Nimet ÜNLÜ
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı,)
SAİD KARABEKİROĞLU
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı,)
ZEHRA İLERİ
(Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı,)
Fatma Betül KAHRAMAN
(Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı,)
Yıl: 2014Cilt: 24Sayı: 2ISSN: 1300-9044 / 1300-9044Sayfa Aralığı: 206 - 212Türkçe

142 3
ORTODONTİK TEDAVİ GÖREN BİREYLERDE SIGNIFICANT CARIES INDEX UYGULAMASININ ÇÜRÜK RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ: PİLOT ÇALIŞMA
Amaç: Ortodontik tedavi gören hastalarda Significant Caries Index uygulamasının çürük riski üzerine etkisini incelemektir. Materyal Metod: Sabit ortodontik tedavi gören 90 birey değerlendirildi. Bütün hastalar 0,018 inç slot preadjusted sabit ortodontik apareyler ile tedavi edildi. Bireyler tedavi başlangıcında (T1) ve tedavi bitiminde (T2) beyaz nokta lezyonu görülme sıklığının tespiti amacıyla Gorelick indeksine göre klinikte muayene edildi. Her birey için T1 ve T2 de DMFT (Çürük, Dolgulu ve Eksik Diş Sayısı) indeksi değeri hesaplandı. DMFT indeksi değerlendirmesinde klinik muayenede Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterleri ve bitewing radyograflar kullanıldı. Tüm kayıtların alınmasından sonra bireyler başlangıç Significant Caries Index değerine göre 3 risk grubuna (G1,G2,G3) ayrıldı. Bulgular: Çalışmayı tamamlayan 72 hastanın (38 kız, 34 erkek) yaş ortalaması T1'de 14,7±1,63 olarak bulundu. DMFT ortalaması 3,18 olarak bulunurken, Significant Caries Index değerinin 5,00 olduğu görüldü. Tedavi sürecinde ortalama DMFT artışı 0,14 olarak bulundu. T1'de beyaz nokta lezyonu görülme sıklığının %16,6 olduğu, T2' de %59,6 olduğu görüldü. Beyaz nokta lezyonu görülme insidansı %40 olarak bulundu. Significant Caries Index uygulamasına göre oluşturulan risk grupları arasında DMFT artışı, beyaz nokta lezyonu oluşumu ve şiddeti açısından anlamlı fark olmadığı görüldü (p>0,05). Sonuç: Sabit ortodontik tedavi gören bireylerde Significant Caries Index uygulamasının bireylerin DMFT indeksi değişimi ve beyaz nokta lezyonu oluşumu üzerine belirleyici bir rol oynamadığı bulunmuştur.
Fen > Diş Hekimliği > Diş Hekimliği
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Koser C, Nalçacı A. Çürük prevalansındaki yaklaşımlar ve karyogram konsepti. Cumhuriyet Dent J 2011;14:230-45.
 • 2. Pitts NB. Do we understand which children need and get appropriate dental care? Br Dent J 1997;182:273-8.
 • 3. Bratthall D. Introducing the Significant Caries Index together with a proposal for a new global oral health goal for 12-year-olds. Int Dent J 2000;50:378-84.
 • 4. Nishi M, Stjernswärd J, Crlsson P, Bratthall D. Caries experience of some countries and areas expressed by the Significant Caries Index. Community Dent Oral Epidemiol 2002;30:296-301.
 • 5. Namal N, G. Can G, Vehid S, Koksal S, Kaymaz A. Dental health status and risk factors for dental caries in adults in Istanbul, Turkey. East Mediterr Health J 2008;1:110-4.
 • 6. Namal N, Yüceokur AA, Can G. Significant caries index values and related factors in 5-6-year-old children in Istanbul, Turkey. East Mediterr Health J 2009;15: 178-84.
 • 7. García-Cortés JO, Medina-Solís CE, LoyolaRodriguez JP, Mejía-Cruz JA, Medina-Cerda E, Patiño-Marín N, Pontigo-Loyola AP. Dental caries experience, prevalence and severity in Mexican adolescents and young adults. Rev Salud Publica 2009;11:82-91.
