Şule ÇÖLBAY
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Konya, Türkiye)
ÜMİT SORMAZ
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Konya, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 4Sayı: 4ISSN: 2147-0146 / 2147-0146Sayfa Aralığı: 1729 - 1736Türkçe

279 3
KONYA'DA GEÇİŞ DÖNEMLERİNDE YAPILAN YÖRESEL MUTFAK UYGULAMALARI
Yeme içme, bir milletin kültürel kodlarını içinde barındırmaktadır. Bugün yeryüzünde, sosyal, kültürel, dini ve ekonomik yönden birbirinden farklı; çeşitli coğrafi ve iklim özelliklerinde yaşayan çok sayıda topluluk bulunmaktadır. Her toplumun sayılan bu farklılıklarından dolayı çok sayıda değişik beslenme alışkanlıkları görülmektedir. Beslenme alışkanlıklarındaki bu farklılıklar tarihi süreç içerisinde önemli değişiklere sahne olmuştur. Bu tarihi süreci izlemek için geçmişten bize kalan kaynaklar enderdir. Bu çalışma, kendine has kültür ve iletişim sistemi olan “Yöresel Yemek” kavramının geliştirilmesi için; Konya İline ait yöresel yemek kültürünün yeniden ele alınarak gün yüzüne çıkması amacıyla Konyalı ailelerin büyüklerinden araştırmacıların yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak elde edilen bilgilerin derlenmesiyle hazırlanmıştır.
Sosyal > Sanat
Sosyal > Kültürel Çalışmalar
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • ABACI, T. (2005). Rituel ve Yemek, Yemek ve Kültür Dergisi, Çiya Yayınları, İstanbul. ARMAN, A. (2011). Türk Mut fak Kültürü Tanıtım Sorunu: Mengen Mut fağı Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce: Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. BAYSAL, A. (1990). Beslenme Kültürümüz, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları 1230, Kültür Eserleri Dizisi. HALICI, N. (2001). Karadeniz Bölgesi Yemekleri, Ankara: Güray Ofset Matbaacılık. KUT, G. (2000). Mut fağın Günlük Yaşamımızdaki Yeri Dünü-Bugünü, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. MOULİN, L. (2001). Les Liturgies de la Table, İstanbul: İletişim Yayınları. ŞİMŞEK, E. (2002). Kadirli (Osmaniye) Mut fağı ve Mahalli Yemekler, İstanbul: Yemek Kitabı Kitabevi. YENAL, N. Z. (1996). Bir Araştırma Alanı Olarak Yeme-İçmenin Tarihi ve Sosyolojisi, Toplum ve Bilim Dergisi, 71, 195-227. YURDİGÜL, A. (2010). Kültür Endüstrisi Bağlamında Yemek Kültürü Eleştirisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kaynak Kişiler ADIGÜZEL, M. (2013). “Özel Görüşme”, Yaş (60), Emekli, Lise, Konya. ÇÖLBAY, K. (2013). (2013). “Özel Görüşme”, Yaş (70), Ev Hanımı, İlkokul, Konya. GÖNÜL, A. (2013). “Özel Görüşme”, Yaş (61), Ev Hanımı, İlkokul, Konya. KOÇAK, H. (2013). “Özel Görüşme”, Yaş (66), Ev Hanımı, Okuma-Yazma Yok, Konya. KÜÇÜKKILIÇ, C. (2013). “Özel Görüşme”, Yaş (71), Emekli, Lisans, Konya. ÖNECEK, G. (2013). “Özel Görüşme”, Yaş (65), Ev Hanımı, İlkokul Mezunu, Konya. ŞAN, G. (2013). “Özel Görüşme”, Yaş (58), Ev Hanımı, İlkokul, Konya. YAMAN, M. (2013). “Özel Görüşme”, Yaş (48), Öğretmen, Lisans, Konya. YENİTERZİ, Ö.B. (2013). “Özel Görüşme”, Yaş (59), Memur, Lisans, Konya. YILMAZ, F. (2013). “Özel Görüşme”, Yaş (55), Ev Hanımı, Lise, Konya.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.