Neşe UNCU
(Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye)
ZEKİ USLU
(Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, Konya, Türkiye)
CEM UNCU
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, Konya, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 0Sayı: 36ISSN: 1300-4921 / 2458-908XSayfa Aralığı: 339 - 350Almanca

140 0
ZUR ÜBERSETZUNG VOM TÜRKISCHEN NATIONALEPOS DEDE KORKUT
Bu çalışmanın konusu, Dede Korkut hikâyelerinin Hendrik Boeschoten tarafından yapılan Almanca çevirisinin metin türü yaklaşımına göre incelenmesidir. Kahramanlık destanı Dede Korkut Türk dünyasının en önemli ortak değerlerinden sayılır. Çalışmada görüleceği gibi, metnin içeriği kültürel ögelerden oluşmakta ve bu durum çeviride büyük zorluklara neden olmaktadır. İncelemede eşdeğerlik, uygunluk, doğruluk ve yerindelik ölçütleri temel alınmıştır. Değerlendirme için sözcük, anlam, kullanım ve biçem eşdeğerliği çözümlenmiştir. Almanca çevirinin değerlendirilmesi sonucunda, biçim vurgulu metin türü özelliklerine dikkat edildiği, uygun eşdeğerlik yanında açıklama ve dipnotlarla içeriğin amaç dil okuruna başarılı bir biçimde aktarıldığı saptanmıştır. Bununla birlikte göze çarpan küçük çeviri sorunları ve olası seçenekler ele alınmıştır.
Sosyal > Edebiyat
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • BOESCHOTEN, Hendrik (2008). Das Buch des Dede Korkut: Heldenerzählungen aus dem türkischen Mittelalter. Reclam.
  • JUMPELT, Rudolf Walter (1961). Die Übersetzung naturwissenschaftlicher und technischer Literatur. Sprachliche Ma?stäbe und Methoden zur Bestimmung ihrer Wesenszüge und Probleme.
  • KOLLER, Werner (2011). Einführung in die Übersetzungswissenschaft. UTB. 8.Auflage.
  • REICHL, Karl (1993). ,,Epos als Ereignis. Bemerkungen zum Vortrag der zentralasiatischenTurkepen" Formen und Funktionen mündlicher Tradition; Vorträge eines Akademiesymposiums.
  • REISS, Katharina (1971). Grenzen und Möglichkeiten der Übersetzungskritik: Kategorien und Kriterien für eine sachgerechte Beurteilung von Übersetzungen. Hueber.
  • TEZCAN, Semih-BOESCHOTEN, Hendrik (2012). Dede Korkut Oğuznameleri. Yapı Kredi Yay.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.