 • 8. Gorelick L, Geiger A, Gwinnet AJ. Incidence of white spot formation after bonding and banding. Am J Orthod 1982;81:93-8.
 • 9. Akin M, Tazcan M, Ileri Z, Basciftci FA. Incidence of white spot lesion during fixed orthodontic treatment. Turkish J Orthod 2013;26:98-102.
 • 10. Karadaş M, Cantekin K, Celikoglu M. Effects of orthodontic treatment with a fixed appliance on the caries experience of patients with high and low risk of caries. Journal of Dental Sciences 2011;6:195-9.
 • 11. World Health Organization, Oral Health Surveys. Basic Methods, WHO, Geneva, Switzerland, 4th edition, 1997.
 • 12. Lundstrom F, Krasse B. Streptococcus mutans and lactobacilli frequency in orthodontic patients; the effect of chlorhexidine treatments. Eur J Orthod 1987; 9:109-16.
 • 13. Şengün A, Sarı Z, Ramoğlu SI, Malkoç S, Duran I. Evaluation of the dental plaque pH recovery effect of a xylitol lozenge on patients with fixed orthodontic appliances. Angle Orthod 2004;74:240-4.
 • 14. Ogaard B. White spot lesions during orthodontic treatment: mechanisms and fluoride preventive aspects. Semin Ortod 2008;14:183-93.
 • 15. Benson P. Evaluation of white spot lesions on teeth with orthodontic brackets. Semin Orthod 2008;14:200-8.
 • 16. Gelgor E, Buyukyilmaz T. A practical approach to white spot lesion removal. World J Orthod 2003;4:152-6.
 • 17. Richter AE, Arruda AO, Peters MC, Sohn W. Incidence of caries lesions among patients treated with comprehensive orthodontics. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011;139:657-64.
 • 18. Markovic N, Arslanagic Muratbegovic A, Kobaslija S, Bajric E, Selimovic-Dragas M, Huseinbegovic A. Caries prevalence of children and adolescents in Bosnia and Herzegovina. Acta Med Acad 2013;42:108-16.
 • 19. Cypriano S, Hoffmann RH, de Sousa Mda L, Wada RS. Dental caries experience in 12-year-old schoolchildren in southeastern Brazil. J Appl Oral Sci 2008;16:286-92.
 • 20. Hescot P, Roland E. Dental Health in France 1993 - DMF score for 6- 9- and 12-year-olds. Publication of the French Union for Oral Health, 1994.
 • 21. Taşveren SK, Yalçın Yeler D, Sözen A, Taşveren S. 12 yaş grubu çocukların diş fırçalama sıklığı-DMFT ilişkisi. Atatürk Üniv Dişhek Fak Derg 2005;15:11-4
 • 22. Ogaard B, Rolla G, Arends J, ten Cate JM. Orthodontic appliances and enamel demineralization. Part 2. Prevention and treatment of lesions. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 1988;94:123-8.
 • 23. Hadler-Olsen S, Sandvik K, El-Agroudi MA, Øgaard B. The incidence of caries and white spot lesions in orthodontically treated adolescents with a comprehensive caries prophylactic regimen--a prospective study. Eur J Orthod 2012;34: 633-9.
 • 24. Enia M, Bock N, Ruf S. White-spot lesions during multibracket appliance treatment: a challenge for clinical excellence. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011;140:17-24.
 • 25. Mitchell L. Decalcification during orthodontic treatment with fixed appliances. Br J Orthod 1992;19:199-205.
 • 26. Ogaard B. Prevalence of white spot lesions in 19- year-olds: a study on untreated and orthodontically treated persons 5 years after treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1989;96:423-7.
 • 27. Chapman JA, Roberts WE, Eckert GJ, Kula KS, González-Cabezas C. Risk factors for incidence and severity of white spot lesions during treatment with fixed orthodontic appliances. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010;138:188-94.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.