TEVFİK KÜÇÜKKARTALLAR
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
MURAT ÇAKIR
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Ahmet TEKİN
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
MEHMET BALASAR
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Adil KARTAL
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
HANDE KÖKSAL
(Konya Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Konya, Türkiye)
Bülent ERENGÜL
(Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Konya, Türkiye)
Emin TÜRK
(Başkent Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Konya, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 32Sayı: 4ISSN: 1300-0705 / 1308-8521Sayfa Aralığı: 252 - 255İngilizce

128 5
Estimation of the capacity of emergency surgery in Konya: Nine-year multicenter study
Amaç: Cerrahi acillerin sayısının sürekli artmasına rağmen acil cerrahi yatışları hakkında kısıtlı veri bulunmaktadır. Bu çok merkezli çalışmanın amacı, Konya şehrinde acil genel cerrahi sonuçlarını değerlendirmektir.Gereç ve Yöntemler: Konya'da tüm genel cerrahi acil başvurularının dokuz yıllık sonuçları incelendi (Ocak 2003Ocak 2012). Tüm demografik veriler istatistiksel olarak değerlendirildi.Bulgular: Konya'da yer alan 4 hastaneden 21954 hasta çalışmaya alınmıştır. Konya Numune Hastanesi (7154), Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (6654), Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi (6400) ve Başkent Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (1390) verileri toplandı. Hastaların yaş ortalaması 59,6 ve ortalama hastanede kalış süresi 3,3 gündü. Hastaneye kabul edilen hastaların tanıları; akut apandisit (%59,57), bağırsak tıkanıklığı (%11,12), travma (%7,97), boğulmuş kasık fıtığı (%5,46), akut kolesistit (%4,87), peptik ülser perforasyonu (%4,09), mezenterik iskemi (%2,73), nekrotizan fasiit (%2,73), gastrointestinal sistem kanaması (%1,79) ve diğerleriydi (%1,1).Sonuç: Bu çalışma ile cerrahi kabullerin sürekli arttığı görülmüştür. Non-travmatik akut karın, genel cerrahi acillerinin en sık nedeniydi. Yaşlı hastaların sayısında artış olmasına rağmen, hastanede kalış süresi ve mortalite oranları azalmıştır.
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Chianakwana GU, Ihegihu CC, Okafor PI, Anyanwu SN, Mbonu OO. Adult surgical emergencies in a developing country: the ex- perience of Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital, Nnewi, Anambra State, Nigeria. World J Surg 2005; 29: 804-807. [CrossRef]
 • Campbell WB, Lee EJ, Van de, Sijpe K, Gooding J, Cooper MJ. A 25-year study of emergency surgical admissions. Ann R Coll Surg Engl 2002; 84: 273-277. [CrossRef]
 • Curley PJ, Spark JI, Kester RC, Scott DJA. Audit of vascular surgical workload: use of data for service development. Ann R Coll Surg Engl 1996; 78: 209-213.
 • Ashraf SQ, Bajwa A, Magee TR, Galland RB. Vascular surgery with- in general surgery: an analysis of workload 1989-2005. Ann R Coll Surg Engl 2007; 89: 682-684. [CrossRef]
 • Chezian C, Pye J, Jenkinson LR. The next millennium are we be- coming emergency surgeons? A seven year audit of surgical and urological admissions in a rural district general hospital. Ann R Coll Surg Engl 2001; 83: 117-120.
 • Gürleyik G, Gürleyik E, Unalmişer S. Abdominal surgical emer- gency in the elderly. Turk J Gastroenterol 2004; 13: 47-52.
 • Breen A, Carr E, Mann E, Crossen-White H. Acute back pain man- agement in primary care: a qualitative pilot study of the feasibil- ity of a nurse-led service in general practice. J Nurs Manag 2004; 12: 201-209. [CrossRef]
 • Bagust A, Place M, Posnett JW. Dynamics of bed use in accom- modating emergency admissions: a stochastic simulation model. BMJ 1999; 319: 155-158. [CrossRef]
 • Tekin K, Ozek MC. Acute appendicitis after blunt abdominal trau- ma. Ulus Travma Derg 2001; 7: 207-209.
 • Anyanwu SN. Abdominal surgical emergencies in a Nigerian teaching hospital. Orient J Med 1989; 1: 18-21.
 • Rigberg D, Cole M, Hiyama D, McFadden D. Surgery in the nine- ties. Am Surg 2000; 66: 813-816.
 • Arhinful E, Jenkins D, Schiller HJ, Cullinane DC, Smoot DL, Zielin- ski MD. Outcomes of damage control laparotomy with open ab- domen management in the octogenarian population. J Trauma 2011; 70: 616-621. [CrossRef]
 • Agresta F, Mazzarolo G, Ciardo LF, Bedin N. The laparoscopic ap- proach in abdominal emergencies: has the attitude changed? : A single-center review of a 15-year experience. Surg Endosc 2008; 22: 1255-1262. [CrossRef]
 • Vatansev C, Tekin A. Yaşlılarda Fıtık Cerrahisi Türkiye Klinikleri. J Surg Med Sci 2006; 2: 86-88.
 • Lewis LM, Banet GA, Blanda M, Hustey FM, Meldon SW, Gerson LW. Etiology and clinical course of abdominal pain in senior pa- tients: a prospective, multicenter study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2005; 60: 1071-1076. [CrossRef]
 • Ragsdale L, Southerland L. Acute abdominal pain in the older adult. Emerg Med Clin North Am 2011; 29: 429-448. [CrossRef]
 • Mamode N, Pickford I, Leiberman P. Failure to improve outcome in acute mesenteric ischaemia: seven-year review. Eur J Surg 1999; 165: 203-208. [CrossRef]
 • Jaramov N, Sokolov M, Angelov K, Toshev S, Petrov B. Diverticu- losis of the colon end its complications under the mask of emer- gency surgical abdomen--10 years experience. Khirurgiia (Sofiia) 2009; 1: 5-9.
 • Borzellino G, Sauerland S, Minicozzi AM, Verlato G, Di Pietrantonj C, de Manzoni G, et al. Laparoscopic cholecystectomy for severe acute cholecystitis. A meta-analysis of results. Surg Endosc 2008; 22: 8-15. [CrossRef]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.