Mehmet Ali KAPAR
(Prof.Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi)
Yıl: 2016Cilt: 0Sayı: 28ISSN: 1304-0618 / 2602-408XSayfa Aralığı: 237 - 238Türkçe

133 0
KARDEŞİM AHMET SÂİM ARITAN
Ahmet Sâim Arıtan, 1963 yılından itibaren tanıştığımız ve tanıdığımız de- ğerli arkadaşlarımızdan birisi idi. 1963 yılında Konya İmam Hatip Okulunda öğ- renci idi. O yıllarda İmam Hatip yıllarında şubelerimizin ayrı olması münasebetiyle teneffüslerde görüşebiliyorduk. O günlerde bile giyimi kuşamı, hareketli ve sevecen tavırları herkesin dikkatini çekmekte idi. İmam Hatip Okulu'ndan mezun olduktan sonra Konya Yüksek İslâm Enstitüsünde birlikteliğimiz dört yıl devam etti. Aynı sınıfta ve hatta aynı sırada geçen dört yıl. Ahmet Sâim Arıtan kardeşim ile birlikte sınıfın öndeki ilk sırasında oturmayı tercih ederdik. Bu durum bizim hocalarımızı daha dikkatli dinlememize vesile olurdu. Derslere geç kalmayı hiç sevmeyen arkadaşımız, geç kalanlara da dikkatimizin dağılmasına sebep olduğu için tepki gösterirdi. Enstitü numaramız birbirimize yakın olduğu için sözlü sınavlara birbirimizin ardından girerdik. Açık sözlü olmakla birlikte herkes tarafından sevilen Ahmet Sâim Arıtan kardeşim, giyim kuşamının yanında son derece tertipli düzenli bir yapıya sahipti. Sıranın üzerindeki kitap ve defterlerinin düzenindeki ahenk onun hakkında kanaat edinmek için yeterli idi. Kendisine göre önemli gördüğü hikmetli sözleri defterine kaydederdi. Hatta devamlı kullandığı defterinin kapağında "En büyük intikam affetmektir." cümlesi yazılı idi. Adının kısaltılarak değil açık olarak "Ahmet Sâim Arıtan" şeklinde yazılmasını isterdi. En çok sevdiğimiz derslerden biri olan Siyer ve İslâm Tarihi dersi için evlerinden büyükçe bir teyp getirir ve rahmetli M. Hulûsi Bolay hocamızın derslerini kaydederdi. 1974 yılında Yüksek İslâm Enstitüsünü derece ile bitirenler arasında olan Ahmet Sâim Arıtan karde- şim ile aynı dönemde ben Topçu, o da Personel olarak askerlik görevini yerine getirdik. Askerlik görevinden sonra 1985 yılında Konya İlahiyat Fakültesine İslâm Sanatları Tarihi hocası olarak göreve başladığım döneme kadar görev yerlerimizin farklılığı sebebiyle çok sık görüşmelerimiz olmadı. Ancak 1985 yılında Fakültemizde göreve başlaması, eski dostluğun devamına vesile oldu. Daha sonraki yıllarda İslâm Tarihi ve San'atları Bölümü başkanlığım döneminde Türk İslâm Sanatları Tarihi Anabilim Dalı başkanı olarak birlikte görev yaptık. Bölüm toplantılarımızın yanısıra karşılıklı yaptığımız ziyaretler eski günlerin yâd edilmesine ve Fakülte içinde yapılması düşünülen yeni projelerin gündeme gelmesine sebep oluyordu. Nitekim İslâm Tarihi ve San'atları Bölümü Dergisi olan İSTEM dergisinin yayın hayatına kazandırılması için büyük çaba harcayarak Dergimizin bilhassa basım aşamasında daha kaliteli yayımlanmasına katkı sağ- ladı İstem Dergisinde yayınlanacak makalelerin tashihine çok önem verir, kimin makalesi olursa olsun gerekli düzeltmeleri mutlaka yapardı. Ayrıca Fakültede Ebru ve Cilt atölyeleri kurarak bu alanda öğrencilerin yetişmesine öncülük etti. Sanırım bu konuda bir çok başarılı öğrenci yetiştirmiştir. 2011-2014 yılları arasında deruhte ettiği Dekanlık görevine gelmesi, bizleri mutlu etmişti. Bu dönemde yaşdaş ve devre arkadaşı oluşumuz ve bölüm içindeki birlikteliğimiz Dekanlığa taleplerimizin daha rahat iletilmesine vesile oluyordu. Cenâb-ı Hak ona rahmetiyle muamele etsin. O'nu âlî makamlara eriştirsin. Sevenleriyle birlikte cennette buluştursun.
Sosyal > Sanat
Sosyal > Tarih
Sosyal > Edebiyat
Sosyal > Müzik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.