Emin KAYA
(İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye)
MEHMET ALİ ERKURT
(Boş)
İLHAMİ BERBER
(Boş)
Mustafa KÖROĞLU
(Boş)
İrfan KUKU
(Boş)
Yıl: 2013Cilt: 20Sayı: 1ISSN: 1300-1744Sayfa Aralığı: 74 - 76İngilizce

28 4
Double-Hit Lymphoma Presenting with Aggressive Progression: A Case Report
Double-Hit lenfoma acil tedavi edilmez ise aylar içinde ölümcül olabilen kötü seyirli B hücreli lenfomadır. Biz burada kötü seyirli giden fatal seyreden Double-Hit Lenfomalı erişkin bir olguyu sunduk. 18 yaşındaki erkek hasta Kulak Burun Boğaz polikliniğine çene altındaki şişlik nedeni ile başvurdu ve eksizyonel biopsi yapıldı. Hastanın biyopsisi CD20(+) Burkitt-like lenfoma olarak rapor edildi. Ann-Arbor evreleme sistemine göre evre IIIB kabul edilen hasta tedavi protokolündeki kemoterapotiklere ve yüksek doz kemoterapi eşliğinde otolog kemik iliği nakline cevap vermedi. Hastamız tanı konulmasından yaklaşık 12 ay sonra kaybedildi. Double-Hit lenfoma agresif gidişli olabilir ve fatal seyirli seyredebilir. Bu yüzden tanıdan sonra zaman kaybetmeden tedavi başlanmalıdır.
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
  • Kluin PM, Harris NL, Stein H, Leoncini L, Raphael M, Campo E, et al. B-cell lymphoma, unclassifiable, with features intermediate between diffuse large B-cell lymphoma and Burkitt lymphoma. In: Swerdlow SH, Campo E, et al., editors. WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. 4th ed. Lyon: IARC Press; 2008. p. 265-6.
  • Tomita N, Tokunaka M, Nakamura N, et al. Clinicopathological features of lymphoma/leukemia patients carrying both BCL2 and MYC translocations. Haematologica 2009;94:9359-43.
  • Snuderl M, Kolman OK, Chen YB, et al. B-cell lymphomas with concurrent IGH-BCL2 and MYC rearrangements are aggressive neoplasms with clinical and pathologic features distinct from Burkitt lymphoma and diffuse large B-cell lymphoma. Am J Surg Pathol 2010; 34:327-40.
  • Johnson NA, Savage KJ, Ludkovski O, et al. Lymphomas with concurrent BCL2 and MYC translocations: the critical factors associated with survival. Blood 2009;114:2273-9.
  • LaCasce AS, Kho ME, Friedberg JW, et al. Comparison of referring and final pathology for patients with non- Hodgkin's lymphoma in the National Comprehensive Cancer Network. J Clin Oncol 2008;26:5107-12.
  • Evens AM, Gordon LI. Burkitt's and Burkitt-like lymphoma. Curr Treat Options Oncol 2002;3:291-305.
  • Thomas DA, O'Brien S, Faderl S, Manning JT Jr, Romaguera J, Fayad L, et al. Burkitt lymphoma and atypical Burkitt or Burkitt-like lymphoma: Should these be treated as different diseases? Curr Hematol Malig Rep 2011;6:58-66.
  • Parker SM, Olteanu H, Vantuinen P, Lawton CH, Schultz CJ, et al. Follicular transformation to dual translocated Burkitt like lymphoma: improved disease control associated with radiaton therapy. Int J Hematol 2009;90:616-22.
  • Hiroaki T, Shinichiro H, Daijiro A, Shio S. Double-Hit Lymphoma at second relapse of Burkitt-like Lymphoma; A case Report. J Clin Exp Hematopathol 2011; 51:43-7.
  • Sietse M Aukema, Reiner Siebert, Ed Schuuring, Gustaaf W van Imhoff, Hanneke C Kluin-Nelemans, Evert-Jan Boerma, Philip M Kluin. Double-hit B-cell lymphomas. Blood 117:2319-31.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.