ÖZGÜR ÖZER
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Konya, Türkiye)
MEHMET AVCI
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Muğla, Türkiye)
NİHAT KARAKUŞ
(Muğla Üniversitesi, Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu, Muğla, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 4Sayı: 1ISSN: 2147-8775Sayfa Aralığı: 21 - 26İngilizce

219 6
A Study For the Evaluation of Alternative Tourism Opportunities in Fethiye Destination
Sosyal > Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ege, Z. & Demir, O. (2002). Turistik Ürün Çeşitlendirme Kapsamında Kültür Turizmi ve Aydın İlinin Kültürel Varlıkları. First Tourism Congress of Mediterrenean Countries, Antalya.
 • Fennel, D.A. (2002). Ecotourism Programme Planning. Cabi Publishing. UK.
 • Fethiye Kaymakamlığı (2012). www.fethiye .gov.tr, Erişim Tarihi: 09.Eylül 2012.
 • FTSO (2010). 2010 Fethiye Sosyoekonomik Rapor. Asude Ofset Matbaacılık, Fethiye.
 • FTSO (2011). Turizmde Yenileşim (İnovasyon) Esaslı İş Geliştirme Projesi Pazar Araştırması Raporu. FTSO İş Geliştirme Raporu, Fethiye.
 • Goeldner C.R., & Ritchie, J.R.B. (2003). Tourism Principles, Practices & Philosophies, John Willey & Sons, Inc: New Jersy.
 • Günlü, E. & Şahin, N. (2007). Turizmde Ürün Geliştirme ve Alternatif Turizm. (Ed. Orhan İçöz), Genel Turizm, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Hacıoğlu, N. & Avcıkurt N. (2008). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi. Nobel Yayınevi, Ankara.
 • Kılıçaslan, Ç., vd. (2011). Evaluation of tourism alternatives in the national park of Dilek Peninsula Büyük Menderes delta. Procedia Social and Behavioral Sciences 19:270– 279
 • Kulu, O. (1994). Turizmde Arz Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi ve Ege Bölgesinde Alternatif Turizm Potansiyeli. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İzmir.
 • Miles, M. & Huberman, A. M. (1994) Qualitative Data Analysis. London: Sage.
 • Okumuş, F. & Topaloğlu, C. (2004). Turistik Destinasyonlarda Ürün Geliştirme ve Farklılaştırma: Dalyan Örneği. Seyahat ve Araştırma Dergisi 4 (1):54- 67.
 • Özer, Ö. & Karakuş, N. (2012). Dalyan Destinasyonundaki Rekreasyonel Olanakların Değerlendirilmesi ve Rekreasyonel Potansiyelin Araştırılması. I. Rekreasyon Araştırma Kongresi, 12–15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, ISBN: 978-975-96260-3-7
 • Robson, C. (1993). Real World Research, Oxford: Blackwell.
 • Singh, T.V., (2004). New Horizons in Tourism. Cabi Publishing: UK.
 • Stronza, A. (2001). Anthropology of Tourism: Forging New Ground for Ecotourism and Other Alternatives. Annual Review of Anhropology, 30:261-283.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2012). http:// www.kultur.gov.tr. Erişim Tarihi: 09.Eylül 2012. Veal, A. (1992). Research Methods for Leisure and Tourism. London, Longman.
 • Wearing, S. (2001). Volunteer Tourism Experiences That Make A Difference. Cabi Publishing:UK.
 • Wearing, S. & Neil, J. (2009). Ecotourism: Impacts, Potentials and Possibilities. Butterworth-Heinemann, Great Britain.
 • Yin, R., (1994). Case Study Research Design and Methods. London: Sage.
 • Yücel, M. (2005). Doğa Koruma. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 265, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, Adana.
 • Yüksel, F., Bramwell, B. & Yüksel, A. (1999). Stakeholder Interviews and Tourism Planning at Pamukkale. Turkey Tourism Management, 20(3):351-360.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.