Mehmet Hanifi OKUR
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Murat Kemal ÇİĞDEM
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
ABDURRAHMAN ÖNEN
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Selçuk OTÇU
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Yıl: 2014Cilt: 41Sayı: 2ISSN: 1300-2945 / 1308-9889Sayfa Aralığı: 294 - 297Türkçe

144 0
Anorektal malformasyonlu olgularda klinik deneyimimiz: 115 olgunun analizi
Amaç: Bu çalışmada, anorektal malformasyonlu (ARM) hastalar ile ilgili deneyimlerimizi ve bunlarla beraber görü- len anomalileri sunmayı amaçladık. Yöntemler: 2000-2006 tarihleri arasında kliniğimizde ARM nedeniyle takip ve tedavi edilen 115 olgu geriye dö- nük olarak değerlendirildi. Olgularda genel sistem muayenesi, perineal muayene, laboratuar, direk grafi, ultrasonografi, ekokardiyografi ve gereğinde işeme sistoüretrografisi yapılarak ARM tipi ve ek anomaliler araştırıldı. Olgular ARM çeşidi ve sistem patolojisine göre sınıflandırıldı. Bulgular: Olguların %40,8i yüksek tip, %31,3ü alçak tip, %17,3ü intermedier tip, %9,5i anteriyor yerleşimli ektopik anüs ve %0,86sı kloakal malformasyon idi. Tüm olguların %48,6sında ek anomaliye rastlandı. Ek anomali en sık yüksek tipte (%59,5) görüldü. Kolostomi yapılan 80 olgunun, 56sına (%70) sağ transvers loop kolostomi, kalan 24 (%30) olguya ise yüksek sigmoid kolostomi yapıldı. Sağ transvers loop kolostomi yapılan olguların %17,8sinde kolostomi prolapsusu saptandı. Sonuçlar: ARMli hastaların ilk başvuru ve sonraki takibinde perine muayenesinin dikkatli yapılması ve ek anomali açısından detaylı tetkik edilmesi faydalıdır. Bu olgularda ekokardiyografi, ultrasonografi, distal kolostogram, tüm vücut grafisi ve bazı olgularda işeme sistoüretrografisi faydalıdır. Anorektal malformasyonlu tek seans planlanmayan hastalara yüksek ayrık sigmoid kolostomi uygulaması komplikasyonları azaltabilir.
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Wijers CH, de Blaauw I, Marcelis CL, et al. Research perspectives in the etiology of congenital anorectal malformations using data of the International Consortium on Anorectal Malformations: evidence for risk factors across different populations. Pediatr Surg Int 2010;26:1093-1099. Doi: 10.1007/s00383-010-2688-2690.
 • 2. Marc A Levitt, Alberto Peña. Anorectal malformations. Orphanet J Rare Dis 2007;2:33. Doi: 10.1186/1750-1172-2-33
 • 3. Stephens FD, Smith ED. Classification, identification and assesment of surgical treatment of anorectal anomalies. Pediatr Surg Int 1986;1: 200-205.
 • 4. Boocock GR and Donnai D. Anorectal malformations: familial aspects and associated anomalies. Arch Dis Child 1987;62:576-579.
 • 5. Naveli Y, Friedman A. Familial imperforate anus. Am J Dis Child 1976;130:441-442.
 • 6. Murken JD, Albert A. Genetic counseling in cases of anal and rectal atresia. Prog Pediatr Surg 1976;9:115-118.
 • 7. Carter TC, Kay DM, Brown ML, et al. Anorectal atresia and variants at predicted regulatory sites in candidate genes. Ann Hum Genet 2013;77:31-46. doi: 10.1111/j.1469- 1809.2012.00734.
 • 8. Berdon WE. The radiologic evaluation of imperforate anus. Radiology 1968;90:466.
 • 9. Boraedis AG, Gershon-Cohen J. Aeration of respiratory and gastrointestinal tracts during the first minute of neonatal life. Radiology 1956;67:407.
 • 10. Hassink EA, Rieu PN, Hamel BC, et al. Additional congenital defects in anorectal malformations, Eur J Pediatr 1996;155:477-482.
 • 11. Hoekstra WJ, Scholtmeijer RJ, Molenaar JC, et al. Urogenital tract abnormalities associated with congenital anorectal anomalies. J Urol 1983;130:962-963.
 • 12. Mittal A, Airon RK, Magu S, et al. Associated anomalies with anorectal malformations, Indian J Pediatr 2004;71:509-514.
 • 13. Nah SA, Ong CC, Lakshmi NK, et al. Anomalies associated with anorectal malformations according to the Krickenbeck anatomic classification. J Pediatr Surg 2012;47:2273-2278. doi: 10.1016/j.
 • 14. Adkins JC, Kiesewettr WB. Imperforate anus. Surg Clin North Am 1976;5:379-394.
 • 15. Parrott TS. Urologic implications of anorectal malformations. Urol Clin North Am 1985;12:13-21.
 • 16. Rich MA, Brock WA, Pena A. Spectrum of genitourinary malformations in patients with imperforate anus. Pediatr Surg Int 1988;3:110-113.
 • 17. Cuschieri A. EUOROCAT Working Group, Anorectal anomalies associated with or as part of other anomalies, Am J Med Genet 2002;110:122-130.
 • 18. Çiğdem MK, Önen A, Duran H. The mechanical complications of colostomy in infants and children, Pediatr Surg Int 2006;22:671-676.
 • 19. Bischoff A, Levitt MA, Peña A. Update on the management of anorectal malformations. Pediatr Surg Int 2013;29:899- 904. doi: 10.1007/s00383-013-3355-z.
 • 20. Nour S, Stringer MD, Beck J. Colostomy complications in infants and children. Ann R Coll Surg Engl 1996;78:526- 530.
 • 21. Wilkins S, Pena A. the role of colostomy in the management of anorectal malformations. Pediatr Surg Int. 1988;3:105.
 • 22. Stephens FD, Smith ED. Imperforate rectum: A new surgical technique. Med J Aust 1953 202-206.
 • 23. Pena A. Surgical management of anorectal malformations: A unified concept. Pediatr Surg Int 1988;3.88.
 • 24. Georgeson KE, Inge TH, Albanese CT. Laparoscopically assisted anorectal pull-trough for high imperforate anus- a new tech-nique. J Pediatr Surg 2000;35:927-931.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.