MEHMET ASIL
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bölümü, Konya, Türkiye)
Ramazan DERTLİ
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bölümü, Konya, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 17Sayı: 4ISSN: 2619-9793 / 2148-094XSayfa Aralığı: 131 - 135Türkçe

145 4
Biyopsi İle Tanı Konmuş Non-Alkolik Steatohepatit Hastalarında Noninvaziv Bir Belirteç Olarak Nötrofil Lenfosit Oranının Değerlendirilmesi
Amaç: Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı dünya çapında prevalansı artan önemli bir sağlık sorunudur. Nötrofil lenfosit oranı basit kan sayımı ile hesaplanabilecek ucuz bir inflamasyon belirtecidir. Bu çalışmada non-alkolik steatohepatit ve basit karaciğer yağlanması olan hastalarda nötrofil lenfosit oranının araştırılması ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntemler: Karaciğer biyopsisi ile tanı konmuş 15 non-alkolik steatohepatit hastası, abdominal ultrasonografiyle tanı konmuş 65 basit karaciğer steatozu hastası ve 65 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Hastalara fizik muayene yapılarak antropometrik ölçümler alındı. Rutin laboratuar tetkikleri sırasında bakılan hemogramlar kullanılarak nötrofil lenfosit oranı hesaplandı ve çeşitli klinik ve laboratuar parametrelerle ilişkisi araştırıldı. Bulgular: Ortalama nötrofil lenfosit oranı non-alkolik steatohepatit gurubunda 2,16±0,49, basit steatoz gurubunda 1,62±0,43 ve sağlıklı kontrollerde 1,51±0,31 olarak saptanmış olup üç grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001). İkili karşılaştırmalarda nötrofil lenfosit oranı açısından non-alkolik steatohepatit grubu ile hem basit steatozlar hem de sağlıklı kontroller arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (her ikisi için de p<0,001) ancak basit steatoz grubu ile sağlıklı kontroller arasında fark olmadığı (p=0,086) saptandı. Nötrofil lenfosit oranı ile abdominal ultrasonografideki yağlanma derecesi ya da karaciğer biyopsi bulguları arasında ilişki saptanmadı (p>0,05). Yapılan ROC analizlerinde non-alkolik steatohepatit hastalarını ayırt etmesi açısından nötrofil lenfosit oranı için AUC=0,868 (%95 güven aralığı: 0,781-0,956) ve seçilen 1,793 eşik de- ğeri için hesaplanan sensitivite %86,5 ve spesifite %81 olarak bulundu. Sonuç: Bu çalışmada nötrofil lenfosit oranının non-alkolik steatohepatit hastalarında gerek basit karaciğer steatozu olan hastalardan gerekse sağlıklı kontrollerden daha yüksek olduğu ancak basit steatoz gurubuyla sağlıklı kontroller arasında fark olmadığı saptandı. Bu da nötrofil lenfosit oranındaki artışın non-alkolik steatohepatite bağlı hepatik inflamasyon ve eşlik eden düşük düzey bir sistemik inflamasyon nedeniyle olabileceğini akla getirmektedir
Fen > Tıp > Gastroenteroloji ve Hepatoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Younossi ZM, Stepanova M, Afendy M, Fang Y, Younossi Y, Mir H et al. Changes in the prevalence of the most common causes of chronic li- ver diseases in the United States from 1988 to 2008. Clin Gastroenterol Hepatol. 2011; 9: 524-30. [CrossRef]
 • Satapathy SK, Sanyal AJ. Epidemiology and natural history of nonalco- holic fatty liver disease. Semin Liver Dis. 2015; 35: 221-35. [CrossRef]
 • Zhu JZ, Dai YN, Wang YM, Zhou QY, Yu CH, Li YM. Prevalence of nonal- coholic fatty liver disease and economy. Dig Dis Sci. 2015; 60: 3194- 202. [CrossRef]
 • Loomba R, Sanyal AJ. The global NAFLD epidemic. Nat Rev Gastroen- terol Hepatol 2013;10: 686-90. [CrossRef]
 • Harmon RC, Tiniakos DG, Argo CK. Inflammation in nonalcoholic steatohepatitis. Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2011; 5: 189-200. [CrossRef]
