İnkarsere herni kesesi içinde perfore apandisit (Amyand hernisi): Olgu sunumu

Cumhuriyet Tıp Dergisi (ELEKTRONİK)
Uğur ABAKAY (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas, Türkiye) ,
Birkan BOZKURT (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas, Türkiye) ,
Sinan SOYLU (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas, Türkiye) ,
Meriç Emre BOSTANCI (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas, Türkiye) ,
Kürşat KARADAYI (Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sivas, Türkiye)

Yıl: 2014Cilt: 36Sayı: 4ISSN: 1305-0028Sayfa Aralığı: 576 - 579
Türkçe
İnguinal herni kesesi içerisinde inflamasyon olsun yada olmasın apendiks vermiformis bulunması, Amyand herni olarak isimlendirilir. Amyand hernisi, inguinal herni olgularının yaklaşık %1’i kadar görülür. Akut apendisitli olgularda ise Amyand herni sıklığı %0,1 olarak bildirilmiştir. İnkarsere inguinal herni kliniği, çoğunlukla akut apandisitin belirti ve bulgularını maskeler ve bu nedenle preoperatif tanı koymak zor olabilir. Bu yazımızda, inkarsere inguinal herni nedeniyle acil opere edilen ve peroperatuvar herni kesesi içinde perfore apandisit saptanarak Amyand hernisi tanısı konan 81 yaşında erkek hasta olgusu sunulmuş ve ilgili literatürler eşliğinde tartışılmıştır.
Perf orated appendicitis in an incarcerated hernia sac (Amyand’s hernia) : A case report
Amyand hernia is determined as the presence of normal or inflamed appendix in the hernia sac. Amyand’s hernia is seen in approximately 1% of inguinal hernia cases. Incidance of Amyand’s hernia is reported 0.1% in a case with acute appendisitis. Signs and symptoms of acute appendicitis are overshadowed by clinical findings related to incarcerated inguinal hernia and thus preoperative diagnosis of Amyand’s hernia may be difficult. The aim of this report is to describe and review the litreture in a case 81 years old male patient operated for incarcerated inguinal hernia and diagnosed as Amyand hernia in peroperative period.

  • Fen > Tıp > Cerrahi
Dergi
Olgu Sunumu
Bilgi yok
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.