Elif YILMAZ ŞAHİN
(Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Vahdettin ALTUNOK
(Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
ERCAN KURAR
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 32Sayı: 4ISSN: 1309-6958 / 2146-1953Sayfa Aralığı: 229 - 235Türkçe

134 4
Yılmaz Şahin E, Altunok V, Kurar E. Türkiye'deki bazı kedi ırklarının mitokondrial DNA D-Loop polimorfizminin araştırılması
Amaç: Bu çalışmada Van kedileri ile diğer bazı kedi ırklarındaki mitokondrial DNA (mtDNA) polimorfizmi ortaya koyulmuş, Van kedilerinde elde edilen mtDNA analiz sonuçları ile göz renkleri arasında filogenetik bir ilişkinin varlığı değerlendirilmiştir.Gereç ve Yöntem: Çalışılan 65 adet kan örneğinde bölgenin polimorfik olması, literatür bilginin yetersizliği ve farklı yöntemler kullanılması neticesinde örnek sonuçlarından sağlıklı bilgi alınamadığı için çalışmada 39 adet kedinin (25 Van kedisi, 3 İran kedisi, 3 Tekir kedisi, 7 Siyam kedisi ve 1 Ankara kedisi) analiz sonuçları sunuldu. Bazı yayınlardan aldığımız ve kendi dizayn ettiğimiz 15 primer denenmiş, 6 iyi çalışan primer ile çalışma tamamlanmıştır. Polimeraz Zincir Reaksiyonu ürünleri (PZR) CEQ-8000 Beckman Coulter Genetik Analiz Sistemi kullanılarak kapiller elektroforez ile ayrıştırılmış sekans dizilimleri belirlenmiştir.Bulgular: Van Kedilerinin her biri kendi grubu içerisinde tek gözlülük/çift gözlülük durumlarına göre gruplar arasında istatistiki fark (P<0.022) tespit edildi. Elde edilen bu dizi analiz verilerine bakılarak Van kedilerinde %80.00 oranıyla tek gözlülük söylenebilir. MtDNA dizi analizinden seçilen 99 bç lik dar bir bölge değerlendirildi ve az sayıda örneğe rağmen elde edilen istatistiki fark değerlendirildi.
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Altunok V, Yüksek N, Berkman CC, Agaoglu ZT, Togan I, 2011. Genetic structure and variation of Van cats. Biochem Ge- net, 49, 511-522.
 • Altunok, V, Yazar E, Yüksek N, 2007. Selected blood serum element in Van (Turkey) cats. Acta Vet Brno, 76, 171-177.
 • Eizirik E, Bonatto SJ, Jhonson WE, Crawshaw PG, Vie JC, Bro- usset MD, O'Brien SJ, Salzano MF, 1998. Phylogeographic patterns and evolution of the mitochondrial DNA control region in two neotropical cats (mammalia, felidae). J Mol Evol, 47, 613- 624.
 • Eroğlu T, Özşensoy Y, Kurar E, Altunok V, Nizamlıoğlu M, Yük- sek N, 2015. Türkiye'deki bazı kedi ırklarının genetik yapı- larının mikrosatellit markörler ile genetik karakterizasyo- nu. J Cell Mol Biol, 13, 16-25.
 • Hall TA, 1999. BioEdit: A user-friendly biological sequen- ce alignment editor and analysis program for Windows 95/98/NT. Nucl Acids Symp Ser, 41, 95-98.
 • Jae-Heup K, Eizirik E, O'Brien SJ, Johnson WE, 2001. Structu- re and patterns of sequence variation in the mitochondrial DNA control region of the great cats. Mitochondrion, 14, 279-292.
 • Jia S, Chen H, Zhang G, Wang Z, Lei C, Yao R, Han X, 2007. Genetic variation of mitochondrial D-Loop region and evo- lution analysis in some Chinese cattle breeds. J Genet Ge- nomics, 34, 510-518.
 • Jobling MA, Tyler-Smith C, Hurles M, 2004. Human evoluti- onary genetics: Origins, peoples and disease. Garland Sci, Taylor Francis, NY, USA.
 • Librado P, Rozas J, 2007. DnaSP v5: A software for compre- hensive analysis of DNA polymorphism data. Bioinforma- tics, 25, 1451-1452.
 • Lopez J. V, Cevario S, O'Brien SJ, 1996. Complete nucleotid sequences of the domestic cat (Felis catus) mitochondrial genome and a transposed mtDNA tandem repeat (Numt) in the nuclear genome. Genomics, 33, 229-246.
 • Lopez JV, Culver M, Stephens JC, Johnson WE, O'Brien SJ, 1997. Rates of nuclear and cytoplasmic mitochondrial DNA sequences divergence in mammals. Mol Biol Evol, 14, 277-286.
 • Masuda RYMC, Shinyashiki F, Bando G, 1994. Molecular phylogenetic status of the Iriomote cat felis iriomotensis, inferred from mitochondrial DNA sequence analysis. Zool Sci, 11, 597- 604.
 • Mills LS, Pilgrim KL, Schwatz MK, McKelvey K, 2000. Iden- tifying lynx and other North American felids based on mtDNA analysis. Conserv Genet, 1, 285-288.
 • Tamada T, Kurose N, Masuda R, 2005. Genetic diversity in domestic cat Felis catus of the Tsushima Island, based on mitochondrial DNA cytochrome b and control region nuc- leotide sequences. Zoological Sci, 22, 627-633.
 • Tamura K, Dudley J, Nei M, Kumar S, 2007. MEGA4: Molecular evolutionary genetics analysis (MEGA) software version 4.0. Mol Biol Evol, 24, 1596-1599.
 • Wei L, Wu X, Jiang Z, 2009. The complete mitochondrial ge- nome structure of snow leopard Panthera uncia. Mol Biol Rep, 36, 871-878.
 • Wu X, Zheng T, Jiang Z, Wei L, 2007. The mitochondrial geno- me structure of the clouded leopard (Neofelis nebulosa). Genome, 50, 252-257.
 • Zhu ZY, Yue GH, 2008. The complete mitochondrial genome of red grouper Plectropomus leopardus and its applicati- ons in identification of grouper species. Aquaculture, 276, 44-49.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.