 • Meli R, Mattace Raso G, Calignano A. Role of innate immune respon- se in non-alcoholic Fatty liver disease: metabolic complications and therapeutic tools. Front Immunol. 2014; 5: 177. [CrossRef]
 • Lu ZY, Shao Z, Li YL, Wulasihan M, Chen XH. Prevalence of and risk factors for non-alcoholic fatty liver disease in a Chinese population: an 8-year follow-up study. World J Gastroenterol 2016; 22: 3663-9. [CrossRef]
 • Kekilli M, Tanoglu A, Sakin YS, Kurt M, Ocal S, Bagci S. Is the neut- rophil to lymphocyte ratio associated with liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B? World J Gastroenterol 2015; 21: 5575-81. [CrossRef]
 • Kumar R, Geuna E, Michalarea V, Guardascione M, Naumann U, Lo- rente D et al. The neutrophil-lymphocyte ratio and its utilisation for the management of cancer patients in early clinical trials. Br J Cancer 2015; 112: 1157-65. [CrossRef]
 • Mercan R, Bitik B, Tufan A, Bozbulut UB, Atas N, Ozturk MA, et al. The association between neutrophil/lymphocyte ratio and disease activity in rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis. J Clin Lab Anal 2016; 30: 597-601. [CrossRef]
 • Day CP. Non-alcoholic steatohepatitis (NASH): where are we now and where are we going? Gut 2002; 50: 585-8. [CrossRef]
 • Celikbilek M, Dogan S, Ozbakır O, Zararsız G, Kücük H, Gürsoy S, et al. Neutrophil-lymphocyte ratio as a predictor of disease severity in ulcerative colitis J Clin Lab Anal 2013; 27: 72-6. [CrossRef]
 • Gunaldi M, Goksu S, Erdem D, Gunduz S, Okuturlar Y, Tiken E, et al. Prognostic impact of platelet/lymphocyte and neutrophil/lymphocy- te ratios in patients with gastric cancer: a multicenter study. Int J Clin Exp Med. 2015; 8: 5937-42.
 • Biyik M, Ucar R, Solak Y, Gungor G, Polat I, Gaipov A et al. Blood neutrophil-to-lymphocyte ratio independently predicts survival in patients with liver cirrhosis. Eur J Gastroenterol Hepatol 2013; 25: 435-41. [CrossRef]
 • Yilmaz H, Yalcin KS, Namuslu M, Celik HT, Sozen M, Inan O, et al. Neutrophil-Lymphocyte Ratio (NLR) could be better predictor than C-reactive Protein (CRP) for liver fibrosis in Non-alcoholic Steatohepa- titis (NASH). Ann Clin Lab Sci 2015; 45: 278-86.
 • Hui JM, Hodge A, Farrell GC, Kench JG, Kriketos A, George J. Beyond insulin resistance in NASH: TNF-alpha or adiponectin? Hepatology 2004; 40: 46-54. [CrossRef]
 • Alaaeddine N, Sidaoui J, Hilal G, Serhal R, Abedelrahman A, Khoury S. TNF-? messenger ribonucleic acid (mRNA) in patients with nonalco- holic steatohepatitis. Eur Cytokine Netw 2012; 23: 107-11.
 • Leite NC, Salles GF, Cardoso CR, Villela-Nogueira CA. Serum biomar- kers in type 2 diabetic patients with non-alcoholic steatohepatitis and advanced fibrosis. Hepatol Res 2013; 43: 508-15. [CrossRef]
 • Abiru S, Migita K, Maeda Y, Daikoku M, Ito M, Ohata K, et al. Serum cytokine and soluble cytokine receptor levels in patients with non- alcoholic steatohepatitis. Liver Int 2006; 26: 39-45. [CrossRef]
 • Alkhouri N, Tamimi TA, Yerian L, Lopez R, Zein NN, Feldstein AE. The inflamed liver and atherosclerosis: a link between histologic severity of nonalcoholic fatty liver disease and increased cardiovascular risk. Dig Dis Sci 2010; 55: 2644-50. [CrossRef]
 • Biyik M, Polat I, Cifci S, Ucar R, Baloglu I, Asil M, et al. Use of non invasive tests to predict liver fibrosis in chronic hepatitis B. Hepatol Int.2015;9 (Supp 1): S210.
 • Jayakumar S, Harrison SA, Loomba R. Noninvasive markers of fibrosis and ınflammation in nonalcoholic fatty liver disease. Curr Hepatology Rep 2016; 15: 86-95. [CrossRef]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.