescent mothers: retention, failure and reasons for discontinuation. Contraception 2012;85(3):270.
 • 16. Garbers S, Haines-Stephan J, Lipton Y, et al. Continuation of copper-containing intrauterine devices at 6 months. Contraception 2013;87(1):101-6.
 • 17. Ersin F, Gözükara F, Şimşek Z ve ark. Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumları ve Yöntemi Bırakma Nedenleri. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi (HEMAR-G) 2003;1:30-7.
 • 18. Azmat SK, Hameed W, Mustafa G, et al. IUD discontinuation rates, switching behavior, and user satisfaction: fndings from a retrospective analysis of a mobile outreach service program in Pakistan. Int J Womens Health 2013;5:19-27.
 • 19. Thapa S, Sharma Paudel I, Bhattarai S, et al. Factors Affecting IUCD Discontinuation in Nepal: A Nested Case-Control Study. Asia Pac J Public Health 2012 Sep 14. doi: 10.1177/1010539512458522.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.