AHMET SABAN
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
BEYHAN NAZLI KOÇBEKER EİD
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
ASLIHAN SABAN
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Meram, Konya, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 14Sayı: 3ISSN: 1303-0485 / 2148-7561Sayfa Aralığı: 995 - 1030Türkçe

620 5
Maratonda yarışmak ya da gizemli bir yere yolculuk yapmak: Sınıf öğretmeni adaylarının tecrübe ettikleri ve ideallerindeki öğrenme algıları
Bu çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının “tecrübe ettikleri öğrenme” ve “ideallerindeki öğrenme” süreçlerine ilişkin olarak sahip oldukları zihinsel algılar metaforlar aracılığıyla incelenmiştir. Fenomenoloji deseninde gerçekleştirilen bu çalışmanın katılımcıları 2011-2012 öğ­retim yılı güz döneminde Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği progra­mında öğrenim gören ve “Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersini alan 193 ikin- ci sınıf öğretmen adayından oluşmuştur. Araştırmanın verileri iki açık-uçlu ibarenin (“Benim için öğrenme... gibiydi, çünkü...” ve “Bana göre öğrenme... gibidir/gibi olmalıdır, çünkü...”) tamamlanmasıyla elde edilmiş ve içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, katılımcılar tecrübe ettikleri öğrenmeyi 18, ideallerinde- ki öğrenmeyi de 25 metaforik imge ile kavramsallaştırmışlardır. Tecrübe edilen öğrenmeyi yansıtan üç kategori (ve bazı metaforlar) şunlardır: (1) “zorunlu/gönülsüz bir faaliyet olarak öğrenme” (maratonda yarışmak), (2) “ezberleme/ bilgi biriktirme olarak öğrenme” (kamerayla kaydetmek) ve (3) “geçici/kısa süreli bir faaliyet olarak öğrenme” (makyaj yapmak). İdealdeki öğrenmeyi yansıtan altı kategori (ve bazı metaforlar) ise şunlardır: (1) “keşfetme olarak öğrenme” (gizemli bir yere yolculuk yapmak), (2) “aktif katılım olarak öğrenme” (arının bal yapması), (3) “anlam oluşturma olarak öğrenme” (yapbozun parçalarını birleştirmek), (4) “şema oluşturma olarak öğrenme” (beyni şarj etmek), (5) “sosyal bir süreç olarak öğrenme” (arkadaşlarla oyun oynamak) ve (6) “kendini gerçekleştirme olarak öğrenme” (balık tutmayı öğrenmek). Sonuç olarak katılımcılar, tecrübe ettikleri öğrenmeyi daha olumsuz metaforlarla ve daha yüzeysel öğ- renme özellikleriyle (bilgi artırma, ezberleme) ilişkilendirirken, ideallerindeki öğrenmeyi daha olumlu metaforlarla ve daha derin öğrenme özellikleriyle (anlam oluşturma, kendini gerçekleştirme) ilişkilendirmişlerdir. Sadece bir eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarının katılımı ve görüşleriyle gerçekleştirilen bu çalışma verilerinin diğer öğretmen yetiştiren kurumlarda öğrenim gören öğretmen adaylarının görüşleriyle de desteklenmesine gereksinim vardır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.