Hüseyin TOKGÖZ
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Ümran ÇALIŞKAN
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, Konya, Türkiye)
Yıl: 2017Cilt: 11Sayı: 1ISSN: 1307-4490 / 2148-3566Sayfa Aralığı: 51 - 55Türkçe

135 3
Bernard Soulier Sendromlu Hastalarda Klinik ve Genotipik Bulgular: Tek Merkez Deneyimi
amaç: Bernard Soulier Sendromu (BSS), bir herediter kanama bozukluğu olup, makrotrombositopeni ve uzamış kanama zamanı ile karakterizedir. BSS, trombosit yüzeyinde hasarlı damar duvarına yapışmadan sorumlu GpIb/V/IX kompleksinin yokluğu veya disfonksiyonundan kaynaklanır. Çalışmada, merkezimizde takip edilen BSS tanılı olguların klinik, laboratuvar bulguları ve mutasyon analizi değerlendirilmiştir. Gereç ve yöntemler: Çalışmaya Meram Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalında takip edilen 7 BSS olgusu dâhil edildi. Olguların klinik ve laboratuvar bulguları hastaların tıbbi dosya kayıtlarından derlendi. Mutasyon analizi için sırasıyla DNA izolasyonu, polimeraz zincir reaksiyonu ve DNA pürifikasyonu ve DNA dizi analizi yöntemleri kullanıldı. Elde edilen DNA numuneleri, GP1BA (NM_000173.4), GP1BB (NM_000407.4), ve GP9 (NM_000174.3) mutasyonları açısından incelendi. Oranların karşılaştırılmasında Fischer'in exact testi kullanıldı. Bulgular: Olguların yaşları 8.5 yaş ile 29 yaş arasında değişmekteydi (ortanca 24 yaş). Olguların hepsinin cinsiyeti kızdı. Tanı alma yaşları 7 ay ile 8 yaş arasında değişiyordu (ortanca 30 ay). Hastalarda görülen kanama tipleri; epistaksis (%71), diş eti kanaması (%71), gastrointestinal kanama (%43), menoraji (%71), gastorintestinal kanama (%28), viseral kanama %14, cerrahi sonrası kanama (%5)'di. Olguların hepsinde makrotrombositopeni vardı. Trombosit fonksiyon testlerinde ADP, epinefrin ve kollajene cevap normal, ristosetine cevap bozuktu. Akım sitometrik olarak trombosit yüzeyinde GpIb/V/IX ekspresyonu 6 olguda düşük, bir olguda ise normaldi. Genetik olarak 6 olguda GP1BB geninde [homozigot c.233T>G. p.Leu78Arg ve c.[470T>A(+)472_473del(CT)] (p.Leu157GlnfsX151)], bir olguda GP1BA geninde (homozigot c.1A>C) mutasyon saptandı. Mutasyon tipi ile klinik bulgular arasında korelasyon saptanmadı (p>0.05). Sonuç: Çalışmada BSS tanılı olguların klinik ve laboratuvar bulguları ile mutasyon analizi değerlendirilmiştir. BSS hastaları için mukokutanöz kanamalar önemli bir problem oluşturmaktadır. Özellikle menstruasyon olan kız çocuklarında transfüzyon gereksinimi ortaya çıkabilmektedir. Çalışmada, BSS'li hastalarda yeni tanımlanan mutasyonlar gösterildiği için literatüre katkı sağlayacaktır. BSS'li hastalarda klinik bulgular ile mutasyon arasındaki ilişkinin tanımlanabilmesi için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Fen > Tıp > Hematoloji
Fen > Tıp > Onkoloji
Fen > Tıp > Pediatri
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Lambert MP, Poncz M. Inherited Platelet Disorders. In: Orkin SH, Fisher DE, Ginsburg D, Look AT, Lux SE, Nathan DG (eds). Nathan and Oski's Hematology and Oncology of Infancy and Childhood. 8th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2015:1167-203.
 • 2. Diz-Küçükkaya R. Inherited platelet disorders including Glanzmann thrombasthenia and Bernard-Soulier syndrome. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2013;2013:268-75.
 • 3. Lanza F. Bernard-Soulier syndrome (hemorrhagiparous thrombocytic dystrophy). Orphanet J Rare Dis 2006;1:46.
 • 4. Balduini CL, Pecci A, Noris P. Diagnosis and management of inherited thrombocytopenias. Semin Thromb Hemost 2013;39:161-71.
 • 5. Savoia A, Pastore A, De Rocco D, Civaschi E, Di Stazio M, Bottega R, et al. Clinical and genetic aspects of Bernard-Soulier syndrome: Searching for genotype/phenotype correlations. Haematologica 2011;96:417-23.
 • 6. Jenkins CS, Phillips DR, Clemetson KJ, Meyer D, Larrieu MJ, Luscher EF. Platelet membrane glycoproteins implicated in ristocetin-induced aggregation. Studies of the proteins on platelets from patients with Bernard-Soulier syndrome and von Willebrand's disease. J Clin Invest 1976;57:112-24.
 • 7. Cohn RJ, Sherman GG, Glencross DK. Flow cytometric analysis of platelet surface glycoproteins in the diagnosis of Bernard-Soulier syndrome. Pediatr Hematol Oncol 1997;14:43-50.
 • 8. Balduini CL, Savoia A. Genetics of familial forms of thrombocytopenia. Hum Genet 2012;131:1821-32.
 • 9. Savoia A, Kunishima S, De Rocco D, Zieger B, Rand ML, PujolMoix N, et al. Spectrum of the mutations in Bernard-Soulier syndrome. Hum Mutat 2014;35:1033-45.
 • 10. Lopez JA, Andrews RK, Afshar-Kharghan V, Berndt MC. BernardSoulier syndrome. Blood 1998;91:4397-418.
 • 11. Tosetto A, Rodeghiero F, Castaman G, Goodeve A, Federici AB, Batlle J, et al. A quantitative analysis of bleeding symptoms in type 1 von Willebrand disease: Results from a multicenter European study (MCMDM-1 VWD). J Thromb Haemost 2006;4:766-73.
 • 12. Page LK, Psaila B, Provan D, Michael Hamilton J, Jenkins JM, Elish AS, et al. The immune thrombocytopenic purpura (ITP) bleeding score: Assessment of bleeding in patients with ITP. Br J Haematol 2007;138:245-8.
 • 13. O'Brien SH. Bleeding scores: Are they really useful? Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2012;2012:152-6.
 • 14. McKay H, Derome F, Haq MA, Whittaker S, Arnold E, Adam F, et al. Bleeding risks associated with inheritance of the Quebec platelet disorder. Blood 2004;104:159-65.
 • 15. Borhany M, Fatima H, Naz A, Patel H, Shamsi T. Pattern of bleeding and response to therapy in Glanzmann thrombasthenia. Haemophilia 2012;18:e423-5.
 • 16. Diz-Küçükkaya R, Lopez JA. Inherited disorders of platelets: Membrane glycoprotein disorders. Hematol Oncol Clin North Am 2013;27:613-27.
 • 17. Ramasamy I. Inherited bleeding disorders: Disorders of platelet adhesion and aggregation. Crit Rev Oncol Hematol 2004;49:1-35.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.