MURAT ARICI
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Felsefe Bölümü, Konya, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 5Sayı: 1ISSN: 1303-8303Sayfa Aralığı: 17 - 29İngilizce

119 0
Epistemic Options in the Face of Epistemic Barriers
Analitik felsefe geleneğinin pek çok düşünürü 'epistemik sınır' nosyonu üzerine kafa yormuştur. "Kognitif ya da epistemolojik açıdan sınırlı varlıklar mıyız?" sorusu farklı felsefi tartışma bağlamlarında olumlu bir şekilde yanıtlanmaktadır. İnsanoğlunun yaşam süreci boyunca değişik türlerde epistemik bariyerlerle yüz yüze geldiği neredeyse tartışmasız bir olgudur. Bunun yanında "Farklı epistemik bariyerler karşısında ne tür epistemik duruşlar sergiliyoruz/sergilemeliyiz" sorusu ilk soruyla kıyaslandığında daha az incelemeye tabi tutulmuştur. Doğrusu bu ikinci soruya cevap anlamında takınabilecek belli başlı birkaç epistemik tavır olabilir. Epistemolojik açıdan meşru bir pozisyon olarak savunulmuş ve savunulmakta olan agnostik tavır bunlardan bir tanesidir. Rasyonel ve ampirik yöntemin dışında bir takım yollara başvurmak başka bir alternatiftir. Bu ikinci tavrı merkeze alan bu makale, ilk olarak agnostik tavrı eleştirmekte, bu tavrın hem insan doğasının epistemik yönüyle örtüşmediğini hem de belli türden sorunsal durumlarda pratik olanla uyumlu olmadığını iddia etmektedir. Makale, bu iddiayı temellendirmek için olası bir takım senaryolar inşa etmekte ve bu senaryolar aracılığı ile şu sonuca ulaşmaktadır: Epistemik bariyerlerle yüzleşilen pek çok durumda, epistemik bir bariyerin ardına dair rasyonel ve ampirik olanın dışında bir takım yollara başvurarak epistemik inanç geliştirmek, epistemolojik olarak, agnostik tavır takınmaktan daha savunulabilir pozisyondur
Sosyal > Felsefe
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Fodor, J. (1983). The Modularity of Mind: An Essay on Faculty Psychology. Cambridge, Massachusets: MIT Press.
 • Kant I. (1998). Critique of Pure Reason (trans. P. Guyer & A. W. Wood). Cam- bridge: Cambridge University Press.
 • Kreines, J. (2007). Between the Bounds of Experience and Divine Intuition: Kant's Epistemic Limits and Hegel's Ambitions. Inquiry, 50 (3), 306-334.
 • Magnus, P. (2005). Peirce: Underdetermination, Agnosticism, and Related Mis- takes. Inquiry, 48 (1), 26-37.
 • McGinn, C. (1993). Problems in Philosophy: The Limits of Inquiry. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Nagel, T. (1986). The View from Nowhere. Oxford: Oxford University Press.
 • Plato (1997). Republic (trans. G. M. A. Grube). Complete Works (ed. J. M. Cooper). Indianapolis: Hackett Publishing.
 • Rellihan, M. (2005). Epistemic Boundedness and the Universality of Thought. Philosophical Studies, 125 (2), 219-250.
 • Rosenkranz, S. (2007). Agnosticism as a Third Stance. Mind, 461, 55-104.
 • Williamson, T. (2000). Knowledge and its Limits. Oxford: Oxford University Press.
 • Wittgenstein, L. (1974). Tractatus Logico-Philosophicus (trans. D. F. Pears & B. F. McGuinness). London & New York: Routledge.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.