Fatih KARAMERCAN
(Avukat)
Yıl: 2014Cilt: 9Sayı: 91ISSN: 1306-9802 / 2791-8432Sayfa Aralığı: 104 - 105Türkçe

1113 7
Basit Yargılama Usulünde Cevap Dilekçesinin Tebliği Zorunlu mudur?
6100 sayılı HMK 316-322'nci maddeleri arasında yer alan basit yargılama usulünün düzenlenme amacı, HMK 316'ncı maddesinin gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, yargılamayı kısaltması ve basitleştirmesidir. Uygulama açısından, bazı yerel mahkemelerin, basit yargılama usulüne tabi bir yargılamada, davalının cevap dilekçesini davacıya tebliğ etmeyerek hüküm kurdukları gözlemlenmektedir. Çalışma konumuz; bazı yerel mahkemelerce yapılan söz konusu uygulamanın HMK'nın genel ruhuna ve de özellikle hukukî dinlenilme hakkına uygun olup olmadığıdır.
Sosyal > Hukuk
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.