ABDULLAH VARLIK
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Harita Mühendislik Bölümü, Konya, Türkiye)
FIRAT URAY
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Harita Mühendislik Bölümü, Konya, Türkiye)
Azim METİN
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Harita Mühendislik Bölümü, Konya, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 8Sayı: 2ISSN: 1309-3983 / 1309-3983Sayfa Aralığı: 141 - 150Türkçe

194 3
Sokak Sağlıklaştırma Projelerinde Yersel Lazer Tarayıcı İle Mimari Rölöve Alımı: Afyonkarahisar Kentsel Sit Alanı Örneği
Yersel lazer tarayıcı sistemleri özellikle mimari ve arkeolojik ölçme uygulamalarında kültürel mirasların belgelenmesi çalışmalarında en çok tercih edilen metotlardan birisi olmuştur. Bu çalışmada yersel lazer tarayıcı, mimari ölçümlere benzer bir uygulama olan sokak sağlıklaştırma projesinde kullanılmıştır. Sokak sağlıklaştırma projeleri, tarihi ve kültürel öneme sahip bölgelere dahil olan sokaklarda bulunan yapıların sokağa bakan cephelerin tarihi dokusu korunarak aslına uygun yeniden restore edilmesini hedefler. Bu amaçla öncelikle, tarihi yapıların istenen doğruluk ve hassasiyette rölöve çizimlerine ihtiyaç duyulur. Rölöve çizimleri yüksek yoğunluklu nokta bulutundan elde edilebilir. Bu proje kapsamında Afyonkarahisar kentsel sit alanına dahil olan sokaklardaki tarihi yapıların sokağa bakan cephelerinin lazer taraması yapılmış ve rölöve çizimleri oluşturulmuştur. Sit alanı M.Ö. 1350'de inşaatı tamamlanan Afyonkarahisar kalesinin bulunduğu dağın eteklerinde yer almaktadır. Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın hazineleri bu kalede saklanmıştır. Anadolu Selçuklu tarihinde bu kültürel bölge önemli bir rol oynamaktadır. Bu kültürel varlığın belgelenmesi ve korunması kentsel sit projesinin önemli bir parçasıdır. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır, ilki saha çalışmaları için hazırlık aşaması, referans noktalarının işaretlenmesi ve kontrol noktalarının koordinatlandırılmasını içermektedir. İkinci aşama da ise yapıların ve çevrelerinin lazer taramasının yapılmıştır. Ölçekli çizimler CAD ortamında üretilmiş ve bu yapılara ait kesit ve planların oluşturulması için bu çizimler kullanılmıştır
Fen > Mühendislik > Jeoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Uray, F., Metin, A. ve Varlık, A. (2015). Sokak Sağlıklaştırma Projelerinde Lazer Tarayıcı İle Mimari Rölöve Alımı: Sille Mahallesi Örneği, TUFUAB VIII. Sempozyumu, Konya, 2015.
 • Letellier, R., Schmid, W., LeBlanc, F. (2007). Recording, Documentation, and Information Management for the Conservation of Heritage Places: Guiding Principles, 2007.Liu, X. (2008). Airborne LiDAR for DEM generation: some critical issues. Progress in Physical Geography, 32(1), 31-49.
 • T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Korunması Gerekli Doku Ve Sokakları Sağlıklaştırma Ve Kentsel Tasarım Projesi yönetmeliği. 24.03.2016 tarihinde http://www.kulturvarliklari.gov.tr/ adresinden erişildi.
 • Peripimeno, M. (2005). Sperimentazione di tecniche 3D laser scanning per l'analisi e la conservazione del patrimonio archeologico e storico-monumentale. Definizione di procedure e campi di utilizzo.
 • Klimoski, S. (2006). Using 3D Terrestrial Laser Scanning to Model the Interior of an Abandoned Theater for Renovation Purposes. Volume 8, Papers in Resource Analysis. Saint Mary's University of Minnesota Central Services Press. Winona, MN.
 • Van Genechten, B., Demeyere, T., Herinckx, S., Goos, J., Schueremans, L., Roose, D., Santana, M. (2009). Terrestrial Laser Scanning In Architectural Heritage - Deformation Analysis and The Automatic Generation of 2d Cross sections. 22nd CIPA Symposium, October 11-15, 2009, Kyoto, Japan.
 • Al-Manasir, K., Fraser, C. (2006). Automatic registration of terrestrial laser scanner data via imagery. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. XXXVI, Part 5.Kienzle, S. (2004). The effect of DEM raster resolution on first order, second order and compound terrain derivatives. Transactions in GIS, 8(1), 83-111.
 • Reulke, R. (2006). Combination of distance data with high resolution images. Image Engineering and Vision Metrology,ISPRS Archives. Vol. XXXVI, Part 5.
 • Staiger, R., 2003. Terrestrial laser scanning: Technology, systems and applications. Second FIG Regional Conference, Marrakech, Morocco, December 2-5, 2003.
 • Grussenmeyer, P., Alby, E., Lande, T., Koehl, M., Guillemin, S., Hullo, J-F., Assali, P., Smigel, E. (2012). Recording Approach of Heritage Sites Based on Merging Point Clouds From High Resolution Photogrammetry and Terrestrial Laser Scanning. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XXXIX-B5, XXII ISPRS Congress, 25 August - 01 September 2012, Melbourne, Australia.
 • Kedzierski, M., Walczykowski, P., Orych, A., Czarnecka, P. (2015). Accuracy Assessment of Modeling Architectural Structures and Details Using Terrestrial Laser Scanning. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL- 5/W7, 2015 25th International CIPA Symposium 2015, Taipei, Taiwan.
 • Poesova, J., (2015). Measurement And Spatial Model Creation Of The Inner Part Of The Helfenburk Castle Near Ústek, Master's Thesis, Czech Technical University In Prague, Faculty Of Civil Engineering, 2015.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.