SERHAT TÜRKOĞLU
(Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
AYHAN BİLGİÇ
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Gözde TÜRKOĞLU
(Beyhekim Devlet Hastanesi, Psikiyatri Klinik, Konya, Türkiye)
Savaş YILMAZ
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 53Sayı: 1ISSN: 1309-4866 / 1309-4866Sayfa Aralığı: 49 - 54İngilizce

129 3
Impact of Symptoms of Maternal Anxiety and Depression on Quality of Life of Children with Cerebral Palsy
Amaç: Serebral palsi (SP) çocukların yaşam kalitesi üzerine belirgin etkilere sahiptir. Çocukların yaşam kalitesinin belirlenmesinde ebeveyn bildiriminin sıklıkla belirleyici olduğu düşünüldüğünde, ebeveyn bildirimini etkileyen potansiyel psikososyal faktörlerin anlaşılması önemlidir. Bu çalışmanın amacı; SP'li çocuklarına bakım veren annenin depresif ve anksiyete belirtilerinin, etkileme ihtimali olan klinik ve demografik verilerden bağımsız olarak çocukların yaşam kalitesi üzerine etkisini araştırmaktır Yöntem: Polikliniğe başvuran 7-18 yaş aralığındaki 97 SP olgusu Çocuk-lar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği- Ebeveyn formu (ÇİYKÖ-E) ile değerlen-dirilmiştir. Hastaların SP tipi, kaba ve ince motor fonksiyonları, zihinsel gelişim düzeyleri ve diğer klinik değişkenleri kaydedilmiştir. Annelerin depresyon belirti düzeyi Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), anksiyete belirti düzeyi ise Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ile değerlendirilmiştir.Bulgular: Regresyon analizine göre; erkek cinsiyet, zihinsel yetersizlik düzeyi ve yüksek anne BAÖ skorlarının ÇİYKÖ-E fiziksel sağlık pua-nı üzerine; zihinsel yetersizlik düzeyi ve yüksek anne BDÖ skorlarının ÇİYKÖ-E psikososyal sağlık puanı üzerine negatif etkisinin olduğu sap-tanmıştır. Zihinsel yetersizlik düzeyi, kaba motor fonksiyon kaybı düzeyi ve yüksek anne BDÖ skorlarının ise ÇİYKÖ-E toplam puanını negatif yordadığı bulunmuştur.Sonuç: Bu bulgular, SP'li çocuklarda annenin depresyon ve anksiyete belirti düzeyinin, diğer klinik değişkenlerden bağımsız olarak ÇİYKÖ-E skorları üzerine yordayıcı olduğunu göstermiştir.
Fen > Tıp > Nörolojik Bilimler
Fen > Tıp > Psikiyatri
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Surveillance of Cerebral Palsy in Europe. Surveillance of cerebral palsy in Eu- rope: A collaboration of cerebral palsy surveys and registers (SCPE). Dev Med Child Neurol 2000; 42:816-824. [CrossRef]
 • Gates P, Otsuka N, Sanders J, McGee-Brown J. Functioning and health-related quality of life of adolescents with cerebral palsy: self versus parent perspec- tives. Dev Med Child Neurol 2010; 52:843-849. [CrossRef]
 • Üner, ÖŞ, Karadavut Kİ. Parent-reported quality of life of children with cere- bral palsy: a preliminary study. Arch Neuropsychiatr 2010; 47:127-132.
 • Murphy N, Caplin DA, Christian BJ, Luther BL, Holobkov R, Young PC. The function of parents and their children with cerebral palsy. PM R 2011; 3:98- 104. [CrossRef]
 • Bjornson KF, McLaughlin JF. The measurement of health related quality of life in children with cerebral palsy. Eur J Paediatr Neurol 2001; 8:183-193. [CrossRef]
 • Sherman EM, Slick DJ, Connolly MB, Steinbok P, Camfield C, Eyrl KL, Massey C, Farrell K. Validity of three measures of health-related quality of life in chil- dren with intractable epilepsy. Epilepsia 2002; 43:1230-1238. [CrossRef]
 • Chen CM, Chen CY, Wu KP, Chen CL, Hsu HC, Lo SK. Motor factors asso- ciated with health-related quality-of-life in ambulatory children with cerebral palsy. Am J Phys Med Rehabil 2011; 90:940-947. [CrossRef]
 • Shelly A, Davis E, Waters E, Mackinnon A, Reddihough D, Boyd R, Reid S, Gra- ham HK. The relationship between quality of life and functioning for children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2008; 50:199-203. [CrossRef]
 • Vargus-Adams J. Health-related quality of life in childhood cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil 2005; 86:940-945. [CrossRef]
 • Tüzün EH, Guven DK, Eker L. Pain prevalence and its impact on the quality of life in a sample of Turkish children with cerebral palsy. Disabil Rehabil 2010; 32:723-738. [CrossRef]
 • Brehaut JC, Kohen DE, Raina P, Walter SD, Russell DJ, Swinton M. O'Donnell M, Rosenbaum P. The health of primary caregivers of children with cerebral palsy: How does it compare with that of other Canadian caregivers? Pediatrics 2004; 114:182-191.
