MURAT ÇELİK
(Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yalçın GÖKOĞLAN
(Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Sedat DEVELİ
(Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Anatomi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
UYGAR ÇAĞDAŞ YÜKSEL
(Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Emre YALÇINKAYA
(Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Erkan KAYA
(Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
KUBİLAY KARABACAK
(Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 57Sayı: 1ISSN: 1302-0471 / 2146-8052Sayfa Aralığı: 1 - 4Türkçe

304 7
İnsan kalbinde altın oran
Altın oran küçüğün büyüğe, büyüğün genele olan oranı olarak ifade edilir. Bu sonsuza kadar devam eden irrasyonel, sürekli ve tekrarlamayan bir sayıdır. Bu oran hayatın her aşamasında ve fiziksel evrende bulunur. Biz de, sağlıklı insan kalbinde böyle bir altın oran olabileceği hipotezini kurduk. Herhangi bir kardiyovasküler riski olmayan sağlıklı erkek bireyler bu çalışmaya dahil edildi. Diyastol sonunda, 4-oda eko penceresinden yatay ve dikey kalp çapları elde edildi. Daha sonra, kardiyak oran (kalbin altın oranı) dikey çapın (büyük olan) yatay çapa (küçük olan) bölümü olarak kabul edildi. Sağlıklı 135 erkek birey [medyan (IQR) yaş: 23 (3) yıl] değerlendirildi. Ortalama dikey kardiyak çap 11.55 ± 0.84 cm ve ortalama yatay kardiyak çap 7.82 ± 7.11 cm olarak ölçüldü. Kardiyak oran (altın oran) yaklaşık olarak 1.6183 (0.02) bulundu. Biz yetişkin Türk erkek bireylerde, dikey ve yatay kalp oranları arasında 1.618'lik altın orana benzer şekilde sabit bir oran olduğunu tespit ettik.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Mitchison G. Phyllotaxis and the Fibonacci Series. Scien- ce 1977;196 (270-275):
 • Akhtaruzzaman M, Shafie A. Geometrical Substantiation of Phi, the Golden Ratio and the Baroque of Nature, Arc- hitecture, Design and Engineering. International Journal of Arts 2011;1:1-22
 • Prokopakis EP, Vlastos IM, Picavet VA, et al. The golden ratio in facial symmetry. Rhinology 2013;51:18-21
 • Morris W. An orthodontic view of dentofacial esthetics. Compendium 1994;15:378, 380-2, 384 passim; quiz 390
 • Sarver D, Jacobson RS. The aesthetic dentofacial analy- sis. Clin Plast Surg 2007;34:369-394
 • Henein MY, Zhao Y, Nicoll R, et al. The human heart: application of the golden ratio and angle. Int J Cardiol 2011;150:239-242
 • Chung R, Calcuttea A, Pura B, Li W, Pepper J, Henein M. Mitral annulus shape change in dilated cardiomyopathy by real-time 3D transthoracic echocardiography. Eur J Echo- cardiogr 2008;9: s131
 • Tei C, Pilgrim J, Shah P, Ormiston J, Wong M. The tri- cuspid valve annulus: study of size and motion in normal subjects and in patients with tricuspid regurgitation. Circu- lation 1982;66: 665-671
 • Ormiston J, Shah P, Tei C, Wong M. Size and motion of the mitral valve annulus in man. I. A two-dimensional ec- hocardiographic method and findings in normal subjects. Circulation 1981;64: 113-120
 • Kuhlemeler C. Phyllotaxis. Trends Plant Sci 2007;12:143- 150
 • Ashrafian H, Athanasiou T. Fibonacci series and coronary anatomy. Heart Lung Circ 2011;20:483-484
 • Gibson CM, Gibson WJ, Murphy SA, et al. Association of the Fibonacci Cascade with the distribution of coronary artery lesions responsible for ST-segment elevation myo- cardial infarction. Am J Cardiol 2003;92:595-7
 • Opie LH, Commerford PJ, Gersh BJ, et al. Controversies in ventricular remodelling. Lancet 2006; 367:356.
 • Cohen MV, Yang XM, Neumann T, et al. Favorable remo- deling enhances recovery of regional myocardial function in the weeks after infarction in ischemically preconditioned hearts. Circulation 2000; 102:579.
 • Maytin M, Colucci WS. Molecular and cellular mecha- nisms of myocardial remodeling. J Nucl Cardiol. 2002;9(3):319-27

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.