ÖMER TÜRK
(Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin, Türkiye)
MEHMET SİRAÇ ÖZERDEM
(Dicle Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye)
NEZAHAT AKPOLAT
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 6Sayı: 2ISSN: 1309-8640 / 2146-4391Sayfa Aralığı: 131 - 138Türkçe

240 0
Gözler açık/kapalı durumunda EEG bantlarındaki frekans değişiminin Güç Spektral Yoğunluğu ile belirlenmesi
Makale Gönderme Tarihi: 12.09.2015 olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, gözün açık ve kapalı durumunda EEG de görülen değişimin güç spektral yoğunluğu (GSY) incelenmiş olup, frekans değişiminin hangi aralıkta etkin olduğu farklı yaklaşımlar ile kabaca belirlenmiştir. Belirlenme sürecinde dalgacık yöntemi (DD) kullanılarak, işaret alt bandlarına ayrıştırılmıştır. GSY tahmini için klasik yöntemlerden Welch metodu ile işaret modelleme sürecini kullanan parametrik yöntemlerden Burg ve Yule-Walker yöntemleri kullanılmıştır. Gözler açık durumuna göre gözler kapalı iken EEG'de alfa ritminde yer alan frekansların baskın olduğu görülmüştür. Güç spektral yoğunluk hesabında, parametrik yöntemler ile işaretlerdeki var olan farklılıkların daha belirgin görülebilmesine olanak sağladığı görülmüştür
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adeli, H., Zhou, Z. and Dadmehr N., "Analysis of EEG records in an epileptic patient using wavelet transform", Journal of Neuroscıence Methods, Vol 123, Iss 1, pp. 69-87, 2003.
 • Sharma,R.and Pachori,R.B., "Classification of epileptic seizures in EEG signals based on phase space representation of intrinsic mode functions", Expert Systems with Applications 42, 1106-1117, 2015.
 • Crespel,A. Gélisse,P., Bureau M. and Genton,P., "Atlas of Electroencephalography", Third ed., J LibbeyEurotext, Paris, 2006
 • Başar, E., Eroglu C.,Karaka,S., Schurmann, M. "Brain oscillations in perception and memory", International Journal of Psychophysiology, 35p. 95, 124, 2000.
 • Başar, E, Güntekin, B.,Tülay,E. And Yener ,G.,G. "Evoked and event related coherence of Alzheimer patients manifest differentiation of sensory-cognitive networks", Brain Research 13, 57, 79 - 90, 2010
 • Correan, G., A., Orosco, O., Diez P., Laciar E., "Automatic detection of epileptic seizures in long-term EEG records", Computers in Biology and Medicine, 2015
 • Imperatoria, C., Farina, B., Quintiliania, M. I., Onofri, A., Gattinarab, P.C., Leporeb, M., Gnonic, V., Mazzucchic, E. , Contardia, A. and Marca, G. D., "Aberrant EEG functional connectivity and EEG power spectra inresting state post-traumatic stress disorder: a sloreta study" Biological Psychology 102, 10-17, 2014. and Bekshaev, S. S. "Longitudinal study of EEG frequency maturation and power changesin children on the Russian North", International Journal of Developmental Neuroscience 38, 127- 137, 2014.
 • Bridwell, D. A.,Wu, L., Eichele, T. and Calhoun, V. D.,"The spatiospectral characterization of brain networks: using concurrent EEG spectra and fMRI maps" Neuro Image 69, 101-111, 2013.
 • Albada, S.J.V., Kerr, C.C., Chiang, A.K.I.,Rennie, C.J. and Robinson, P.A., "Neurophysiological changes with age probed by inverse modeling of EEG spectra" Clinical Neurophysiology 121, 21- 38, 2010.
 • Basar, E., and Guntekin,B., "Review of delta, theta, alpha, beta, and gamma response oscillations in neuropsychiatric disorders", Application of Brain Oscillations in Neuropsychiatric Diseases (Supplements to Clinical Neurophysiolog,) Vol. 62, 2013
 • Basar, E.,Basar-Eroglu,C.,Karakas,S.andSchurmann, M., "Gamma, alpha, delta, and theta oscillations govern cognitive processes", International Journal of Psychophysiology, 39 241, 248, 2001.
 • Başar, E. And Düzgün, A., "How is the brain working? Research on brain oscillations and connectivities in a new "Take-Off" state", International Journal of Psychophysiology, Available online 7 February 2015, In Press, 2015
 • Semmlow JL., "Biosignal and biomedical image
 • Kannathal, N., Choo, M. L., Acharya, U. R., & Sadasivan, "Entropies for detection of epilepsy in EEG", Journal of Medical Systems, 80(3), 187- 194., 2005.
 • processing MATLAB based applications."
 • Marcel Dekker Inc.; 2004. https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/ EEG+Eye+State#

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.