Halil İbrahim TAŞCI
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Murat ÇAKIR
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Hacı Hasan ESEN
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 40Sayı: 1ISSN: 0250-5150Sayfa Aralığı: 138 - 142Türkçe

99 2
Pankreatik Kitleyi Taklit Eden Sporadik Mezenterik Fibromatozis Olgusu
Abdominal fibromatozis sporadik, pelvik, mezenterik lezyonlar ile garder sendromunda görülen fibromatozis lezyonlarının hepsi için kullanılmaktadır. Sporadik fibromatozis ise çok daha nadirdir ve literatürde az sayıda vaka bildirilmiştir. 14 yaşında kadın hasta, 2 aydır olan epigastrik bölgede müphem karın ağrısı, dispeptik yakınmalar ve yemeklerden sonra olan kusma nedeni ile başvurdu. Yapılan gastroskopide mideye dıştan bası yapan kitle lezyonuna rastlanması üzerine endoskopik ultrasonografi yapıldı. Pankreas kuyruğundan kaynaklandığı düşünülen 9x5 cm ebadında hiperekoik kitle lezyonu görüldü.Cerrahi olarak kitle eksize edildi. Mezenterik fibromatozis patolojik olarak benign bir tümör özelliği göstermesine rağmen klinik olarak ileri derecede agresif ve nüks oranı oldukça yüksektir.Bu hastalara malign gibi davranıp mümkün olduğunca geniş cerrahi rezeksiyon uygulanmalıdır.
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • Shields CJ, Winter DC, Kirwan WO, et al. Desmoid tumours. Eur J Surg Oncol. 2001;27:701-6.
 • Sözbilen M,Çalıskan C, Fırat Ö, Korkut M A. Ender bir karında kitle nedeni - mezenterik fibromatosis. Ege Journal of Medicine. 2008;47:207-9.
 • Al Jadaan SA, Al Rabeeah A. Mesenteric fibromatosis: case report and literature review. J Pediatr Surg. 1999;34:1130- 2.
 • Weiss SW, Goldblum JR. Fibromatoses. In: Weiss SW, Goldblum JR, eds. Soft tissue tumors. 5th ed. China: Mosby Elsevier. 2008;247-9.
 • Lahat G, Nachmany I, Itzkowitz E, Abu-Abeid S, Barazovsky E, Merimsky O, et al. Surgery for sporadic abdominal desmoid tumor: is low/no recurrence an achievable goal? Isr Med Assoc J. 2009;11:398-02.
 • C.H.Yang, S. M. Sheen-Chen,C.C. Lu, S. F. Ko, andH. L. Eng, "Computed tomographic presentation ofmesenteric fibromatosis," Digestive Diseases and Sciences. 2005;50:348-50.
 • Yantiss RK, Spiro IJ, Compton CC, Rosenberg AE: Gastrointestinal stromal tumor versus intra-abdominal fibromatosis of the bowel wall. Am J Surg Pathol 2000;24:947-57.
 • Burke AP, Sobin LH, Shekitka KM, Federspiel BH, Helwig EB: Intra-abdominal fibromatosis. A pathologic analysis of 130 tumors with comparison of clinical subgroups. Am J Surg Pathol. 1990;14:335- 41.
 • Al-Salem AH, Al-Hayek R, Qureshi SS: Solitary intestinal fibromatosts: A rare cause of intestinal perforation in neonates. Pediatr Surg Int 1997;12:437-40.
 • Numanoğlu A, Davies J, Millar AS: Congenital solitary intestinal fibromatosis. Eur J Pediatric Surg. 2002;12:337-40.
 • Murayama T, Imoto S, Ito M, Matsushita K, Matozaki S, Nakagawa T, et al. Mesenteric fibromatosis presenting as fever of unknown origin. Am J Gastroenterol. 1992;87:1503-5.
 • Kato Y, Tsuyuki A, Kikuchi K, Kurihara N, Fujishiro Y. Mesenteric fibromatosis succesfully resected with düodeno-jejunectomy and Neprectomy. Hepato- Gastroenterology. 2005;52:1730-3.
 • Healy JC, Reznek RH, Clark SK, Phillips RK, Armstrong P. MR appearances of desmoid tumors in familial adenomatous polyposis. AJR Am J Roentgenol. 1997;169:465-72.
 • J. A. Rodriguez, L. A. Guarda, and J. Rosai, "Mesenteric fibromatosis with involvement of the gastrointestinal tract. A GIST simulator: a study of 25 cases,"The American Journal of Clinical Pathology. 2004;121:93-8.
 • Holubar S, Dwivedi AJ, O'Connor J. Giant Mesenteric Fibromatosis presenting as Small Bowel Obstruction. Am Surg. 2006;72:427-9.
 • A. J. Smith, J. J. Lewis, N. B. Merchant, D. H. Y. Leung, J. M. Woodruff, and M. F. Brennan, "Surgical management of intraabdominal desmoid tumours," The British Journal of Surgery. 2000;87:608-13.
 • Paritosh C. Khanna, Chinar Lath, Swapna B. Gadewar, Dilpesh Agrawal. Inoperable aggressive mesenteric fibromatosis with ureteric fistula: Case report and literature review. European Journal of Radiology. 2006;5:117-21.
 • Tauro LF, Sathyamoorthy PA, Hegde RB, Ravikrishnan HI, Singla MM. Giant desmoid tumor in the posterior abdominal wall/retroperitoneum. Indian J Surg. 2007;69:105-7.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.