Yılmaz ZENGİN
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Ercan GÜNDÜZ
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Mustafa İÇAR
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
RECEP DURSUN
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
HASAN MANSUR DURGUN
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Hüseyin GÜRBÜZ
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Süleyman DEMİR
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
MAHİR KUYUMCU
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 42Sayı: 3ISSN: 1300-2945 / 1308-9889Sayfa Aralığı: 279 - 283Türkçe

172 0
Socio-demographic and clinical factors related to mortality among the geriatric suicide attempters admitted to the emergency department
Amaç: Tüm dünyada olduğu gibi Türkiyede de yaşlı nü- fus oranı hızla artmaktadır. Buna paralel olarak ileri yaşta görülen psikiyatrik hastalıklar ve intihar eğilimi önem ka- zanmaktadır. Bu çalışmada, ilaç alımı ile intihar girişimin- de bulunan yaşlı hastaların sosyodemografik özelliklerini belirlemeyi ve mortalite üzerinde etkili olan faktörleri tespit etmeyi amaçladık. Yöntemler: Bir üniversite hastanesi acil servisine 01.01.2004 ile 30.09.2014 tarihleri arasında ilaçla intihar girişimi nedeniyle başvuran 65 yaş üzeri olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar yaşlarına göre gruplara ayrıldı. Sosyodemografik ve klinik özellikler açısından in- tihar girişimi ile mortalite arasındaki ilişki araştırıldı. Has- talar yaşayanlar ve ölenler olmak üzere iki gruba ayrıldı. Bulgular: Hastaların %68,2si kadın, %31,8i erkekti. Hastaların %34,6sı evliydi. En sık intihar girişim sebebini ise ruhsal bunalım (%34,6) ve aile içi şiddet (%30,8) oluş- turuyordu. İntihar amaçlı en sık (%33,6) kullanılan etken madde analjeziklerdi. Çalışmada yalnız yaşama, emekli olma, uyum bozukluğu olması ve anksiyete bozukluğu olmasının intihar girişimi ile mortalite anlamlı faktörler ol- duğu tespit edildi. Sonuç: İntihar girişiminde bulunan yaşlı hastalarda yalnız yaşama, emekli olma, uyum bozukluğu olması ve anksi- yete bozukluğu olması mortalite üzerine etkili risk faktör- leri olarak bulundu.
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • 1. Aslan M, Hocaoğlu Ç. Suicidal behavior in elderly. Current Approaches in Psychiatry 2014;6:294-309. 2. Shah A, Bhat R, Mackenzie S, Koen C. Elderly suicide rates: cross-national comparison of trends over a 10 years period. Int Psychogeriatr 2008;20:673-678. 3. Psychogeriatrics. Report of a WHO scientific group. World Health Organ Tech Rep Ser 1972;507:1-48. 4. The uses of epidemiology in the study of the elderly. Report of a WHO scientific group on the epidemiology of aging. World Health Organ Tech Rep Ser 1984;706:1-84. 5. Seydaoglu G, Satar S, Alparslan N. Frequency and mortal- ity risk factors of acute adult poisoning in Adana, Turkey, 1997-2002. Mt Sinai J Med 2005;72:393-401. 6. Akıncı E, Akıllı NB, Köylü R, Cander B. A retrospective evaluation of the patients over 65 years old who treated in toxicology intensive care unit because of uninten- tional or suicidal poisoning. Turkish Journal of Geriatrics 2013;16:330-334. 7. Zengin Y, Gündüz E, Dursun R, et al. Evaluation of pregnant patients admitted to the emergency department with suicide attempt. J Clin Exp Invest 2015;6:115-120. 8. Hawton K. Assessment of suicide risk. Br J Psychia- try.1987;150:145–153. 9. Lynch TR, Mendelson T, Robins CJ, et al. Perceived social support among depressed elderly, middle aged and young adult samples: cross-sectional and longitudinal analyses. J Affect Disord 1999;55:159-170. 10. Duru G, Özdemir L. Causes of elderly suicide and preven- tive applications. Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing 2009;16:34–41. 11. Sudak HS. Suicide-Psychiatric emergencies, In: Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P (Eds). Kaplan and Sadock’s Com- prehensive Textbook of Psychiatry. 9th edition. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2010, pp 2717-2731. 12. Lynch TR, Mendelson T, Robins CJ, et al. Perceived social support among depressed elderly, middle aged and young adult samples: cross-sectional and longitudinal analyses. J Affect Disord 1999; 55:159-170. 13. Murphy E, Kapur N, Webb R, et al. Risk factors for repeti- tion and suicide following self-harm in older adults: mul- ticentre cohort study. Br J Psychiatry. 2012;200:399-404. 14. McClure GMG. Changes in suicide in England and Wales, 1960-1997. Br J Psychiatry 2000;176:64-67. 15. Van den Berg MD, Oldehinkel AJ, Bouhuys AL, et al. De- pression in later life: three etiologically different subgroups. J Affect Disord 2001;65:19-26. 16. Denning DG, Conwell Y, King D, Cox C. Method choice, intent, and gender in completed suicide. Suicide Life Threat Behav 2000;30:282-288. 17. Pearson JL, Conwell Y, Lindesay J, et al. Elderly suicide: a multi-national view. Aging Mental Health. 1997;1:107-111. 18. Dhossche DM, Meloukheia AM, Chakravorty S. The as- sociation of suicide attempts and comorbit depression and substance abuse in psychiatric consultation patients. Gen Hosp Psychiatry 2000;22:281-288. 19. Sogut O, Sayhan MB, Gokdemir MT, et al. Evaluation of Suicide Attempts in Southeast of Turkey, Around the Sanli- urfa Region. JAEM 2011;10:8-13. 20. Stravynski A, Boyer R: Loneliness in relation to suicide ideation and parasuicide: a population-wide study. Suicide Life Threat Behav 2001;31:32-40. 21. Harris EC, Barraclough B. Suicide as an outcome for mental disorders. A meta-analysis. Br J Psychiatry 1997;170:205- 228. 22. Özgüven HD. The epidemiology of suicidal behavior. Tur- kiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics 2008;1:1-7. 23. Andersen UA, Andersen M, Rosholm JU, Gram LF. Psy- chopharmacological treatment and psychiatric morbidity in 390 cases of suicide with special focus on affective disor- ders. Acta Psychiatr Scand 2001;104:458-465. 24. De Leo D. Cultural issues in suicide and old age. Crisis 1999;20:53-55. 25. Enginyurt Ö, Özer E, Gümüş B, et al. Evaluation of suicide cases in Turkey, 2007–2012. Med Sci Monit 2014;20:614- 623. 26. Yalaki Z, Çakır İ, Taşar MA, et al. Relationship of depres- sive symptoms in mothers and adolescents with adolescent suicides. Dicle Med J 2012;3:350-358. 27. Kurt İ, Erpek AG, Kurt MN, Gürel A. Epidemiology of adult poisoning at the Adnan Menderes University. Journal of Adnan Menderes University Medical Faculty 2004;5:37- 40.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.