NURİ YILDIRIM
(Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Alkım Gülşah YILDIRIM ŞAHİNGÖZ
(İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir, Türkiye)
Osman ZEKİOĞLU
(Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Necmettin ÖZDEMİR
(Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Ahmet Mete ERGENOĞLU
(Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Ahmet Özgür YENİEL
(Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
M. Coşan TEREK
(Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 43Sayı: 1ISSN: 1300-2945 / 1308-9889Sayfa Aralığı: 18 - 21İngilizce

153 4
The Accuracy of Frozen Section in the Diagnosis of Malignant Adnexal Masses
Amaç: Malign adneksiyal kitlelerin tanısında donuk (fro- zen) kesit incelemesinin doğruluğunun belirlenmesi Yöntemler: Adneksiyal kitle nedeniyle opere edilen ve operasyon sırasında donuk kesit incelemesi istenen 192 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Sonuçlar parafin kesit sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Bulgular: Tüm olgularda, donuk kesit incelemesine yanıt verilebilmiştir. Donuk kesit incelemesinin, benign kitleleri saptamadaki duyarlılığı, %98,8; borderline (hudut) kitleleri saptamadaki duyarlılığı %90; malign kitleleri saptamada- ki duyarlılığı ise %93,8 saptanmıştır. Spesifisite sırasıyla %92,3, %98,9 ve %100 saptanmıştır. Toplamda doğruluk oranı ise %97,9 bulunmuştur. Donuk kesitler parafin ke- sitlerle karşılaştırıldığında, iki benign olguya yanlış olarak borderline, bir borderline olguya benign, bir malign olguya ise benign tanısı konulmuştur. Yanlış tanı konulan malign olgu müsinöz tip, diğer benign ve borderline olgular ise seröz tip over tümörüdür. Sonuç: Donuk kesit incelemesi, malign adneksiyal kit- leleri saptamada yüksek duyarlılığa sahiptir. Parafin ke- sit altın standart yöntemdir, ancak operasyon sırasında cerrahi müdahalenin şekli için daha hızlı yanıt gereklidir. Bu nedenle, donuk kesit incelemesi şüpheli adneksiyal kitlelerin cerrahi tedavisinde hızlı sonuç verdiği için tüm adneksiyal kitlelere uygulanmalıdır.
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • 1. Yancik R. Ovarian cancer. Age contrasts in incidence, his- tology, disease stage at diagnosis, and mortality. Cancer 1993;71:517-523. 2. Wakahara F, Kikkawa F, Nawa A, et al. Diagnostic effi- cacy of tumor markers, sonography and intraoperative frozen section for ovarian tumors. Gynecol Obstet Invest 2001;52:147-152. 3. Lim FK, Yeoh CL, Chong SM, et al. Pre and intraoperative diagnosis of ovarian tumours: how accurate are we? Aust NZ J Obstet Gynaecol 1997;37:223–227. 4. Rose PG, Rubin RB, Nelson BE, et al. Accuracy of frozen- section (intraoperative consultation) diagnosis of ovarian tumors. Am J Obstet Gynecol 1994;171:823-826. 5. Kudela M, Marek R, Pilka R, et al. Benefits and the accuracy of the intra-operative frozen section at suspected ovarian tumours. Ceska Gynekol 2015;80:250-255. 6. Alabalık U, Avcı Y, Keleş AN, et al. Five year evaluation of intraoperative pathology consultations in a university hos- pital. Dicle Med J 2013;40:207-211. 7. Ilvan S, Ramazanoglu R, Ulker Akyildiz E, et al. The accuracy of frozen section (intraoperative consultation) in the diag- nosis of ovarian masses. Gynecol Oncol 2005;97:395-399. 8. Twaalfhoven FC, Peters AA, Trimbos JB, et al. The accuracy of frozen section diagnosis of ovarian tumors. Gynecol On- col 1991;41:189–192. 9. Maiman M, Seltzer V, Boyce J. Laparoscopic excision of ovarian neoplasms subsequently found to be malignant. Obstet Gynecol 1991;77:563–565. 10. Puls L, Heidtman E, Hunter JE, et al. The accuracy of frozen section by tumor weight for ovarian epithelial neoplasms. Gynecol Oncol 1997;67:16–19. 11. Usubutun A, Altinok G, Kucukali T. The value of intraopera- tive consultation (frozen section) in the diagnosis of ovarian neoplasms. Acta Obstet Gynecol Scand 1998;77:10131016. 12. Yeo EL, Yu KM, Poddar NC, et al. The accuracy of intraop- erative frozen section in the diagnosis of ovarian tumors. J Obstet Gynaecol Res 1998;24:189–195. 13. Wang KG, Chen TC, Wang TY, et al. Accuracy of fro- zen section diagnosis in gynecology. Gynecol Oncol 1998;70:105–110. 14. Gol M, Baloglu A, Yigit S, et al. Accuracy of frozen section diagnosis in ovarian tumors: is there a change in the course of time? Int J Gynecol Cancer 2003;13:593–597. 15. Medeiros LR, Rosa DD, Edelweiss MI, et al. Accuracy of frozen-section analysis in the diagnosis of ovarian tu- mors: a systematic quantitative review. In J Gynecol Oncol 2005;15:192-202. 16. Acs G. Intraoperative consultation in gynecologic pathol- ogy. Semin Diagn Pathol 2002;19:237–254.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.