Osman BALCI
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 11Sayı: 4ISSN: 1307-699XSayfa Aralığı: 224 - 227İngilizce

52 1
Comparison of total laparoscopic hysterectomy and abdominal hysterectomy
Amaç: Bu prospektif çalışmanın amacı, kliniğimizde gerçekleştirilen total laparoskopik histerektomi (TLH) ve total abdominal histerektomi (TAH) vakalarını değerlendirmek ve karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda Ocak 2013 ile Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. TLH uygulanan 40 hasta (grup 1) ile TAH yapılan 40 hasta (grup 2) karşılaştırılmıştır. Olguların ortalama yaşı, vücut kitle indeksi (VKİ), operasyon süresi, kan kaybı, komplikasyon oranları ve ameliyat sonrası hastanede kalış süreleri iki grup arasında karşılaştırılmıştır. Bulgular: Her iki gurupta yaş, VKİ, spesimen ağırlığı, preoperatif hemoglobin (Hb) değeri ve komplikasyon oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Ortalama postoperatif Hb değeri grup 1’de grup 2’den daha yüksekti ve istatistiksel olarak anlamlıydı (11,5±0,8 gr/dl-10,8±1,7, p=0,02). Ortalama operasyon süresi grup’1 de grup’2 den daha uzundu ve istatistiksel olarak anlamlıydı (105,4±22,9 dakika-74,5±18,1, p<0,001). Ortalama hastanede kalış süresi grup 1’de grup 2’den daha kısa ve istatistiksel olarak anlamlıydı (2,48±0,6 gün-4,88±1,2, p<0,001). Sonuç: Total laparoskopik histerektomi jinekolojik hastalıklar için güvenli ve uygun bir yöntemdir. TLH doğru seçilmiş hastalar için özel avantajlar sunabilir. Bu avantajlar; daha düşük peri-operatif morbidite, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, daha kısa hastanede kalış süresi ve aktiviteye daha hızlı geri dönüştür. J Turk Soc Obstet Gynecol 2014;4:224-7
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Reich H. New techniques in advanced laparoscopic surgery. Baillieres Clin Ob¬stet Gynaecol 1989;3:655-81.
 • 2. Mattingly RF, Thompson JD. Leiomyomata uteri and abdominal hysterectomy for benign disease. In Te Linde’s Operative Gynecology, 6th ed. Edited by RF Mattingly, JD Thompson. Philadelphia, JB Lipincott, 1985, pp 230-42.
 • 3. Liu CY. Laparoscopic hysterectomy. Report of 215 cases. Gynecol Endosc 1992;1:73-7.
 • 4. Phipps JP, John M, Nayak S. Comparison of laparoscopic assisted vaginal hysterectomy and bilateral salpingo-ophorectomy with conventional abdominal hysterectomy and bilateral salpingoophorectomy. Br J Obstet Gynaecol 1993;110:698-700.
 • 5. Raju KS, Auld BJ. A randomized prospective study of laparoscopic vaginal hysterectomy versus abdominal hysterectomy each with bilateral salpingo-oophorectomy. Br J Obstet Gynaecol 1994;101:1068-71.
 • 6. Reich H, Ribeiro SC, Vidali A. Hysterectomy as a treatment for dysfunctional uterine bleeding. Baillier es Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 1999;13:251-69.
 • 7. Olsson JH, Ellstro¨m M, Hahlin M. A randomized prospective trial comparing laparoscopic and abdominal hysterectomy. Br J Obstet Gynaecol 1996;103:345-50.
 • 8. Härkki-Sirén P, Sjöberg J, Toivonen J, Tiitinen A. Clinical outcome and tissue trauma after laparoscopic and abdominal hysterectomy: a randomized controlled study. Acta Obstet Gynecol Scand 2000;79:866-71.
 • 9. Çelik C, Abali R, Tasdemir N, Aksu E, Çalışkan H, Akkuş D. Total Laparoskopik Histerektomi ve Abdominal Histerektomi Karşılaştırılması; Klinik Sonuçlar. JCAM 2014 Published online. DOI: 10.4328/JCAM.1513.
 • 10. Seracchioli R, Venturoli S, Vianello F, Govoni F, Cantarelli M, Gualerzi B, et al. Total laparoscopic hysterectomy compared with abdominal hysterectomy in the presence of a large uterus. J Am Ass Gynecol Laparosc 2002;9:333-8.
 • 11. Ribeiro SC, Ribeiro RM, Santos NC, Pinotti JA. A randomized study of total abdominal, vaginal and laparoscopic hysterectomy. Int J Gynaecol Obstet 2003;83:37-43.
 • 12. Howard FM, Sanchez R. A comparison of laparoscopic assisted vaginal hysterectomy and abdominal hysterectomy. J Gynecol Surg 1993;9:83-90.
 • 13. Nezhat F, Nezhat C, Gordons S, Wilkins F. Laparoscopic versus abdominal hysterectomy. J Reprod Med 1992;37:247-50.
 • 14. Perino A, Cucinella G, Venezia R, Castelli A, Cittadini E. Total laparoscopic hysterectomy versus total abdominal hysterectomy: an assessment of the learning curve in a prospective randomized study. Hum Reprod 1999;14:2996-9.
 • 15. Ellstro¨m M, Bengtsson A, Tylman M, Haeger M, Olsson JH, Hahlin M. Evaluation of tissue trauma after laparoscopic and abdominal hysterectomy: measurements of neutrophil activation and release of interleukin-6, cortisol, and C-reactive protein. J Am Coll Surg 1996;182:423-30.
 • 16. Labib M, Palfrey S, Paniagua E, Callender R. The postoperative inflammatory response to injury following laparoscopic assisted vaginal hysterectomy versus abdominal hysterectomy. Ann Clin Biochem 1997;34:543-5.
 • 17. Johnson N, Barlow D, Lethaby A, Tavender E, Curr L, Garry R. Methods of hys-terectomy: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMJ 2005;330:1478.
 • 18. 18-Garry R, Fountain J, Mason S, Hawe J, Napp V, Abbott J, Clayton R, Phillips G, Whittaker M, Lilford R, Bridgman S, Brown J. The eVALuate study: two parallel randomised trials, one comparing laparoscopic with abdominal hysterectomy, the other comparing laparoscopic with vaginal hysterectomy. BMJ 2004;328:129.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.