Fatih KARAMERCAN
() Avukat,İzmir Barosu.)
Yıl: 2013Cilt: 8Sayı: 85ISSN: 1306-9802 / 2791-8432Sayfa Aralığı: 54 - 57Türkçe

476 12
Boşanma Davalarında Tazminat ve Yoksulluk Nafakası Taleplerinin İleri Sürülmesi Anı ve Yargıtay’ın Görüş Değişikliğinin İrdelenmesi
Boşanma davalarının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 1086 sayılı HUMK döneminde, boşanmaya karar verilinceye kadar dava süresince her aşamada, ayrıca harca ve ıslaha gerek olmaksızın yoksulluk nafakası, maddî tazminat ve manevî tazminat talep edilebileceği yönünde görüş belirterek kararlar vermekteydi.01.10.2011 tarihinde yürürlüğü giren HMK döneminde aynı Daire, HMK 141'inci maddesini gerekçe göstererek dilekçelerin teatisi aşamasına kadar (ön inceleme duruşmasına karşı tarafın mazeretsiz olarak gelmemesi durumunda ön inceleme duruşmasında) yoksulluk nafakası, maddî ve manevî tazminat taleplerinin ileri sürülmesi gerektiğini aksi durumda iddianın ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi kapsamında kalacağını bildiren kararlar vermektedir.Çalışmamızda, HUMK ile HMK arasında iddianın ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi kapsamında ne gibi farklılıklar olduğu, boşanma davalarında yargılama usulünün hangi ilkeye tabi olduğu ve anılan Dairenin söz konusu kararları vermek için dayanak yaptığı maddenin hukukî anlamda doğru bir gerekçe oluşturup oluşturmadığı hususları üzerinde durulduktan sonra görüşümüzü ifade etmeye çalışacağız
Sosyal > Hukuk
DergiAraştırma MakalesiErişime Kapalı
  • ARSLAN, Aziz Serkan: Türk Aile Mahkemelerinin Yapısı ve Yargılama Usulü, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 68, Sayı: 2010/1.
  • BİLGEN, Mahmut: Hukuk Yargılamasında Islah, 3. Baskı, Ankara, 2013.
  • GENÇCAN, Ömer Uğur: 6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Aile Mahkemesi Davaları, Ankara, 2012.
  • KURU, Baki; ARSLAN, Ramazan; YILMAZ, Ejder: Medenî Usul Hukuku - 6100 sayılı HMK’ya göre yeniden yazılmış 22. Baskı, Ankara, 2011.
  • PEKCANITEZ, Hakan; ATALAY, Oğuz; ÖZEKES, Muhammet: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerine Göre Medenî Usul Hukuku 13. Bası, Ankara, 2012.
  • YILMAZ, Ejder: Medenî Yargılama Hukukunda Islah - 6100 sayılı HMK’na göre değiştirilmiş 4. Bası, Ankara, 2013.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.