EMRAH OTAN
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Fatih Mehmet AVŞAR
(Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 10Sayı: 1ISSN: 1306-2514Sayfa Aralığı: 17 - 20Türkçe

35 0
Laparoskopik ayarlanabilir stomalı gastrik band operasyonunun erken dönemde serum transaminaz ve lipit profili üzerine etkileri
Amaç: Başlı başına bir hastalık olmanın yanısıra, obezite steatoz, hiperlipidemi gibi pek çok hastalığın patogenezinde rol almakta, obeziteye yönelik tedavi yöntemlerinin bu hastalıkların giderilmesine yönelik etkilerinin de olması beklenmektedir. Bu nedenle morbid obezite tanısı ile laparoskopik ayarlanabilir stomalı gastrik band (LASGB) yöntemi ile tedavi edilen hastaların serum transaminaz düzeylerini ve lipid profillerini inceledik. Gereç ve yöntem:Çalışmamıza morbid obezite tanısı ile LASGB uygulanan 38 ardışık hasta dahil edildi. Hastaların preoperatif ve postoperatif 3. ayda ölçülen vücut ağırlıkları, beden kitle indeksleri (BKİ), açlık serum lipidleri, AST, ALT, ALP, GGT değerleri retrospektif olarak incelendi. Bulgular:LASGB sonrası postoperatif 3. ayda serum lipidleri, AST, ALT, ALP, GGT değerlerindeki azalmanın vücut ağırlığı ve BKİ’deki azalma ile paralellik gösterdiği (p< 0,05) gözlenmiştir. Sonuç: Obezitenin cerrahi tedavi yöntemlerinden biri olan LASGB, vücut ağırlığı ve BKİ’deki azalmaya ek olarak serum transaminaz düzeyleri ve lipid profili üzerindeki olumlu etkisi ile obezitenin yol açtığı riskleri gidermede etkili bir seçenektir.
Fen > Tıp > Endokrinoloji ve Metabolizma
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Deitel M. Overweight and obesity worldwide now estimated to involve1,7 billion people. Obes Surg 2003;13:329-30.
 • 2. North American Association for the Study of Obesity and the National Heart, Lung and Blood Institute 2000. The Practical guide: identification, evaluation and treatment of overwight and obesity in adults.NIH publication 00-0484.
 • 3. Bozbora A. Şişmanlık Hastalığı. Genel Cerrahi, Ed. Dr. Kalaycı G, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul 2002,521-31.
 • 4. Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E, et al. Bariatric surgery: a systemic review and meta-analysis. JAMA 2004; 292:1724-37. Erratum i: JAMA 2005; 293:1728. Comment in: JAMA 2005; 293:1726
 • 5. Grundy SM: Hypertriglyceridemia, aterogenic dyslipidemia, and the metabolic syndrome. Am J Cardiol 1998;81(4A):18-25.
 • 6. Keogh JB, Brancatisano A, Taylor SF, et al. Evaluation of the swedish adjustable gastric band VC (SAGB-VC) in an Australian population: early results. Can J Surg 2013;56(1):15-20.
 • 7. Hacıyanlı M., Gülay H. Bariatrik Cerrahi. Temel ve Sistematik Cerrahi, Ed. Gülay H, Güven Kitabevi, İzmir 2005, 1175-1190.
 • 8. Texeira de Fretas AC, Campos ACL, Coelho ACU. The impact of bariatric surgery on non-alcoholic fatty liver disease. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2008;11:267-74.
 • 9. Chitturi S, Abeygunaskera S, Farrell GC, et al. NASH and insulin resistance: insulin hypersecretion and specific association with the insulin resistance syndrome. Hepatology 2002;35:373-9.
 • 10.Lacobellis G, Moschetta A, Buzetti R, et al. Aminotransferase activity in morbid and uncomplating obesity: Predictive role of fasting insulin. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases 2007;17:442-7.
 • 11. Hansen EN, Torquati A, Aburmurad NN. Results of bariatric surgery. Annu Rev Nutr 2006;26:481-511.
 • 12.Corradini SG, Eramo A, Lubrano C et al. Comparison of changes in lipid profile after bilio-intestinal bypass and gastric banding in patients with morbid obesity. Obes Surg 2005;15:367-77.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.