 • Raina P, O'Donnell M, Rosenbaum P, Brehaut J, Walter SD, Russell D, Swinton M, Zhu B, Wood E. The health and well-being of caregivers of children with cerebral palsy. Pediatrics 2005; 115:626-636. [CrossRef]
 • Davis E, Mackinnon A, Waters E. Parent proxy-reported quality of life for chil- dren with cerebral palsy: is it related to parental psychosocial distress? Child Care Health Dev 2012; 38:553-560.
 • Wechsler D. WISC-R Manual for the Wechsler Intelligence Scale for Chil- dren-Revised. New York, Psychological Corporation, 1974.
 • Savaşır I, Şahin N. Manual for the Wechsler Intelligence Scale for Children-Re- vised (WISC-R) (in Turkish). Turkish Pscyhology Association Publication, An- kara 1995.
 • Savasır I, Sezgin N, Erol N. Ankara Developmental Screening Inventory. 3rd ed. (In Turkish), Turkish Psychological Association Publication, Ankara, Turkey, 1998.
 • Palisano R, Rosenbaum P, Walter S, Russell D, Wood E, Galuppi B. Develop- ment and reliability of a system of classify gross motor function in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1997; 39:214-223. [CrossRef]
 • Beckung E, Hagberg G. Neuroimpairments, activity limitations, and participa- tion restrictions in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2002; 44:309-316. [CrossRef]
 • Varni JW, Seid M, Rode CA. The PedsQL: measurement model for the pedi- atric quality of life inventory. Med Care 1999; 37:126-139. [CrossRef]
 • Cakin-Memik N, Ağaoğlu B, Coşkun A, Uneri OS, Karakaya I. The validity and reliability of the Turkish Pediatric Quality of Life Inventory for children 13-18 years old. Turk Psikiyatri Derg 2007; 18:353-363.
 • Cakin-Memik N, Agaoglu B, Coskun A, Karakaya I. The validity and reliability of Pediatric Quality of Life Inventory in 8-12 year old Turkish children (in Turkish). Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15:87-98.
 • Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961; 4:561-571. [CrossRef]
 • Hisli N. Validity and reliability of Beck Depression Scale in university students. Turkish Journal of Psychology 1989; 7:13-19.
 • Beck AT, Epstein N, Brown G, Steer RA. An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. J Consult Clin Psychol 1988; 56:893-897. [CrossRef]
 • Ulusoy M, Şahin NH, Erkmen H. Turkish version of the Beck Anxiety Invento- ry: Psychometric properties. J Cognit Psychother 1998; 12:153-172.
 • Majnemer A, Shevell M, Rosenbaum P, Law M, Poulin C. Determinants of life quality in school-age children with cerebral palsy. J Pediatr 2007; 151:470-475. [CrossRef]
 • Waters E, Doyle J, Wolfe R, Wright M, Wake M, Salmon L. Influence of pa- rental gender and self-reported health and illness on parent-reported child health. Pediatrics 2000; 106:1422-1428. [CrossRef]
 • Feldman JM, Ortega AN, Koinis-Mitchell D, Kuo AA, Canino G. Child and family psychiatric and psychological factors associated with child physical health problems: results from the Boricua youth study. J Nerv Ment Dis 2010; 198:272-279. [CrossRef]
 • Miles MS, Carter MC, Eberly TW, Hennessey J, Riddle II. Toward an under- standing of parent stress in the pediatric intensive care unit: overview of the program of research. Matern Child Nurs J 1989;18:181-185.
 • White-Koning M, Grandjean H, Colver A, Arnaud C. Parent and professional reports of the quality of life of children with cerebral palsy and associated in- tellectual impairment. Dev Med Child Neurol 2008; 50:618-624. [CrossRef]
 • Pirpiris M, Gates PE, McCarthy JJ, D'Astous J, Tylkowksi C, Sanders JO, Dorey FJ, Ostendorff S, Robles G, Caron C, Otsuka NY. Function and well-being in ambula- tory children with cerebral palsy. J Pediatr Orthop 2006; 26:119-124. [CrossRef]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.