HÜSEYİN ÇELİK
(Sağlık Bakanlığı, Osmaniye Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Osmaniye, Türkiye)
AHMET ÇAMTOSUN
(İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Üroloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Caner Ediz
(İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Üroloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
İbrahim TOPÇU
(İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Üroloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
RAMAZAN ALTINTAŞ
(İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Üroloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Cemal TAŞDEMİR
(İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Üroloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 43Sayı: 1ISSN: 1300-2945 / 1308-9889Sayfa Aralığı: 39 - 42İngilizce

45 4
Frequency of Stent Placement after Ureteroscopic Lithotripsy in a University and a State Hospital
Amaç: Çalışmanın amacı, taş hastalığının endemik ol- duğu ve sık üreterorenoskopi yapılan iki farklı şehirdeki üniversite hastanesi ve devlet hastanesinde yapılan üre- terorenoskopik litotripsi sonrası üreteral stent yerleştirme sıklığının karşılaştırılmasıdır. Yöntemler: İki bin on dört Ocak ayı ile 2014 Mayıs ta- rihleri arasında İnönü üniveritesi Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesi (TÖTM) ve Osmaniye Devlet Hastanesi (ODH) üroloji kliniklerine başvuran hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Üreteral taşa bağlı olarak üreteroskopik litotripsi yapılan hastalar taş lokalizasyonu, boyutu, ektazi dereceleri ve stent yerleştirilme durumuna göre değerlen- dirildi. Bulgular: Her iki hastaneden 92 şer hasta çalışmaya alındı. Endoskopik üreteral taş tedavisi sonrası TÖTM’de 85 ve ODH’de 82 hastaya DJ stent yerleştirildi. Üniversite hastanesinde stent yerleştirilme sıklığı devlet hastanesin- de yüksek çıksa da istatiksel anlamlılık yoktu. Her iki grup arasında ortalama operasyon süreleri arasında istatiksel anlamlılık vardı. Sonuç: Endoskopik üreter taşı tedavisi sonrası DJ stent yerleştirilmesi çok sık uygulanmaktadır. Bizim çalışma- mıza göre üniversite hastanelerinde devlet hastanelerine göre daha sık DJ stent yerleştirilmesi yapılmaktadır. Bu- nun nedeni üniversite hastanelerinin son basamak mer- kezler olmasından dolayı daha komplike hastaların bu merkezlere refere edilmesi olabilir. Bu durumun daha net aydınlatılabilmesi için, prospektif, çok merkezli ve daha geniş serili çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • 1. Bagley DH. Indications of ureteropyeloscopy. In Huffman Bagley DHLyon ES.eds Ureteroscopy Philadelphia WB Saunders, 1988 b, PP51-72 2. Weimin Yu, Cheng F, Zhang X, et al. Retrograde uretero- scopic treatment for upper ureteral stones: A 5 Year Retro- spective study. J Endourol 2010;24:1753-1757. 3. Manan A, Anwar MS, Shah AA, et al. Efficacy of pneumatic lithoclast in the management of ureteric calculi. www.sims. edu.pk/esculapio.html:29-32. 4. Gerber GS, Stockton BR. Use of stents after ureteroscopic stone removal. J Endourol 2006;20:383-385. 5. Knoll T. Arbeitskreis Harnsteine der Akademie der Deutschen Urologen, Arbeitskreis Endourologie und Steinerkrankung der Osterreichischen Gesellschaft fuer Urologie. S2 guide- lines on diagnostic, therapy and metaphylaxis of urolithia- sis : part 1: diagnostic and therapy. Urologe A 2009;48:917- 924. 6. Preminger GM, Tiselius HG, Assimos DG, et al. Guideline for the management of ureteral calculi. J Urol 2007;178:2418- 2434. 7. Strope SA, Wolf JS Jr, Hollenbeck BK. Changes in gender distribution of urinary stone disease. Urology 2010;75:543- 546. 8. Efekli A, Tok A, Altunrende F, et al. Life style and nutritional habits in cases with urinary stone disease. Türk Üroloji Dergisi 2005;31:113-118. 9. Byrni RR, Auge BK, Kourambas J, et al. Routine Ureteral Stenting is Not Necessary after Ureteroscopy and Uretero- pyeloscopy: A Randomized Trial. J Endourol 2002;16:9-13. 10. Srivastava A, Gupta R, Kumar A et al. Routine Stenting after Ureteroscopy for Distal Ureteral Calculi Is Unneces- sary: Results of a Randomized Controlled Trial. J Endourol 2003;17:871-874. 11. Lingeman JE, Preminger GM, Berger Y, et al: Use of a temporary ureteral drainage stent after uncomplicated ure- teroscopy: Results from a Phase II Clinical Trial. J Urol 2003;169:1682-1688. 12. Chen YT, Chen J, Wong WY, et al. Is ureteral stent- ing necessary after uncomplicated ureteroscopic litho- tripsy? a prospective, randomized controlled trial. J Urol 2002;167:1977-1980. 13. Novac C, Pricop C, Costache C, et al. Ureteral stenting after retrograde ureteroscopy. Experience of Iasi urological de- partment. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi 2003;107:153- 156.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.