Ercan KURTİPEK
(Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Konya, Türkiye)
Hıdır ESME
(Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye)
Taha Tahir BEKÇİ
(Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Konya, Türkiye)
Mihrican YEŞİLDAĞ
(Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Konya, Türkiye)
Burhan APİLİOĞULLARI
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 17Sayı: 2ISSN: 1302-4922Sayfa Aralığı: 122 - 125İngilizce

58 2
An Anterior Primary Myxoid Liposarcoma Case
Liposarkomalar (LPS) mezenkimal neoplazmalar arasında tüm sarkomların yaklaşık olarak %15'ini ve primer mediastinal tümörlerinde %6'sını oluşturmaktadırlar. Liposarkomalar genellikle alt extremite ve retroperitoneumda bulunurlar, ayrıca abdomen, vulva ve kalça bölgesinde de raporlanmıştır. Bununla birlikte anterior medi- astende primer liposarkom vakaları oldukça seyrek olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz buradaki mevcut makalemizde anterior mediastende yerleşmiş hızla ilerleyen ve metastazlarla seyreden primer miksoid liposarkoma olgusunu sunduk.
Fen > Tıp > Solunum Sistemi
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • Raghavan R, Raghuram P, Parekh PV, Kurien JM. Posterior mediastinal liposarcoma simulating along mass: an unusual case report. Cancer Im- aging 2007; 7: 141-4. [CrossRef]
 • Hirai S, Hamanaka Y, Mitsui N, Uegami S, Matsuura Y. Surgical resection of primary liposarcoma of the anterior mediastinum. Ann Thorac Cardio- vasc Surg 2008; 14: 38-41.
 • Chiyo M, Fujisawa T, Yasukawa T, Shiba M, Shibuya K, Sekine Y, et al. Suc- cessful resection of a primary liposarcoma in the anterior mediastinum in a child: report of a case. Surg Today 2001; 31: 230-2. [CrossRef]
 • Fletcher CD, Akerman M, Dal Cin P, de Wever I, Mandalh N, Mertens F, et al. Correlation between clinicopathological features and karyotype in lipoma- tous tumors. A report of 178 cases from the Chromosomes and Morphology (CHAMP) Collaborative Study Group. Am J Pathol 1996; 148: 623-30.
 • Weiss SW, Goldblum JR. Enzinger and Weiss's Soft Tissue Tumors. Mosby: Elsevier; 2008.
 • Boland JM, Colby TV, Folpe AL. Liposarcomas of the mediastinum and thorax. a clinicopathologic and molecular cytogenetic study of 24 cases, emphasizing unusual and diverse histologic features. Am J Surg Pathol 2012; 36: 1395-403. [CrossRef]
 • Hahn HP, Fletcher CD. Primary mediastinal liposarcoma: clinicopatholog- ic analysis of 24 cases. Am J Surg Pathol 2007; 31: 1868-74. [CrossRef]
 • Yekeler E, Ulutas H, Ozmen SA. A giant primary liposarcoma of the anteri- or mediastinum. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2012. Online published.
 • Düzgün S, Yılmaz A, Selvi A, Somay A. Primer mediastinal liposarkom. Solunum 2002; 4: 264-7.
 • Ağca M, Arınç S, Yaldız E, Yılmaz A, Kutlu A, Karagöz T. Mediastinal lipo- sarkoma olgusu. Solunum 2008; 10: 206-8.
 • Attal H, Jensen J, Reyes CV. Myxoid liposarcoma of the anterior medi- astinum. Diagnosis by fine needle aspiration biopsy. Acta Cytol 1995; 39: 511-3.
 • Schweitzer DL, Aquam AS. Primary liposarcoma of the mediastinum. Re- port of a case and review of the literature. J Thorac Cardiovasc Surg 1977; 74: 83-97.
 • Guadagnolo BA, Zagars GK, Ballo MT, Patel SR, Lewis VO, Benjamin RS, et al. Excellent local controlrates and distinctive patterns of failure in myxo- id liposarcoma treated with conservation surgery and radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008; 70: 760-5. [CrossRef]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.