Murat DELİCE
(Erzurum, İl Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 4Sayı: 11ISSN: 2147-4168 / 2147-5385Sayfa Aralığı: 198 - 210Türkçe

392 0
TRAFİK KAZALARINA ETKİ EDEN SÜRÜCÜYLE İLGİLİ FAKTÖRLERİN ÇOKLU REGRESYON ANALİZİYLE İNCELENMESİ
Trafik kazaları yüksek düzeyde ölümlere, yaralanmalara, maddi ve sosyal kayıplara neden olan ciddi bir problemdir. Trafik kazaları genellikle sürücü, yolcu, yaya, yol ve araç kaynaklı nedenlerle meydana gelmektedir. Ancak bu nedenler içerisinde sürücü kaynaklı hatalar %90'lık bir oranla ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle, trafik kazalarını azaltmak ve bu ciddi sorunu çözümlemek için öncelikli olarak sürücü etkeni üzerinde durulmalıdır. Bu araştırma bu gerçekten hareketle sürücülerin karıştıkları kaza sayılarını etkileme olasılığı olan 13 ayrı değişkeni incelemiştir. Araştırmanın verileri Erzurum ilinde 226 kadın ve 241 erkek sürücüden toplanmıştır. Veriler SPSS 17.0 programı üzerinde korelasyon ve çoklu regresyon testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları bu değişkenler içerisinde sadece sürücülerin aldığı ceza sayıları ve sürücülerin sürücülük yaptıkları yılların süresi değişkenlerinin sürücülerin karıştığı kaza sayılarını anlamlı düzeyde etkilediğini göstermiştir. İki etkide pozitif yönlüdür. Medeni hal değişkeni ise anlamlı düzeyde kaza sayılarını etkilemese bile olasılık değeri ,05 anlamlılık düzeyine yakın olduğundan dikkate alınması gereken bir etken olarak değerlendirilebilir. Medeni hal değişkeninin etkisi ise negatif yönlüdür; yani evlilerin bekârlara göre kazaya karışma olasılıkları daha azdır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.